Okresný súd Čadca Ul. 17. novembra 1256, 022 21 Čadca

At the court there are 13 judges working.

For the court we register 22,572 hearings and 25,820 judgements.

Overall 4th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 214,246€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 16th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 12.1 months
 • Average duration for year 2012 is 11.3 months
 • Average duration for year 2011 is 10.6 months
 • Average duration for year 2010 is 21.5 months

Overall 20th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 15.6 months
 • Average duration for year 2012 is 13.9 months
 • Average duration for year 2011 is 6.9 months
 • Average duration for year 2010 is 15.9 months

Overall 22nd slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 7.5 months
 • Average duration for year 2012 is 6.6 months
 • Average duration for year 2011 is 5.7 months
 • Average duration for year 2010 is 5.7 months

Overall 8th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.3 months
 • Average duration for year 2012 is 5.2 months
 • Average duration for year 2011 is 6 months
 • Average duration for year 2010 is 10.7 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Čadca
Ul. 17. novembra 1256
022 21 Čadca
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
utorok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
streda: 8:00 - 11:00, 12:15 - 14:45
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
piatok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adriana Pytliaková, PhD. a podpredseda je Mgr. Andrea Kubjatková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Erika Dodulíková

sudkyňa

2 215

1 204

Mgr. Anna Holeščáková

sudkyňa

1 263

1 381

Mgr. Alena Jančulová

sudkyňa

1 715

2 190

Mgr. Lenka Janíková

sudkyňa

66

5

JUDr. Kajetán Kičura

sudca

1

186

JUDr. Ľubomíra Krišťáková

sudkyňa

2 086

1 613

Mgr. Andrea Kubjatková

podpredseda

2 747

2 648

JUDr. Michal Mravec

sudca

1 630

1 301

JUDr. Anna Plichtíková

sudkyňa

2 761

3 043

JUDr. Dr. Adriana Pytliaková

sudkyňa

1 277

1 448

JUDr. PhD. Adriana Pytliaková

predseda

0

0

Mgr. Lýdia Stehurová

sudkyňa

941

1 030

JUDr. Laura Žideková

sudkyňa

2 234

1 883

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Bebčáková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Eva Capková

pravdepodobne VSÚ

0

302

Mgr. Petra Cipková

pravdepodobne VSÚ

0

336

Mgr. Erika Dodulíková

sudkyňa

2 215

1 204

Mgr. Richard Golis

sudca

659

754

JUDr. Milan Gylánik

sudca

852

943

Iveta Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

83

Mgr. Anna Holeščáková

sudkyňa

1 263

1 381

JUDr. Anna Hozáková

sudkyňa

930

1 126

Mgr. Miriam Hrušková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Alena Jančulová

sudkyňa

1 715

2 190

Mgr. Lenka Janíková

sudkyňa

66

5

JUDr. Antónia Kauzalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Kajetán Kičura

sudca

1

186

Adriana Kocincová

pravdepodobne VSÚ

0

100

JUDr. Jozef Korduliak

sudca

447

312

JUDr. Ľubomíra Krišťáková

sudkyňa

2 086

1 613

Mgr. Oľga Krőnová

sudkyňa

0

0

Mgr. Magdaléna Kubatková

pravdepodobne VSÚ

0

24

Mgr. Marianna Kubicová

pravdepodobne VSÚ

0

186

Mgr. Andrea Kubjatková

podpredseda

2 747

2 648

JUDr. Štefan Marťák

sudca

0

3

JUDr. Jaroslava Morawská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michal Mravec

sudca

1 630

1 301

JUDr. Monika Plešivčáková

pravdepodobne VSÚ

2

762

JUDr. Anna Plichtíková

sudkyňa

2 761

3 043

JUDr. PhD. Adriana Pytliaková

predseda

0

0

Mgr. Patrícia Šadibolová

pravdepodobne VSÚ

0

256

Mgr. Lýdia Stehurová

sudkyňa

941

1 030

Mgr. Juraj Štetiar

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Milan Švaňa

sudca

0

1

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

0

16

Mgr. Zlatica Vysocká

sudca

305

562

JUDr. Anna Zagrapanová

pravdepodobne VSÚ

1

292

JUDr. Laura Žideková

sudkyňa

2 234

1 883

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žiadosť o udelenie poverenia… Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Čadca
  Sudca – Mgr. Alena Jančulová
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, bezdôvodné obohatenie Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravu styku matky s mal. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 59.109,08 CZK s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.813,02 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 97.591,12 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .