Okresný súd Galanta Mierové nám. 1, 924 23 Galanta

At the court there are 22 judges working.

For the court we register 55,222 hearings and 98,050 judgements.

Overall 16th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 49,246€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 15th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 8.4 months
 • Average duration for year 2012 is 8.4 months
 • Average duration for year 2011 is 7.4 months
 • Average duration for year 2010 is 9.9 months

Overall 7th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 9.2 months
 • Average duration for year 2012 is 6.9 months
 • Average duration for year 2011 is 7.7 months
 • Average duration for year 2010 is 8.1 months

Overall 24th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 6.2 months
 • Average duration for year 2012 is 5.5 months
 • Average duration for year 2011 is 4.9 months
 • Average duration for year 2010 is 4.9 months

Overall 9th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.1 months
 • Average duration for year 2012 is 2.9 months
 • Average duration for year 2011 is 3 months
 • Average duration for year 2010 is 2.9 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 23 Galanta
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Nahliadnutie do spisu - účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu v priestoroch informačného centra súdu na základe vopred doručenej písomnej alebo telefonickej žiadosti počas pracovného dňa od 8,00 hod. do 14,00 hod. ˇ Úradné hodiny 23.12.2018 8:00-12:00 31.12.2018 8:00-12:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
(od 7,00 do 8,00 hod. podateľňa súdu prijíma iba návrhy na neodkladné opatrenia podľa § 325 ods.2 písm. e) Civilného sporového poriadku a podľa § 365 ods.1 a § 368 ods.1 Civilného mimosporového poriadku) Úradné hodiny 23.12.2018 8:00-12:00 31.12.2018 8:00-12:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Rastislav Jakubovič.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

728

738

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

2 837

3 198

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

3 752

3 837

JUDr. Marianna Hosťovecká

sudca

3 803

5 563

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

predseda

298

3 556

JUDr. Mário Karaffa

sudca

3 840

5 694

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

803

553

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 418

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 257

2 959

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

610

1 006

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

1 194

1 265

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

4 396

5 436

JUDr. Jozef Pikna

sudca

509

461

JUDr. Eva Schweitzerová

sudkyňa

2 942

2 188

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

1 825

1 837

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

1 210

1 404

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

3 636

2 421

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 918

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

1 342

1 463

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 173

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

3 663

4 838

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michaela Almásyová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Aneta Budayová

pravdepodobne VSÚ

0

155

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

1 786

1 738

Mgr. Milena Čiriková

pravdepodobne VSÚ

0

105

Mgr. Peter Čonka

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

728

738

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

2 837

3 198

Mgr. Veronika Drancsíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 506

Mgr. Bianka Elzerová

pravdepodobne VSÚ

0

370

JUDr. Ján Evin

neznámy pracovník

0

1

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

878

937

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

3 752

3 837

Mgr. Danica Gregorová

pravdepodobne VSÚ

0

835

JUDr. Martin Holič

sudca

142

183

JUDr. Marianna Hosťovecká

sudca

3 803

5 563

JUDr. Daniel Ilavský

podpredseda

1 289

1 332

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Rastislav Jakubovič

predseda

298

3 556

Mgr. Petra Jančiarová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Mário Karaffa

sudca

3 840

5 694

JUDr. Mária Karkušová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Klajmanová

pravdepodobne VSÚ

0

10

Mgr. Dajana Klementová

pravdepodobne VSÚ

0

702

Mgr. Peter Klimáček

pravdepodobne VSÚ

0

441

Mgr. Juraj Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

1 400

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

803

553

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 418

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 257

2 959

Jana Maláriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Matej Malík

pravdepodobne VSÚ

0

204

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

610

1 006

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

1 194

1 265

JUDr. Daniel Miženko

sudca

1 182

1 115

Mgr. Petra Mondoková

pravdepodobne VSÚ

0

2 661

Mgr. Ágnes Nagyová

neznáma pracovníčka

0

830

Mgr. Tomáš Pálfy

pravdepodobne VSÚ

0

1 597

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

4 396

5 436

Anna Pifková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Jozef Pikna

sudca

509

461

Mgr. Peter Pravda

neznámy pracovník

0

132

Mgr. Petra Puhovichová

pravdepodobne VSÚ

0

4 198

Mgr. Slávka Pukancová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Ing. Kristína Rakická

pravdepodobne VSÚ

0

2 647

Helena Rozsárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Martina Samuelová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Schweitzerová

sudkyňa

2 942

2 188

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

1 825

1 837

Mgr. Marián Šimko

pravdepodobne VSÚ

0

3 050

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

975

938

Mgr. Zuzana Špačeková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

1 210

1 404

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

3 636

2 421

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 918

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

1 342

1 463

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 173

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

3 663

4 838

Mgr. Adriana Volfová

pravdepodobne VSÚ

0

502

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 5969,06 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 1379,72 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vysporiadanie BSM po rozvode… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 1.282,11 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zapl. 2 468,79 EUR a o… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti závetu a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 7.290,- eur s prísluš. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .