Okresný súd Čadca Ul. 17. novembra 1256, 022 21 Čadca

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 24 932 pojednávaní a 31 186 rozhodnutí.

Celkovo 4. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 214 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 16. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 12,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 21,5 mesiaca

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 13,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,9 mesiaca

Celkovo 22. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,7 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,7 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Čadca
Ul. 17. novembra 1256
022 21 Čadca
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
utorok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
streda: 8:00 - 11:00, 12:15 - 14:45
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30
piatok: 8:00 - 11:00, 12:15 - 13:30

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adriana Pytliaková, PhD. a podpredseda je Mgr. Andrea Kubjatková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Erika Dodulíková

sudkyňa

2 511

1 431

Mgr. Anna Holeščáková

sudkyňa

1 517

1 653

Mgr. Alena Jančulová

sudkyňa

1 943

2 410

Mgr. Lenka Janíková

sudkyňa

235

290

JUDr. Antónia Kauzalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Kajetán Kičura

sudca

1

186

JUDr. Jozef Korduliak

sudca

447

312

JUDr. Ľubomíra Krišťáková

sudkyňa

2 376

1 960

Mgr. Oľga Krőnová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrea Kubjatková

podpredseda

3 001

3 056

JUDr. Michal Mravec

sudca

1 876

1 544

JUDr. Anna Plichtíková

sudkyňa

2 980

3 583

JUDr. Dr. Adriana Pytliaková

sudkyňa

1 378

1 655

JUDr. PhD. Adriana Pytliaková

predseda

0

0

Mgr. Lýdia Stehurová

sudkyňa

1 234

1 403

JUDr. Laura Žideková

sudkyňa

2 492

2 254

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Bebčáková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Eva Capková

pravdepodobne VSÚ

0

302

Mgr. Petra Cipková

pravdepodobne VSÚ

0

340

Mgr. Erika Dodulíková

sudkyňa

2 511

1 431

Mgr. Richard Golis

sudca

659

754

JUDr. Milan Gylánik

sudca

852

976

Iveta Hlavatá

pravdepodobne VSÚ

0

83

Mgr. Anna Holeščáková

sudkyňa

1 517

1 653

JUDr. Anna Hozáková

sudkyňa

930

1 131

Mgr. Miriam Hrušková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Alena Jančulová

sudkyňa

1 943

2 410

Mgr. Lenka Janíková

sudkyňa

235

290

JUDr. Antónia Kauzalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Kajetán Kičura

sudca

1

186

Adriana Kocincová

pravdepodobne VSÚ

0

100

JUDr. Jozef Korduliak

sudca

447

312

JUDr. Ľubomíra Krišťáková

sudkyňa

2 376

1 960

Mgr. Oľga Krőnová

sudkyňa

0

0

Mgr. Magdaléna Kubatková

pravdepodobne VSÚ

0

26

Mgr. Marianna Kubicová

pravdepodobne VSÚ

0

194

Mgr. Andrea Kubjatková

podpredseda

3 001

3 056

JUDr. Štefan Marťák

sudca

0

3

JUDr. Jaroslava Morawská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michal Mravec

sudca

1 876

1 544

JUDr. Monika Plešivčáková

pravdepodobne VSÚ

2

893

JUDr. Anna Plichtíková

sudkyňa

2 980

3 583

JUDr. PhD. Adriana Pytliaková

predseda

0

0

Mgr. Patrícia Šadibolová

pravdepodobne VSÚ

0

329

Mgr. Lýdia Stehurová

sudkyňa

1 234

1 403

Mgr. Juraj Štetiar

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Milan Švaňa

sudca

0

1

JUDr. Jana Vargová

sudkyňa

0

16

Mgr. Zlatica Vysocká

sudca

305

563

JUDr. Anna Zagrapanová

pravdepodobne VSÚ

1

293

JUDr. Laura Žideková

sudkyňa

2 492

2 254

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, žiadosť o udelenie poverenia… Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Čadca
  Sudca – Mgr. Alena Jančulová
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 39.392,79 € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.354,58 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 8.016,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .