Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica

Na súde pracuje 45 sudcov.

Pre súd evidujeme 41 642 pojednávaní a 85 894 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Pavel Rohárik a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

583

2 285

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

795

1 400

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 050

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

275

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 316

1 925

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

19

JUDr. Miroslava Hudecová

sudkyňa

50

564

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

361

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

745

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

231

351

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 270

2 047

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 299

1 828

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 287

1 317

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

476

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 243

1 898

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 051

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 204

1 744

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

308

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 054

1 423

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 627

1 588

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 628

1 269

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

5

422

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 674

1 721

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

2

0

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

106

1 515

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

521

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 532

2 120

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

0

269

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

2 210

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

236

936

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 565

2 662

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

397

765

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

401

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 762

1 612

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 932

1 174

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 806

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

2 475

2 041

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

583

2 285

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

688

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

795

1 400

JUDr. Marián Blaha

sudca

137

1 262

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

201

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 050

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

645

530

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

599

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

275

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 678

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

6

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 094

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 316

1 925

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

19

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Hudecová

sudkyňa

50

564

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

361

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

654

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

745

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

231

351

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 270

2 047

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 299

1 828

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

431

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 503

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 287

1 317

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

476

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 243

1 898

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

364

JUDr. Štefan Novák M

podpredseda

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

1 052

Mgr. Andrej Maukš

neznámy pracovník

0

1 309

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 162

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 051

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

184

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

587

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 204

1 744

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

308

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

860

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 996

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 056

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 054

1 423

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 627

1 588

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

797

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 628

1 269

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

5

422

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 674

1 721

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 166

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

2

0

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

106

1 515

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 182

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

521

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 532

2 120

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

0

269

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

2 210

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

236

936

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 565

2 662

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

397

765

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

401

JUDr. Michal Tagaj

neznámy pracovník

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 762

1 612

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 932

1 174

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 806

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

6

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 265

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

2 475

2 041

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Štefan Novák
  Obžalovaný – František Szajko
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie hodnoty členského… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie sumy 15 000,- Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 780 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 926 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, 66 312,31,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 3097,50,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o vzájomnej žalobe žalovaného o… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .