Okresný súd Dunajská Streda Jesenského ul. č. 2, 929 01 Dunajská Streda

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 51 559 pojednávaní a 61 295 rozhodnutí.

Celkovo 23. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 19 885€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 19. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,7 mesiaca

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9 mesiaca

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 21. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Dunajská Streda
Jesenského ul. č. 2
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 13:00 hod Zmena otváracích hodín dňa 22.12.2017 (piatok ) od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 12:30 hod. Zmena otváracích hodín dňa 22.12.2017 (piatok ) od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Antónia Salayová a podpredseda je JUDr. Erika Lengyelová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Bíróová

sudkyňa

3 953

3 871

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

3 755

2 853

JUDr. Peter Duman

sudca

566

239

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

418

504

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

3 300

2 418

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

2 673

2 049

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

84

216

JUDr. Erika Lengyelová

podpredseda

4 090

3 015

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

49

2

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

3 246

2 935

JUDr. Péter Nagy

sudca

700

336

JUDr. Ladislav Piros

sudca

3 136

1 747

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

264

106

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 443

2 364

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

4 372

2 854

JUDr. Mária Jačeková Sziegel

sudkyňa

4 244

3 090

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

3 690

3 139

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Anikó Aibeková

pravdepodobne VSÚ

0

340

Mgr. Edit Balkó

pravdepodobne VSÚ

0

383

Denisa Ballaová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ivana Bartalosová

pravdepodobne VSÚ

0

903

Mgr. Veronika Bilkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

129

JUDr. Eva Bíróová

sudkyňa

3 953

3 871

Mgr. Matúš Brehovský

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Silvia Csákyová

pravdepodobne VSÚ

0

689

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

3 755

2 853

JUDr. Tatiana Csibová

pravdepodobne VSÚ

0

1 721

Mgr. Monika Czafiková

neznáma pracovníčka

0

1 987

JUDr. Peter Duman

sudca

566

239

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

418

504

JUDr. Ildikó Fitos

pravdepodobne VSÚ

0

1 294

Klára Gaálová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lucia Gregušková

pravdepodobne VSÚ

0

1 113

Angela Gútayová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Lucia Hantáková

pravdepodobne VSÚ

0

831

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

3 300

2 418

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

2 673

2 049

JUDr. Anikó Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

799

Mgr. Denisa Klásková

pravdepodobne VSÚ

0

73

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

84

216

Mgr. Edit Kotrba

pravdepodobne VSÚ

0

661

JUDr. Erika Lengyelová

podpredseda

4 090

3 015

Mgr. Richard Lifka

pravdepodobne VSÚ

0

429

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

49

2

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

3 246

2 935

Mgr. Hedviga Mezeyová

pravdepodobne VSÚ

0

2 065

Iveta Mikušková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Jana Mitrová

pravdepodobne VSÚ

0

2 647

Mgr. Anna Móroczová

sudkyňa

667

738

JUDr. Péter Nagy

sudca

700

336

Alžbeta Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lucia Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Zuzana Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

960

Mgr. Michal Novotný

sudca

2 077

1 803

Mgr. Rudolf Novotný

sudca

3 493

1 045

JUDr. Ladislav Piros

sudca

3 136

1 747

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

264

106

Erika Ruženská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 443

2 364

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

4 372

2 854

Mgr. Ladislav Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

1 324

Lucia Szivanyóová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Kristína Tosecká

pravdepodobne VSÚ

0

403

JUDr. Július Urban

sudca

23

86

Rozália Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

3 690

3 139

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Trestné činy proti republike
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Udelenie pover. 5201 015038 Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Marie Mészárosová
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 40.165,42 eur… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krivej výpovede..podľa… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – U. K.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin výtrž.podľa § 364/1a… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – M. V.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, pokus zločinu ublíž.na zdraví… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – L. A.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neopr.vyr.a… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – V. F.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .