Okresný súd Bratislava IV Saratovská 1/A, 844 54 Bratislava IV

Na súde pracuje 23 sudcov.

Pre súd evidujeme 51 892 pojednávaní a 45 921 rozhodnutí.

Celkovo 12. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 108 544€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,8 mesiaca

Celkovo 10. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 13,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,5 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Bratislava IV
Saratovská 1/A
844 54 Bratislava IV
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 21.12.2018 od 8:00 - 12:00 hod. Dňa 31.12.2018 od 8:00 - 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 21.12.2018 od 8:00 do 12:00 hod. Dňa 31.12.2018 od 8:00 do 12:00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Daniela Kotrecová a podpredseda je JUDr. Jana Fígerová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Alman

sudca

1 814

1 205

JUDr. Ján Evin

sudca

675

338

JUDr. Jana Fígerová

podpredseda

2 709

1 452

JUDr. Jana Grendárová

sudkyňa

2 489

822

JUDr. Miroslav Jankola

sudca

118

6

JUDr. Peter Kalata

sudca

1 478

757

JUDr. Tatiana Redenkovičová Koprdová

sudkyňa

14

0

JUDr. Martin Kopšo

sudca

2 314

3 129

JUDr. Daniela Kotrecová

predseda

557

1 710

JUDr. Jozefína Králová

sudkyňa

2 899

1 599

JUDr. Michal Kubiš

sudca

1 985

1 326

JUDr. Lucia Leňová

sudkyňa

461

198

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

554

367

JUDr. Jana Matayová

sudkyňa

1 596

741

JUDr. Miriam Oswaldová

sudkyňa

2 219

831

JUDr. Taťána Poláková

sudkyňa

638

301

JUDr. Tatiana Redenkovičová

sudkyňa

1 686

1 397

JUDr. Zuzana Rigáňová

sudkyňa

3 025

1 126

JUDr. Karol Rihák

sudca

1 746

870

Mgr. Eva Suchová

sudkyňa

2 568

1 997

JUDr. Nadežda Tomanicová

sudkyňa

3 236

1 884

JUDr. Lucia Tóth

sudca

234

224

JUDr. Martina Vančová

sudkyňa

793

330

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivan Alman

sudca

1 814

1 205

Mgr. Vladislav Birás

pravdepodobne VSÚ

0

71

Mgr. Ana Blahuczova

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Mária Čechovičová

sudkyňa

392

223

JUDr. Iveta Dekýšová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

934

991

Mgr. Damiána Džuganova

pravdepodobne VSÚ

0

70

JUDr. Ján Evin

sudca

675

338

JUDr. Jana Fígerová

podpredseda

2 709

1 452

JUDr. Jana Grendárová

sudkyňa

2 489

822

Mgr. Ľubica Horňáčková

pravdepodobne VSÚ

0

201

JUDr. Lucia Ilavská

pravdepodobne VSÚ

0

132

JUDr. Matej Ištván

pravdepodobne VSÚ

0

207

Mgr. Adriana Jančárová

pravdepodobne VSÚ

0

127

JUDr. Marián Jančovič

sudca

2 065

1 446

Mgr. Miroslav Jankola

pravdepodobne VSÚ

0

182

JUDr. Miroslav Jankola

sudca

118

6

JUDr. Jarmila Jurkovičová

sudkyňa

1 227

418

JUDr. Peter Kalata

sudca

1 478

757

Mgr. Karina Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

43

Mgr. Ildikó Kohoutová

pravdepodobne VSÚ

0

145

JUDr. Brigita Kondesová

pravdepodobne VSÚ

0

4 991

JUDr. Martin Kopšo

sudca

2 314

3 129

JUDr. Daniela Kotrecová

predseda

557

1 710

Mgr. Stanislav Kováč

neznámy pracovník

0

159

JUDr. Helena Kožíková

sudkyňa

103

292

JUDr. Jozefína Králová

sudkyňa

2 899

1 599

JUDr. Michal Kubiš

sudca

1 985

1 326

JUDr. Lucia Leňová

sudkyňa

461

198

Mgr. Daniela Mamráková

sudkyňa

1 090

1 127

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

554

367

JUDr. Jana Matayová

sudkyňa

1 596

741

Bc. Petra Micháliková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Alena Mihalčinová

pravdepodobne VSÚ

0

50

Mgr. Veronika Moskaľová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Jakub Obert

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Miriam Oswaldová

sudkyňa

2 219

831

Mgr. Dana Pokrivčáková

pravdepodobne VSÚ

0

114

JUDr. Taťána Poláková

sudkyňa

638

301

JUDr. Tatiana Redenkovičová

sudkyňa

1 686

1 397

JUDr. Zuzana Rigáňová

sudkyňa

3 025

1 126

JUDr. Karol Rihák

sudca

1 746

870

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

1 463

1 202

Mgr. Soňa Steinerová

pravdepodobne VSÚ

0

45

Ing. Janka Šteinerová

pravdepodobne VSÚ

0

293

JUDr. Erika Némethová Stiffelová

sudkyňa

344

214

Mgr. Eva Suchová

sudkyňa

2 568

1 997

Mgr. Iveta Šuleková

pravdepodobne VSÚ

0

14

JUDr. Ida Takáčová

sudkyňa

976

571

Mgr. Kristína Taranzová

pravdepodobne VSÚ

0

102

Mgr. Miloš Textoris

pravdepodobne VSÚ

0

93

JUDr. Nadežda Tomanicová

sudkyňa

3 236

1 884

JUDr. Lucia Tóth

sudca

234

224

JUDr. Martina Vančová

sudkyňa

793

330

Mgr. Lukáš Vass

pravdepodobne VSÚ

0

139

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

1 531

1 118

JUDr. David Žák

pravdepodobne VSÚ

0

1

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na odstránenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu výkonu rodičovských práv… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku otca s maloletým… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 233.126,55 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zaplatenie 15 331,20… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena úpravy výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zákaz resp. obmedzenie styku… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .