Okresný súd Galanta Mierové nám. 1, 924 23 Galanta

Na súde pracuje 20 sudcov.

Pre súd evidujeme 50 821 pojednávaní a 83 986 rozhodnutí.

Celkovo 16. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 49 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,9 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Celkovo 24. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,9 mesiaca

Celkovo 9. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Galanta
Mierové nám. 1
924 23 Galanta
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Nahliadnutie do spisu - účastníci konania môžu nahliadnuť do spisu v priestoroch informačného centra súdu na základe vopred doručenej písomnej alebo telefonickej žiadosti počas pracovného dňa od 8,00 hod. do 14,00 hod. ˇ Úradné hodiny 23.12.2018 8:00-12:00 31.12.2018 8:00-12:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
(od 7,00 do 8,00 hod. podateľňa súdu prijíma iba návrhy na neodkladné opatrenia podľa § 325 ods.2 písm. e) Civilného sporového poriadku a podľa § 365 ods.1 a § 368 ods.1 Civilného mimosporového poriadku) Úradné hodiny 23.12.2018 8:00-12:00 31.12.2018 8:00-12:00
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Eva Schweitzerová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

359

238

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

2 531

2 711

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

3 327

3 211

JUDr. Marianna Hosťovecká

sudca

3 456

4 527

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

JUDr. Mário Karaffa

sudca

3 503

4 776

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

398

220

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 257

2 794

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

424

623

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

768

523

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

4 009

4 735

JUDr. Jozef Pikna

sudca

509

404

JUDr. Eva Schweitzerová

podpredseda

2 650

1 938

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

1 349

1 052

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

840

726

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

3 099

2 075

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 755

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

1 014

772

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

3 273

3 838

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michaela Almásyová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Aneta Budayová

pravdepodobne VSÚ

0

139

JUDr. Ľubica Bundzelová

sudkyňa

1 786

1 660

Mgr. Milena Čiriková

pravdepodobne VSÚ

0

84

Mgr. Peter Čonka

pravdepodobne VSÚ

0

40

JUDr. Eva Detvaiová

sudkyňa

359

238

Mgr. Zuzana Dojčánová

sudkyňa

2 531

2 711

Mgr. Veronika Drancsíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 450

Mgr. Bianka Elzerová

pravdepodobne VSÚ

0

364

JUDr. Ján Evin

neznámy pracovník

0

1

Mgr. Kristína Ferencziová

sudkyňa

878

925

JUDr. Eva Foltánová

sudkyňa

3 327

3 211

Mgr. Danica Gregorová

pravdepodobne VSÚ

0

791

JUDr. Martin Holič

sudca

142

180

JUDr. Marianna Hosťovecká

sudca

3 456

4 527

JUDr. Daniel Ilavský

podpredseda

1 289

1 295

Mgr. Rastislav Jakubovič

sudca

0

0

Mgr. Petra Jančiarová

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Mário Karaffa

sudca

3 503

4 776

JUDr. Mária Karkušová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martina Klajmanová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Mgr. Dajana Klementová

pravdepodobne VSÚ

0

674

Mgr. Peter Klimáček

pravdepodobne VSÚ

0

422

Mgr. Juraj Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

1 357

Mgr. Stanislav Kováč

sudca

398

220

JUDr. Miroslav Krištofík

sudca

1 907

2 318

JUDr. Martina Ľachová

sudkyňa

3 257

2 794

Jana Maláriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Matej Malík

pravdepodobne VSÚ

0

201

JUDr. Katarína Maniačková

sudkyňa

424

623

Mgr. Jana Mičeková

sudkyňa

768

523

JUDr. Daniel Miženko

sudca

1 182

1 111

Mgr. Petra Mondoková

pravdepodobne VSÚ

0

2 557

Mgr. Ágnes Nagyová

neznáma pracovníčka

0

802

Mgr. Tomáš Pálfy

pravdepodobne VSÚ

0

1 456

JUDr. Naďa Pethöová

sudkyňa

4 009

4 735

Anna Pifková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Jozef Pikna

sudca

509

404

Mgr. Peter Pravda

neznámy pracovník

0

124

Mgr. Petra Puhovichová

pravdepodobne VSÚ

0

4 024

Mgr. Slávka Pukancová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Ing. Kristína Rakická

pravdepodobne VSÚ

0

2 568

Helena Rozsárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Martina Samuelová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Schweitzerová

podpredseda

2 650

1 938

JUDr. Táňa Šefčíková

sudkyňa

1 349

1 052

Mgr. Marián Šimko

pravdepodobne VSÚ

0

2 951

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

975

884

Mgr. Zuzana Špačeková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Kristína Srnková

sudkyňa

840

726

JUDr. Miroslav Studenčan

sudca

3 099

2 075

JUDr. Ľuboš Szigeti

sudca

1 471

2 755

JUDr. Erika Tischlerová

sudkyňa

1 014

772

JUDr. Gabriela Véghová

sudkyňa

698

1 136

JUDr. Myrtill Vojteková

sudkyňa

3 273

3 838

Mgr. Adriana Volfová

pravdepodobne VSÚ

0

451

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žiadosť o zmenu styku s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 1000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zapl. 1360,00 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 19178,04 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 17.631,25 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zapl. 202,94 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .