Okresný súd Čadca Ul. 17. novembra 1256, 022 21 Čadca

At the court there are 16 judges working.

For the court we register 24,946 hearings and 31,728 judgements.

Overall 4th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 214,246€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 16th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 12.1 months
 • Average duration for year 2012 is 11.3 months
 • Average duration for year 2011 is 10.6 months
 • Average duration for year 2010 is 21.5 months

Overall 20th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 15.6 months
 • Average duration for year 2012 is 13.9 months
 • Average duration for year 2011 is 6.9 months
 • Average duration for year 2010 is 15.9 months

Overall 22nd slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 7.5 months
 • Average duration for year 2012 is 6.6 months
 • Average duration for year 2011 is 5.7 months
 • Average duration for year 2010 is 5.7 months

Overall 8th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.3 months
 • Average duration for year 2012 is 5.2 months
 • Average duration for year 2011 is 6 months
 • Average duration for year 2010 is 10.7 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Čadca
Ul. 17. novembra 1256
022 21 Čadca
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
utorok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
streda: 8:00 - 11:00, 12:15 - 14:45
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
piatok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adriana Pytliaková, PhD. a podpredseda je Mgr. Andrea Kubjatková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Erika Dodulíková

sudkyňa

2 532

1 472

Mgr. Anna Holeščáková

sudkyňa

1 539

1 724

Mgr. Alena Jančulová

sudkyňa

1 960

2 509

Mgr. Lenka Janíková

sudkyňa

258

341

JUDr. Antónia Kauzalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Kajetán Kičura

sudca

1

187

JUDr. Jozef Korduliak

sudca

447

316

JUDr. Ľubomíra Krišťáková

sudkyňa

2 391

2 062

Mgr. Oľga Krőnová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Kubjatková

podpredseda

3 016

3 174

JUDr. Michal Mravec

sudca

1 890

1 620

JUDr. Anna Plichtíková

sudkyňa

3 002

3 790

JUDr. Dr. Adriana Pytliaková

sudkyňa

1 396

1 735

JUDr. PhD. Adriana Pytliaková

predseda

0

0

Mgr. Lýdia Stehurová

sudkyňa

1 257

1 497

JUDr. Laura Žideková

sudkyňa

2 510

2 401

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Bebčáková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Eva Capková

pravdepodobne VSÚ

0

316

Mgr. Petra Cipková

pravdepodobne VSÚ

0

357

Mgr. Erika Dodulíková

sudkyňa

2 532

1 472

Mgr. Richard Golis

sudca

659

776

JUDr. Milan Gylánik

sudca

852

1 013

Iveta Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

84

Mgr. Anna Holeščáková

sudkyňa

1 539

1 724

JUDr. Anna Hozáková

sudkyňa

930

1 175

Mgr. Miriam Hrušková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Alena Jančulová

sudkyňa

1 960

2 509

Mgr. Lenka Janíková

sudkyňa

258

341

JUDr. Antónia Kauzalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Kajetán Kičura

sudca

1

187

Adriana Kocincová

pravdepodobne VSÚ

0

101

JUDr. Jozef Korduliak

sudca

447

316

JUDr. Ľubomíra Krišťáková

sudkyňa

2 391

2 062

Mgr. Oľga Krőnová

sudkyňa

0

0

Mgr. Magdaléna Kubatková

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Marianna Kubicová

pravdepodobne VSÚ

0

203

Mgr. Andrea Kubjatková

podpredseda

3 016

3 174

JUDr. Štefan Marťák

sudca

0

3

JUDr. Jaroslava Morawská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michal Mravec

sudca

1 890

1 620

JUDr. Monika Plešivčáková

pravdepodobne VSÚ

2

952

JUDr. Anna Plichtíková

sudkyňa

3 002

3 790

JUDr. PhD. Adriana Pytliaková

predseda

0

0

Mgr. Patrícia Šadibolová

pravdepodobne VSÚ

0

357

Mgr. Lýdia Stehurová

sudkyňa

1 257

1 497

Mgr. Juraj Štetiar

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Milan Švaňa

sudca

0

1

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

0

16

Mgr. Zlatica Vysocká

sudca

305

585

JUDr. Anna Zagrapanová

pravdepodobne VSÚ

1

311

JUDr. Laura Žideková

sudkyňa

2 510

2 401

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žiadosť o udelenie poverenia… Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Čadca
  Sudca – Mgr. Alena Jančulová
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 194,80 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .