Okresný súd Komárno Pohraničná 6, 945 35 Komárno

Na súde pracuje 21 sudcov.

Pre súd evidujeme 42 441 pojednávaní a 62 233 rozhodnutí.

Celkovo 17. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 740€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 21. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Celkovo 9. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,8 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca

Adresa

Okresný súd Komárno
Pohraničná 6
945 35 Komárno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Úradné hodiny dňa 29.3.2018 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.10.2018 od 8.00 do 13.00 hod. dňa 21.12.2018 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.12.2018 od 8.00 do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Úradné hodiny dňa 29.3.2018 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.10.2018 od 8.00 do 13.00 hod. dňa 21.12.2018 od 8.00 do 12.00 hod. dňa 31.12.2018 od 8.00 do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Ľudovít Majerčík a podpredseda je JUDr. Adriana Konkolovská.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 543

3 102

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

3 784

3 479

Attila Csaba

sudca

649

1 002

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 313

1 070

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

304

71

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 801

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

912

1 253

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 332

1 206

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

3 838

4 001

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

1 824

1 201

JUDr. Adriana Konkolovská

podpredseda

3 786

3 138

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

3 186

3 894

Mgr. Ľudovít Majerčík

predseda

735

782

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 226

2 637

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 211

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

1 765

1 668

JUDr. Mário Pivarči

sudca

827

517

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

402

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

611

440

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mária Anovčinová

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Dagmar Aradská

sudkyňa

3 543

3 102

Mgr. Attila Asbóth

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Iveta Banghová

sudkyňa

3 784

3 479

Zuzana Bölcsová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Timea Bučeková

pravdepodobne VSÚ

0

421

JUDr. Ingrid Celder

pravdepodobne VSÚ

0

633

Attila Csaba

sudca

649

1 002

Mgr. Monika Czafiková

sudkyňa

1 313

1 070

Mgr. Eva Czaniková

pravdepodobne VSÚ

0

518

Mgr. Eva Dobríková

sudkyňa

304

71

Mgr. Eva Germánová

pravdepodobne VSÚ

0

1 767

JUDr. Mária Gubala

pravdepodobne VSÚ

0

1 546

Mgr. Lenka Hajdáková

pravdepodobne VSÚ

0

921

JUDr. Michal Hentek

sudca

1

1

JUDr. Júlia Henteková

sudkyňa

2 669

1 801

JUDr. Imrich Hlavička

sudca

912

1 253

Mgr. Jana Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Dominika Hudecová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Ivan

sudca

1 332

1 206

JUDr. Ivana Jaďuďová

sudkyňa

3 838

4 001

JUDr. Erika Jóbová

sudkyňa

1 824

1 201

JUDr. Petr Kaňa

sudca

490

434

Soňa Károlyiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Ildikó Károlyová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Jana Klačanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 770

JUDr. Adriana Konkolovská

podpredseda

3 786

3 138

JUDr. Oľga Kováčová

sudkyňa

3 186

3 894

JUDr. Dušan Krč - Šebera

sudca

1 083

1 178

Mgr. Martina Lieskovská

pravdepodobne VSÚ

0

45

Mgr. Anikó Logaczová

pravdepodobne VSÚ

0

161

Mgr. Ľudovít Majerčík

predseda

735

782

JUDr. Vojtech Markovič

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

950

1 143

Mgr. Peter Mezőszállási

sudca

3 226

2 637

Štefan Nagy

sudca

73

68

Mgr. Lenka Neomániová

pravdepodobne VSÚ

0

51

JUDr. Agneša Néveryová

sudkyňa

3 277

2 211

Mgr. Alexandra Pálešová

pravdepodobne VSÚ

0

256

JUDr. Arpád Pastorek

sudca

1 765

1 668

JUDr. Mário Pivarči

sudca

827

517

Renáta Reháková

pravdepodobne VSÚ

0

23

Mgr. Róbert Škulavík

pravdepodobne VSÚ

0

387

JUDr. Tibor Šulák

sudca

1 227

402

Mgr. Vincent Szabó

pravdepodobne VSÚ

0

8

Tatiana Szabóová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Gábor Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

343

Mgr. Milana Turanová

pravdepodobne VSÚ

0

3 450

Mgr. Jana Tvrdíková

sudkyňa

611

440

Veronika Verébová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.765,52 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Ž A L O B A o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 144,16 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 15 583 € s prísl . Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 15703,74 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.100.21 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 5.444,56 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.000.- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 534 € s prísl . Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .