Okresný súd Bratislava II Drieňova 5, 827 02 Bratislava II

At the court there are 34 judges working.

For the court we register 84,034 hearings and 89,737 judgements.

Overall 9th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 145,523€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 23rd slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.2 months
 • Average duration for year 2012 is 12.1 months
 • Average duration for year 2011 is 10.3 months
 • Average duration for year 2010 is 13.8 months

Overall 25th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 10.7 months
 • Average duration for year 2012 is 11.9 months
 • Average duration for year 2011 is 10.8 months
 • Average duration for year 2010 is 15.8 months

Overall 16th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 8.3 months
 • Average duration for year 2012 is 7.3 months
 • Average duration for year 2011 is 7.2 months
 • Average duration for year 2010 is 7 months

Overall 27th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.3 months
 • Average duration for year 2012 is 3.9 months
 • Average duration for year 2011 is 4.6 months
 • Average duration for year 2010 is 5.1 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava II
Drieňova 5
827 02 Bratislava II
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 21.12.2018 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 31.12.2018 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 21.12.2018 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod. Dňa 31.12.2018 je určený čas pre styk s verejnosťou od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Nora Vladová a podpredseda je JUDr. Ľubica Novotná.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

134

4

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

2 777

1 752

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

10

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 033

1 995

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

2 911

2 209

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 648

2 147

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 549

1 128

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

1 706

1 265

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

JUDr. Pavol Juhás

sudca

521

68

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 521

1 987

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

2 579

2 125

Mgr. Peter Králik

sudca

315

143

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

840

260

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

665

380

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 235

1 982

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

1 938

1 594

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

999

800

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

2 763

1 965

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

1 897

1 094

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

1 032

373

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 274

2 146

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

2 307

1 850

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 399

4 910

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 329

2 091

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

3 098

1 764

JUDr. Patrik Števík

sudca

3 846

2 269

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 426

756

JUDr. Nora Vladová

predseda

929

3 272

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Adamečková

sudkyňa

134

4

Mgr. Beáta Balajková

pravdepodobne VSÚ

0

692

Helena Benčúriková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Bezeková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Eva Bieliková

sudkyňa

2 777

1 752

Mgr. Martina Bollová

sudkyňa

38

10

JUDr. Michaela Buceková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dagmar Buchalová

sudkyňa

2 033

1 995

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

1 855

544

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

1 821

1 211

Mária Chalányiová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lukáš Chalupka

pravdepodobne VSÚ

0

992

JUDr. Jeannette Chovanová

pravdepodobne VSÚ

0

931

Mgr. Jana Cirbesová

pravdepodobne VSÚ

0

42

JUDr. Miriama Čurlíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 289

Mgr. Tomáš Danč

pravdepodobne VSÚ

0

59

JUDr. Ivana Dančová

sudkyňa

2 911

2 209

JUDr. Bibiána Demeterová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Donnerová

sudkyňa

1 630

1 678

Mgr. Petra Durná

pravdepodobne VSÚ

0

1 937

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

1 600

1 313

JUDr. Katarína Fakanová

sudkyňa

2 648

2 147

JUDr. Roman Farkaš

sudca

4 549

1 128

Mgr. Monika Filičková

pravdepodobne VSÚ

0

1 020

Mgr. Monika Gábrišová

pravdepodobne VSÚ

0

514

JUDr. Marcela Gandelová

sudkyňa

584

603

JUDr. Katarína Gašparová

sudkyňa

1 706

1 265

Mgr. Zuzana Gašpírová

sudkyňa

0

0

Mgr. Veronika Grausová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Filip Gylányi

sudca

0

0

Mgr. Zdenka Halabrínová

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Daniela Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Milan Hupka

sudca

1

0

Mgr. Michal Ihnát

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Michaela Janečková

pravdepodobne VSÚ

0

461

JUDr. Pavol Juhás

sudca

521

68

JUDr. Juraj Kapinaj

neznámy pracovník

0

386

Mgr. Darina Kočišková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Korčeková

sudkyňa

2 521

1 987

JUDr. Kristína Kosmályová

pravdepodobne VSÚ

0

256

JUDr. Ayše Kovačev

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Michaela Krajčová

sudkyňa

2 579

2 125

Mgr. Peter Králik

sudca

315

143

Mgr. Erika Krutková

pravdepodobne VSÚ

0

212

JUDr. Lenka Kudravá

sudca

840

260

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

265

490

Mgr. Anna Malíková

pravdepodobne VSÚ

0

57

Magdaléna Maurovichová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Lukáš Michálek

pravdepodobne VSÚ

0

402

JUDr. Zlata Mrázová

sudkyňa

0

0

Mgr. Monika Müllerová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Marta Murgašová

sudkyňa

1 045

4 027

Mgr. Katarína Mužilová

sudkyňa

665

380

JUDr. Oľga Nižňanská

sudkyňa

2 235

1 982

JUDr. Ľubica Novotná

podpredseda

1 938

1 594

Mgr. Martina Olbertová

pravdepodobne VSÚ

0

1 167

Mgr. PhD. Michaela Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

840

853

JUDr. Bohuslav Padrta

sudca

808

515

Mgr. Alexandra Pilhovičová

pravdepodobne VSÚ

0

570

JUDr. Vladimíra Pleváková

pravdepodobne VSÚ

0

221

JUDr. Karol Posluch

sudca

683

351

JUDr. Hana Posluchová

sudkyňa

999

800

Mgr. Raul Pospíšil

sudca

2 763

1 965

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

1 897

1 094

Mgr. Radoslav Prutkay

sudca

1 032

373

Darina Rigová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Alena Roštárová

sudkyňa

3 274

2 146

JUDr. Alica Ružbárska

sudca

1 276

1 040

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

2 307

1 850

JUDr. Monika Školníková

podpredseda

1 346

1 430

Mgr. Branislav Sliuka

pravdepodobne VSÚ

0

191

Mgr. Juraj Sobolič

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Gabriela Sobolovská

sudkyňa

2 399

4 910

JUDr. Milan Staněk

sudca

3 329

2 091

JUDr. Jana Štepániková

sudkyňa

3 098

1 764

JUDr. Patrik Števík

sudca

3 846

2 269

JUDr. Peter Štift

sudca

679

258

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

689

629

Mgr. Jaroslav Šupa

pravdepodobne VSÚ

0

238

JUDr. Mária Szabóová

sudkyňa

1 426

756

Daniela Terenová

sudkyňa

391

513

JUDr. Daniela Udvardyova

pravdepodobne VSÚ

0

2 071

Alexandra Vavrincová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Nora Vladová

predseda

929

3 272

Mgr. Martin Vozár

pravdepodobne VSÚ

0

192

Mgr. Agáta Zimanová

pravdepodobne VSÚ

0

19

Daniela Zuberecová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 357,50 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5 000 € s prísl. (upomínacie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 321 078,01 € ( 9 672 477,75… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9 441,74 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.949,09 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 36.826,26 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že nehnuteľnosť patrí… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 1.845,72 €… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 1 772,96 €… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .