Okresný súd Bratislava I Záhradnícka 10, 812 44 Bratislava I

Na súde pracuje 55 sudcov.

Pre súd evidujeme 77 820 pojednávaní a 74 355 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 415 120€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 25,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 28,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 25,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 23,3 mesiaca

Celkovo 1. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 30 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 31,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 33 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 26,7 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava I
Záhradnícka 10
812 44 Bratislava I
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
prestávka v práci PO - ŠT: 12:00 - 13:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Golian, PhD. a podpredseda je JUDr. René Milták.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 345

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

1 350

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

859

376

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

682

204

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 987

1 445

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

58

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

460

144

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 264

976

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

193

JUDr. Zuzana Moťovská Dobošová

sudkyňa

2 954

1 288

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 929

2 098

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 519

1 315

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

434

290

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

158

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

1 000

453

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 490

1 653

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

522

219

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 202

1 178

JUDr. Branislav Harabin

sudca

418

189

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

592

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

4

0

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 300

540

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

569

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 329

1 388

JUDr. Lukáš Ilenin

sudca

0

0

Mgr. Veronika Ileninová

sudkyňa

0

0

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

500

176

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 184

721

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 645

1 327

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 214

899

JUDr. Ildikó Kohoutová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Kresl

sudca

706

195

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

703

345

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

662

426

JUDr. René Milták

podpredseda

2 370

911

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

564

188

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 510

1 731

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 551

573

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 184

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

5

5

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

1 479

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 861

2 535

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 637

862

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 908

1 120

JUDr. Michal Valent

sudca

637

553

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

597

13

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Stella Ayachová

pravdepodobne VSÚ

0

1 286

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

1 598

721

Mgr. Janics Bajánková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Angela Balázsová

sudkyňa

8

5 345

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

1 595

1 341

JUDr. Katarína Bartalská

sudkyňa

2 596

1 350

JUDr. Antónia Bednarčík

sudca

859

376

Mgr. Zuzana Belanová

sudkyňa

682

204

JUDr. Otília Belavá

sudca

1 208

1 012

Ľubica Bertóková

pravdepodobne VSÚ

0

214

JUDr. Stanislava Bezáková

sudkyňa

4

2 378

Mgr. Barbara Bezdičková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Barbara Bezdíčková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beata Bizoňová

sudkyňa

1 987

1 445

Mgr. Michal Blahovec

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ján Böhmer

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Magdaléna Bošková

sudkyňa

242

58

Mgr. Jana Brídziková

sudkyňa

460

144

JUDr. Gabriela Buľubašová

sudkyňa

2 131

2 395

Lucia Cabadajová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Paulína Čaplanová

pravdepodobne VSÚ

0

234

Mgr. Eva Chrančoková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Evelyn Csémyová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

1 264

976

JUDr. Milena Daubnerová

sudkyňa

1

3 028

Mgr. Pavol Dekánek

sudca

434

193

JUDr. Judit Dobos

pravdepodobne VSÚ

2

929

Mgr. Peter Doktor

pravdepodobne VSÚ

0

160

JUDr. Otília Doláková

sudkyňa

3 929

2 098

JUDr. Zuzana Doricová

sudkyňa

2 519

1 315

Mgr. Daniela Drnáková

sudkyňa

434

290

Mgr. Denisa Drúžková

sudkyňa

232

158

JUDr. Dana Jelinková Dudzíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Stanislav Dutko

sudca

1 622

747

Meszárosová Eva

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Marek Filo

pravdepodobne VSÚ

0

41

Darina Fraňová

pravdepodobne VSÚ

0

185

JUDr. Eva Fulcová

predseda

3

305

Mgr. Jana Gachová

pravdepodobne VSÚ

0

28

Mgr. Zuzana Gašpirová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. PhD. Ján Golian

predseda

1 000

453

Mgr. Monika Grešková

sudkyňa

0

0

JUDr. Radovan Groman

sudca

2 490

1 653

JUDr. Lea Gubová

sudkyňa

522

219

JUDr. Jarmila Gulová

sudkyňa

0

1 579

Mgr. Kristína Güner

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Viera Hadrbulcová

sudkyňa

2 202

1 178

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

852

642

Mgr. Matúš Hanus

pravdepodobne VSÚ

0

495

JUDr. Branislav Harabin

sudca

418

189

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

993

957

JUDr. Helena Hausleitnerová

sudkyňa

973

592

Mgr. Jana Heveriová

pravdepodobne VSÚ

0

161

Mgr. Marta Hirešová

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Marta Hirešová

sudkyňa

4

0

Mgr. Daša Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

49

JUDr. Zuzana Hlistová

sudkyňa

1 300

540

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

1 339

569

JUDr. Andrea Hrneková

sudkyňa

2 329

1 388

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

59

76

JUDr. Lukáš Ilenin

sudca

0

0

Mgr. Veronika Ileninová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Jamrich

sudca

840

585

Mgr. Jana Janics

sudca

0

0

Mgr. Martin Jenis

sudca

500

176

Mgr. Michal Kačáni

sudca

1 184

721

JUDr. Dana Káčerová

sudkyňa

2 645

1 327

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

1 254

708

JUDr. Roland Kemény

sudca

1 214

899

JUDr. Ildikó Kohoutová

sudkyňa

0

0

Mgr. Nina Kollárová

sudkyňa

1 041

1 115

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

0

0

Mgr. Denisa Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

49

32

JUDr. Branislav Král

sudca

419

507

Beata Králová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Eva Kresl

sudca

706

195

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

1 222

1 012

Mgr. Michal Kukla

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Ivana Kuteľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marta Lauková

sudkyňa

0

3

JUDr. Martina Líšková

sudkyňa

703

345

JUDr. Johana Máčajová

neznáma pracovníčka

0

9

JUDr. Annamária Katarína Majerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

532

557

JUDr. Viera Marková

sudkyňa

662

426

JUDr. Juraj Mihál

sudca

854

276

JUDr. René Milták

podpredseda

2 370

911

Mgr. Dušan Miškovčík

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Alžbeta Mitríková

pravdepodobne VSÚ

0

205

JUDr. Richard Molnár

podpredseda

25

27

JUDr. Ján Moncoľ

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Moťovská

sudkyňa

0

0

Mgr. Ágnes Nagyová

sudkyňa

564

188

JUDr. Mária Ondriašová

sudkyňa

1 510

1 731

Mgr. Adam Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Viera Pirohová

pravdepodobne VSÚ

0

1 448

Mgr. Miriam Plavčáková

sudkyňa

1 551

573

JUDr. Miriam Repáková

sudkyňa

526

1 184

JUDr. Silvia Rovňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Edita Sahánková

sudkyňa

7

3 264

JUDr. Iveta Šaranská

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Saxová

sudkyňa

5

5

Mgr. Ľubica Sentpéteryová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Elena Šerfelová

pravdepodobne VSÚ

0

89

JUDr. Vladimír Sklenka

sudca

1 495

1 479

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

770

772

JUDr. Jana Škrabáková

neznáma pracovníčka

0

5

Mgr. Katarína Škultétyová

sudkyňa

2 861

2 535

Mgr. Eva Slezáková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Marek Števček

sudca

0

8

Mgr. Veronika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

34

JUDr. Radoslav Šulgan

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Emília Szullová

sudkyňa

918

1 003

Mgr. Pavol Tomík

sudca

1 637

862

JUDr. Eva Tulejová

sudkyňa

1 908

1 120

JUDr. Anna Ucháľová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

1 572

948

JUDr. Michal Valent

sudca

637

553

Mgr. Rudolf Večerka

pravdepodobne VSÚ

0

12

Jana Vitkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Vrablcová

pravdepodobne VSÚ

0

48

JUDr. Miriama Žáková

sudkyňa

597

13

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Zelinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Veronika Zemančíková

pravdepodobne VSÚ

0

53

Mgr. Rastislav Žigo

pravdepodobne VSÚ

0

13

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava I
  Sudca – JUDr. Ján Golian, PhD.
  Obžalovaný – R. P.
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie hranice medzi… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, na neplatnosť odstúpenie od… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 1.153,75 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 172,77 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10 388,03 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o plnenie z poistnej zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu nemajet. ujmy spôsob.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, porušenie zákon. a zmluv.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti zvýšenia… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .