Okresný súd Galanta Mierové nám. 1, 924 23 Galanta

At the court there are 20 judges working.

For the court we register 61,242 hearings and 103,020 judgements.

Overall 16th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 49,246€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 15th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 8.4 months
 • Average duration for year 2012 is 8.4 months
 • Average duration for year 2011 is 7.4 months
 • Average duration for year 2010 is 9.9 months

Overall 7th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 9.2 months
 • Average duration for year 2012 is 6.9 months
 • Average duration for year 2011 is 7.7 months
 • Average duration for year 2010 is 8.1 months

Overall 24th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 6.2 months
 • Average duration for year 2012 is 5.5 months
 • Average duration for year 2011 is 4.9 months
 • Average duration for year 2010 is 4.9 months

Overall 9th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.1 months
 • Average duration for year 2012 is 2.9 months
 • Average duration for year 2011 is 3 months
 • Average duration for year 2010 is 2.9 months

Contact

Phone number:

For media

Contact person:
Mgr. Jana Kondákorová
Phone number:

Address

Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 23 Galanta
Slovak Republic

Information center

Note:
Nahliadnutie do spisu - účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu v priestoroch informačného centra súdu na základe vopred doručenej písomnej alebo telefonickej žiadosti počas pracovného dňa od 8,00 hod. do 14,00 hod.
Opening hours
Monday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Tuesday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
Thursday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Wednesday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Friday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Registry

Note:
(od 7,00 do 8,00 hod. podateľňa súdu prijíma iba návrhy na neodkladné opatrenia podľa § 325 ods.2 písm. e) Civilného sporového poriadku a podľa § 365 ods.1 a § 368 ods.1 Civilného mimosporového poriadku)
Opening hours
Monday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Tuesday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Thursday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Wednesday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
Friday: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Information center of business register

Opening hours
Monday:
Tuesday:
Thursday:
Wednesday:
Friday:

Chairmen

Chairman of the court is JUDr. Rastislav Jakubovič.

Judges

List of judges currently working at the court.

A Title Name Position Hearings Judgements
JUDr. Eva Detvaiová

judge

1,194

1,064

Mgr. Zuzana Dojčánová

judge

3,253

3,531

JUDr. Eva Foltánová

judge

4,258

4,124

JUDr. Marianna Hosťovecká

judge

4,063

5,895

Mgr. Rastislav Jakubovič

judge

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

chairman

571

3,785

JUDr. Mário Karaffa

judge

4,277

6,000

Mgr. Stanislav Kováč

judge

895

756

JUDr. Miroslav Krištofík

judge

1,907

2,421

JUDr. Martina Ľachová

judge

3,265

2,981

JUDr. Katarína Maniačková

judge

818

1,144

Mgr. Jana Mičeková

judge

1,562

1,539

JUDr. Naďa Pethöová

judge

4,843

5,758

JUDr. Eva Schweitzerová

judge

3,258

2,314

JUDr. Táňa Šefčíková

judge

2,223

2,218

JUDr. Kristína Srnková

judge

1,567

1,741

JUDr. Miroslav Studenčan

judge

4,192

2,730

JUDr. Ľuboš Szigeti

judge

1,471

2,925

JUDr. Gabriela Véghová

judge

698

1,173

JUDr. Myrtill Vojteková

judge

4,052

5,217

List of judges who worked at the court and other officials whose names were found in hearings or judgements.

A Title Name Position Hearings Judgements
Mgr. Michaela Almásyová

probably HCO

0

9

Mgr. Aneta Budayová

probably HCO

0

165

JUDr. Ľubica Bundzelová

judge

1,786

1,739

Mgr. Milena Čiriková

probably HCO

0

108

Mgr. Peter Čonka

probably HCO

0

41

JUDr. Eva Detvaiová

judge

1,194

1,064

Mgr. Zuzana Dojčánová

judge

3,253

3,531

Mgr. Veronika Drancsíková

probably HCO

0

1,501

Mgr. Bianka Elzerová

probably HCO

0

370

JUDr. Ján Evin

unknown employee

0

1

Mgr. Kristína Ferencziová

judge

878

938

JUDr. Eva Foltánová

judge

4,258

4,124

Mgr. Danica Gregorová

probably HCO

0

836

JUDr. Martin Holič

judge

142

183

JUDr. Marianna Hosťovecká

judge

4,063

5,895

JUDr. Daniel Ilavský

vice chairman

1,289

1,332

Mgr. Rastislav Jakubovič

judge

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

chairman

571

3,785

Mgr. Petra Jančiarová

probably HCO

0

24

JUDr. Mário Karaffa

judge

4,277

6,000

JUDr. Mária Karkušová

judge

0

0

JUDr. Martina Klajmanová

probably HCO

0

10

Mgr. Dajana Klementová

probably HCO

0

702

Mgr. Peter Klimáček

probably HCO

0

441

Mgr. Juraj Kopper

probably HCO

0

1,401

Mgr. Stanislav Kováč

judge

895

756

JUDr. Miroslav Krištofík

judge

1,907

2,421

JUDr. Martina Ľachová

judge

3,265

2,981

Jana Maláriková

probably HCO

0

6

Mgr. Matej Malík

probably HCO

0

202

JUDr. Katarína Maniačková

judge

818

1,144

Mgr. Jana Mičeková

judge

1,562

1,539

JUDr. Daniel Miženko

judge

1,182

1,115

Mgr. Petra Mondoková

probably HCO

0

2,661

Mgr. Ágnes Nagyová

unknown employee

0

831

Mgr. Tomáš Pálfy

probably HCO

0

1,597

JUDr. Naďa Pethöová

judge

4,843

5,758

Anna Pifková

probably HCO

0

9

JUDr. Jozef Pikna

judge

667

573

Mgr. Peter Pravda

unknown employee

0

133

Mgr. Petra Puhovichová

probably HCO

0

4,198

Mgr. Slávka Pukancová

probably HCO

0

1

Mgr. Ing. Kristína Rakická

probably HCO

0

2,647

Helena Rozsárová

probably HCO

0

2

Martina Samuelová

probably HCO

0

1

JUDr. Eva Schweitzerová

judge

3,258

2,314

JUDr. Táňa Šefčíková

judge

2,223

2,218

Mgr. Marián Šimko

probably HCO

0

3,050

JUDr. Zuzana Singerová

judge

975

939

Mgr. Zuzana Špačeková

probably HCO

0

1

JUDr. Kristína Srnková

judge

1,567

1,741

JUDr. Miroslav Studenčan

judge

4,192

2,730

JUDr. Ľuboš Szigeti

judge

1,471

2,925

JUDr. Erika Tischlerová

judge

1,382

1,614

JUDr. Gabriela Véghová

judge

698

1,173

JUDr. Myrtill Vojteková

judge

4,052

5,217

Mgr. Adriana Volfová

probably HCO

0

507

Published judgements

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Announced hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na určenie neplatnosti… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o uirčenie neplatnosti… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 97 420,86 € s prísl. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na odstránenie stavby Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie a… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie neplatnosti nájomnej… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na nariadenie NO zdržať… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o zrušenie a… Hearing will be held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .