Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica

Na súde pracuje 45 sudcov.

Pre súd evidujeme 43 454 pojednávaní a 78 576 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Pavel Rohárik a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

584

1 990

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

795

1 283

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 028

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

255

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 356

1 799

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

19

JUDr. Miroslava Hudecová

sudkyňa

71

518

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

316

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

643

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

233

277

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 295

1 866

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 311

1 645

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 323

1 180

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

431

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 267

1 748

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

982

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 204

1 610

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

273

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 082

1 296

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 655

1 465

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 657

1 170

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

5

407

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 697

1 552

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

2

1

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

143

1 349

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

483

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 553

1 916

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

0

246

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

2 009

JUDr. Barbora Sopková

podpredseda

264

847

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 568

2 400

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

404

641

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

384

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 801

1 466

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 975

1 078

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 632

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

2 497

1 865

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

584

1 990

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

659

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

795

1 283

JUDr. Marián Blaha

sudca

137

1 152

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

177

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 028

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

701

454

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

255

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 559

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

981

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 356

1 799

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

19

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Hudecová

sudkyňa

71

518

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

316

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

621

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

643

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

233

277

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 295

1 866

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 311

1 645

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

412

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 436

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 323

1 180

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

431

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 267

1 748

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

341

JUDr. Štefan Novák M

podpredseda

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

918

Mgr. Andrej Maukš

neznámy pracovník

0

1 197

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 077

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

982

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

171

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

572

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

58

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 204

1 610

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

273

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

803

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 831

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

979

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 082

1 296

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 655

1 465

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

756

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 657

1 170

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

5

407

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 697

1 552

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 109

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

2

1

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

143

1 349

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 087

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

483

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 553

1 916

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

0

246

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

2 009

JUDr. Barbora Sopková

podpredseda

264

847

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 568

2 400

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

404

641

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

384

JUDr. Michal Tagaj

neznámy pracovník

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 801

1 466

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 975

1 078

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 632

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

3

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 075

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

2 497

1 865

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 29 939,56 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určovacej žalobe na priznanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie sumy 8 519,48 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 47567,93 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 430,89 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .