Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

Na súde pracuje 56 sudcov.

Pre súd evidujeme 83 995 pojednávaní a 82 690 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 415 120€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 28,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 25,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,3 mesiaca

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 30 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 31,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 33 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 26,7 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Poznámka:
Obchodný úsek OS BA I, Medená 22, 811 02 Bratislava prestávka v práci Obchodný register a Obchodný úsek: PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Golian, PhD. a podpredseda je JUDr. René Milták.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 608

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

1 619

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

1 095

512

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

683

263

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

2 179

1 631

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

58

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

604

284

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 131

2 528

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 264

1 051

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

196

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

3 227

1 802

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

4 226

2 226

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 726

1 491

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

566

337

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

168

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

0

622

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

759

JUDr. Marek Filo

sudca

22

8

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

1 091

500

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 738

2 031

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

736

734

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 355

1 308

JUDr. Branislav Harabin

sudca

532

302

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

627

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

179

73

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 553

651

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 344

656

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 530

1 686

JUDr. Lukáš Ilenin

sudca

231

77

Mgr. Veronika Ileninová

sudkyňa

31

176

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

563

251

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 925

1 436

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 264

947

JUDr. Ildikó Kohoutová

sudkyňa

232

64

JUDr. Milan Krajči

sudca

30

0

JUDr. Eva Kresl

sudca

706

221

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

864

400

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

862

519

JUDr. René Milták

podpredseda

2 541

1 000

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

753

239

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 211

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

183

43

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

1 743

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

3 037

2 683

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 867

970

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

2 049

1 247

JUDr. Michal Valent

sudca

778

618

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

796

49

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 333

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 598

760

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 608

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 595

1 388

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

1 619

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

1 095

512

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

683

263

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

1 064

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 489

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

2 179

1 631

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

58

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

604

284

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 131

2 528

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

235

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 264

1 051

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 161

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

196

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

963

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

166

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

4 226

2 226

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 726

1 491

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

566

337

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

168

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

0

622

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

759

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Marek Filo

sudca

22

8

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

195

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

307

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

29

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

1 091

500

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 738

2 031

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

736

734

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 617

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 355

1 308

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

666

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

509

JUDr. Branislav Harabin

sudca

532

302

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

995

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

627

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

163

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

179

73

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 553

651

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 344

656

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 530

1 686

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

80

JUDr. Lukáš Ilenin

sudca

231

77

Mgr. Veronika Ileninová

sudkyňa

31

176

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

590

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

563

251

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 241

804

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 925

1 436

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 254

739

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 264

947

JUDr. Ildikó Kohoutová

sudkyňa

232

64

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 162

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

34

JUDr. Milan Krajči

sudca

30

0

JUDr. Branislav Král

sudca

419

524

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kresl

sudca

706

221

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

1 048

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

864

400

JUDr. Johana Máčajová

neznáma pracovníčka

0

9

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

570

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

862

519

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

283

JUDr. René Milták

podpredseda

2 541

1 000

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

207

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

28

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

753

239

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 510

1 963

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 503

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 647

654

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 211

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 403

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

183

43

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

92

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

1 743

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

818

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

3 037

2 683

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

36

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 051

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 867

970

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

2 049

1 247

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

993

JUDr. Michal Valent

sudca

778

618

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

12

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

796

49

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

14

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1.433,24 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 84528,41 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zaplatenie 1269,51 €… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody 24.342,04 Eur a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 14.952,35 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5186,4 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie pohľadávky do… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 400 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .