Okresný súd Bardejov Partizánska 1, 085 75 Bardejov

Na súde pracuje 14 sudcov.

Pre súd evidujeme 32 262 pojednávaní a 36 742 rozhodnutí.

Celkovo 18. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 45 522€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,5 mesiaca

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 13,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,8 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,1 mesiaca

Celkovo 19. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Bardejov
Partizánska 1
085 75 Bardejov
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jana Dubivská.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Andrea Daráková

sudkyňa

391

468

JUDr. Jana Dubivská

predseda

1 440

1 347

JUDr. Barbara Fedurcová

sudkyňa

319

437

Mgr. Ivana Hanuščaková

sudkyňa

5 002

3 772

JUDr. Slavomír Ivanecký

sudca

4 870

4 138

Mgr. Irena Kovalská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Krochtová

sudkyňa

1 092

776

JUDr. Roman Lajoš

sudca

1 201

1 159

JUDr. PhD. Milan Majerník

sudca

2 414

1 888

JUDr. Barbara Michalková

sudkyňa

163

269

JUDr. Vladislav Puškáš

sudca

1 387

1 130

Mgr. Marek Rebej

sudca

1 404

1 284

Mgr. Zdenka Saraková

sudkyňa

1 406

1 417

JUDr. Zdenka Tomašková

sudkyňa

3 500

2 163

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Marta Almášiová

sudkyňa

0

0

Mária Bruljová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Michal Calko

sudca

46

36

JUDr. Andrea Daráková

sudkyňa

391

468

Mgr. Miroslava Dlugolinská

pravdepodobne VSÚ

0

92

JUDr. Jana Dubivská

predseda

1 440

1 347

JUDr. Barbara Fedurcová

sudkyňa

319

437

Mgr. Ivana Hanuščaková

sudkyňa

5 002

3 772

Slávka Hošíková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Slavomír Ivanecký

sudca

4 870

4 138

JUDr. Jozef Jaselský

neznámy pracovník

0

1 535

Mgr. Ľubomír Kapec

pravdepodobne VSÚ

1

1 545

JUDr. Marcel Kirnág

sudca

4 811

3 576

Mgr. Irena Kovalská

sudkyňa

0

0

JUDr. Renáta Kravčišinová

pravdepodobne VSÚ

0

1 564

JUDr. Karol Krochta

sudca

642

621

JUDr. Katarína Krochtová

sudkyňa

1 092

776

JUDr. Roman Lajoš

sudca

1 201

1 159

JUDr. PhD. Milan Majerník

sudca

2 414

1 888

JUDr. Barbara Michalková

sudkyňa

163

269

Daniela Olejničková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Vladislav Puškáš

sudca

1 387

1 130

Mgr. Marek Rebej

sudca

1 404

1 284

JUDr. Martin Rodanič

pravdepodobne VSÚ

0

565

JUDr. Miroslav Rybčák

sudca

905

831

JUDr. Miroslava Sabolová

pravdepodobne VSÚ

0

190

Mgr. Tomáš Saraka

neznámy pracovník

0

196

Mgr. Zdenka Saraková

sudkyňa

1 406

1 417

Mgr. Gréta Ščešňaková

pravdepodobne VSÚ

0

448

Mgr. Matúš Staríček

neznámy pracovník

0

7

Mgr. Edita Tišová

pravdepodobne VSÚ

0

58

JUDr. Zdenka Tomašková

sudkyňa

3 500

2 163

Mgr. Tatiana Turoková

pravdepodobne VSÚ

0

92

JUDr. Miroslava Vatehová

pravdepodobne VSÚ

1

908

Mgr. Adela Vojteková

pravdepodobne VSÚ

0

269

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, odporovacia žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie vyrovnacieho… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6114,75 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 259 ods.1 písm.b… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Slavomír Ivanecký
  Obžalovaný – B. N.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie 2000,075,-€… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 158 Trestného zákona Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – Z. M.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, & 20 k & 194 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 251 ods. 1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bardejov
  Sudca – JUDr. Zdenka Tomašková
  Obžalovaný – P. I.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .