Okresný súd Bratislava IV Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava IV

At the court there are 27 judges working.

For the court we register 58,871 hearings and 53,462 judgements.

Overall 12th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 108,544€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 15th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 10.9 months
 • Average duration for year 2012 is 14.9 months
 • Average duration for year 2011 is 11.1 months
 • Average duration for year 2010 is 18.8 months

Overall 10th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 14.9 months
 • Average duration for year 2012 is 13.8 months
 • Average duration for year 2011 is 14.2 months
 • Average duration for year 2010 is 19.5 months

Overall 8th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 9.8 months
 • Average duration for year 2012 is 9.5 months
 • Average duration for year 2011 is 9.1 months
 • Average duration for year 2010 is 9 months

Overall 27th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.5 months
 • Average duration for year 2012 is 3.6 months
 • Average duration for year 2011 is 4.4 months
 • Average duration for year 2010 is 5.2 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava IV
Saratovská 1/A
844 54 Bratislava IV
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
dňa 23.12.2021 od 8,00 hod. do 12,00 hod. dňa 31.12.2021 od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
dňa 23.12.2021 od 8,00 hod. do 12,00 hod. dňa 31.12.2021 od 8,00 hod. do 12,00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Evin.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Alman

sudca

2 141

1 524

JUDr. Mária Čechovičová

sudkyňa

392

236

JUDr. Iveta Dekýšová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Evin

predseda

891

605

JUDr. Jana Fígerová

sudkyňa

2 946

1 628

JUDr. Jana Grendárová

sudkyňa

2 924

1 106

JUDr. Marián Jančovič

sudca

2 065

1 498

JUDr. Miroslav Jankola

sudca

627

1 141

JUDr. Peter Kalata

sudca

1 908

1 123

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

20

0

JUDr. Martin Kopšo

sudca

2 553

4 549

JUDr. Daniela Kotrecová

sudkyňa

680

2 617

JUDr. Michal Kubiš

sudca

2 482

1 884

JUDr. Lucia Leňová

sudkyňa

461

199

Mgr. Daniela Mamráková

sudkyňa

1 090

1 157

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

935

654

JUDr. Jana Matayová

sudkyňa

2 112

1 149

JUDr. Miriam Oswaldová

sudkyňa

2 758

1 393

JUDr. Taťána Poláková

sudkyňa

1 311

761

JUDr. Tatiana Redenkovičová

sudkyňa

2 265

1 836

JUDr. Zuzana Rigáňová

sudkyňa

3 457

1 511

JUDr. Karol Rihák

sudca

1 950

1 071

Mgr. Eva Suchová

sudkyňa

3 155

2 422

JUDr. Ida Takáčová

sudkyňa

976

590

JUDr. Nadežda Tomanicová

sudkyňa

3 418

2 195

JUDr. Lucia Tóth

sudca

234

247

JUDr. Martina Vančová

sudkyňa

1 401

804

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Alman

sudca

2 141

1 524

Mgr. Vladislav Birás

pravdepodobne VSÚ

0

73

Mgr. Ana Blahuczova

pravdepodobne VSÚ

0

19

JUDr. Mária Čechovičová

sudkyňa

392

236

JUDr. Iveta Dekýšová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

934

1 013

Mgr. Damiána Džuganova

pravdepodobne VSÚ

0

73

JUDr. Ján Evin

predseda

891

605

JUDr. Jana Fígerová

sudkyňa

2 946

1 628

JUDr. Jana Grendárová

sudkyňa

2 924

1 106

Mgr. Ľubica Horňáčková

pravdepodobne VSÚ

0

196

JUDr. Lucia Ilavská

pravdepodobne VSÚ

0

133

JUDr. Matej Ištván

pravdepodobne VSÚ

0

218

Mgr. Adriana Jančárová

pravdepodobne VSÚ

0

136

JUDr. Marián Jančovič

sudca

2 065

1 498

Mgr. Miroslav Jankola

pravdepodobne VSÚ

0

181

JUDr. Miroslav Jankola

sudca

627

1 141

JUDr. Jarmila Jurkovičová

sudkyňa

1 227

435

JUDr. Peter Kalata

sudca

1 908

1 123

Mgr. Karina Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

44

JUDr. Zdenka Kleimanová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ildikó Kohoutová

pravdepodobne VSÚ

0

151

JUDr. Brigita Kondesová

pravdepodobne VSÚ

0

5 183

JUDr. Martin Kopšo

sudca

2 553

4 549

JUDr. Daniela Kotrecová

sudkyňa

680

2 617

Mgr. Stanislav Kováč

neznámy pracovník

0

164

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

103

297

JUDr. Jozefína Králová

sudkyňa

3 357

1 981

JUDr. Michal Kubiš

sudca

2 482

1 884

JUDr. Lucia Leňová

sudkyňa

461

199

Mgr. Daniela Mamráková

sudkyňa

1 090

1 157

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

935

654

JUDr. Jana Matayová

sudkyňa

2 112

1 149

Bc. Petra Micháliková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Alena Mihalčinová

pravdepodobne VSÚ

0

50

Mgr. Veronika Moskaľová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Jakub Obert

neznámy pracovník

0

44

JUDr. Miriam Oswaldová

sudkyňa

2 758

1 393

Mgr. Dana Pokrivčáková

pravdepodobne VSÚ

0

116

JUDr. Taťána Poláková

sudkyňa

1 311

761

JUDr. Tatiana Redenkovičová

sudkyňa

2 265

1 836

JUDr. Zuzana Rigáňová

sudkyňa

3 457

1 511

JUDr. Karol Rihák

sudca

1 950

1 071

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

1 463

1 242

Mgr. Soňa Steinerová

pravdepodobne VSÚ

0

45

Ing. Janka Šteinerová

pravdepodobne VSÚ

0

299

JUDr. Erika Némethová Stiffelová

sudkyňa

344

221

Mgr. Eva Suchová

sudkyňa

3 155

2 422

Mgr. Iveta Šuleková

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Ida Takáčová

sudkyňa

976

590

Mgr. Kristína Taranzová

pravdepodobne VSÚ

0

103

Mgr. Miloš Textoris

pravdepodobne VSÚ

0

94

JUDr. Nadežda Tomanicová

sudkyňa

3 418

2 195

JUDr. Lucia Tóth

sudca

234

247

JUDr. Martina Vančová

sudkyňa

1 401

804

Mgr. Lukáš Vass

pravdepodobne VSÚ

0

142

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

1 531

1 166

JUDr. David Žák

pravdepodobne VSÚ

0

1

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1.687,30… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 2368,18 €… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 4.058,60… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradanie prejavu vôle… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 1143,85 €… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o náhradu nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba na zaplatenie 35.000,- €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného a neodkladné… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .