Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

At the court there are 46 judges working.

For the court we register 73,027 hearings and 70,020 judgements.

Overall 1st at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 415,120€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 1st slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 25.8 months
 • Average duration for year 2012 is 28.2 months
 • Average duration for year 2011 is 25.5 months
 • Average duration for year 2010 is 23.3 months

Overall 1st slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 30 months
 • Average duration for year 2012 is 31.5 months
 • Average duration for year 2011 is 33 months
 • Average duration for year 2010 is 26.7 months

Overall 13th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 8.5 months
 • Average duration for year 2012 is 8.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.7 months
 • Average duration for year 2010 is 7.8 months

Overall 10th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 7 months
 • Average duration for year 2012 is 6 months
 • Average duration for year 2011 is 6.4 months
 • Average duration for year 2010 is 7.3 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
prestávka v práci PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Golian, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 516

482

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

4 654

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 368

789

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

593

166

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

503

112

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 764

1 312

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

61

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

216

37

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 013

2 263

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 099

760

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

2 720

1 130

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 587

1 796

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 301

1 235

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

304

282

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

243

99

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

811

310

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 268

1 472

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

323

12

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 009

1 048

JUDr. Branislav Harabin

sudca

332

71

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 023

373

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

442

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 153

1 208

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

349

56

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 058

606

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 429

1 181

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 074

851

JUDr. Eva Kresl

sudca

570

130

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

662

330

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

413

JUDr. René Milták

sudca

2 260

828

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

361

102

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 515

1 306

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 203

525

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

479

808

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 435

894

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 663

2 349

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 355

730

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 749

999

JUDr. Michal Valent

sudca

595

499

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

283

7

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 286

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 516

482

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

4 654

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 595

1 324

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 368

789

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

593

166

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

503

112

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

998

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

214

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 378

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 764

1 312

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

61

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

216

37

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 013

2 263

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

234

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 099

760

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 024

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

187

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

929

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

152

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 587

1 796

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 301

1 235

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

304

282

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

243

99

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

726

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

41

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

185

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

305

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

28

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

811

310

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 268

1 472

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

323

12

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 579

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 009

1 048

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

624

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

495

JUDr. Branislav Harabin

sudca

332

71

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

945

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

590

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

161

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 023

373

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

442

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 153

1 208

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

76

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

579

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

349

56

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 058

606

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 429

1 181

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 254

678

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 074

851

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 114

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

32

JUDr. Branislav Král

sudca

419

503

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kresl

sudca

570

130

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

994

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

2

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

662

330

JUDr. Johana Máčajová

neznáma pracovníčka

0

9

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

556

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

657

413

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

270

JUDr. René Milták

sudca

2 260

828

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

205

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

27

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

361

102

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 515

1 306

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 448

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 203

525

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

479

808

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 262

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

89

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 435

894

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

767

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 663

2 349

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

34

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

998

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 355

730

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 749

999

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

944

JUDr. Michal Valent

sudca

595

499

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

9

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

48

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

283

7

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

53

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

13

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 143 209,15 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 15 333,38 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o urč.neplat.zmluvy a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 30.000 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Ján Golian, PhD.
  Obžalovaný – Q. X.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zapl. 145,16 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 331,63 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu škody na zdraví a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na plnenie peňažnej… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 826,- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .