Okresný súd Košice I Štúrova 29, 041 60 Košice I

At the court there are 50 judges working.

For the court we register 85,096 hearings and 103,653 judgements.

Overall 5th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 209,279€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 8th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 13.9 months
 • Average duration for year 2012 is 12.7 months
 • Average duration for year 2011 is 15.5 months
 • Average duration for year 2010 is 20.2 months

Overall 4th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 16 months
 • Average duration for year 2012 is 15.4 months
 • Average duration for year 2011 is 15.6 months
 • Average duration for year 2010 is 24.8 months

Overall 1st slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 15 months
 • Average duration for year 2012 is 12.4 months
 • Average duration for year 2011 is 13.4 months
 • Average duration for year 2010 is 14.2 months

Overall 7th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 8.5 months
 • Average duration for year 2012 is 8 months
 • Average duration for year 2011 is 5.9 months
 • Average duration for year 2010 is 7.5 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Košice I
Štúrova 29
041 60 Košice I
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Poznámka:
Obchodný register Pracovisko : ul.Tichá 19,21 Informačné centrum: Pevná sieť: 055/88 71942- obchodný úsek Pevná sieť: 055/88 71947-obchodný register a zbierka listín Podateľňa obchodného registra: Pevná sieť: 0558871945.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Radoslav Lacko a podpredseda je JUDr. Emília Guľová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Baločko

sudca

2 289

1 191

JUDr. Lenka Bowker

sudca

1 745

1 201

Mgr. Boris Brondoš

sudca

0

0

JUDr. Boris Brondoš

sudca

1 795

1 648

JUDr. Jarmila Centková

sudkyňa

2 971

2 271

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

2 291

2 042

JUDr. Miron Čiževský

sudca

454

4 891

JUDr. Michaela Doňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michaela Dorňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

1 164

697

JUDr. Ladislav Gábor

sudca

2 108

2 465

JUDr. Slávka Garančovská

sudkyňa

873

2 278

JUDr. Branislav Gazdag

sudca

463

1 472

JUDr. Emília Guľová

podpredseda

235

713

JUDr. Margaréta Hlaváčková

sudkyňa

736

15

Mgr. Edita Klapáčová

sudkyňa

520

447

JUDr. Magdaléna Korčáková

sudkyňa

1 943

1 560

JUDr. Zuzana Kudlovská

sudkyňa

2 581

1 544

JUDr. Radoslav Lacko

predseda

46

973

JUDr. Patrícia Lučanská

sudkyňa

211

420

JUDr. Lýdia Lučivjanská

sudkyňa

707

905

JUDr. Alena Mazúrová

sudkyňa

2 360

1 780

JUDr. Marta Melicherčíková

sudkyňa

3 163

2 084

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

0

1

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

2 443

819

JUDr. Patrícia Miskolczyová

sudkyňa

1 665

2 166

JUDr. Andrej Mitterpák

sudca

1 866

803

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

1 639

924

JUDr. Lýdia Oros Nemešová

sudkyňa

253

159

JUDr. Lýdia Nemešová

sudkyňa

701

463

JUDr. Denisa Novotná

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Ondko

sudca

12

9

JUDr. Michal Pačuta

sudca

266

86

JUDr. Margaréta Pavláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lucia Petríková

sudkyňa

455

358

JUDr. Ján Poprocký

sudca

3 178

769

JUDr. Janka Pravotiaková

sudkyňa

958

2 185

JUDr. Lenka Protznerová

sudkyňa

1 055

1 009

JUDr. Valéria Šandorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Andrea Škapincová

sudkyňa

630

293

JUDr. Iveta Slebodníková

sudkyňa

3 255

2 107

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

2 674

2 390

JUDr. Svetlana Šupová

sudkyňa

225

55

JUDr. Blažena Szpyrcová

sudkyňa

3 522

3 089

JUDr. Pavel Varga

sudca

2 620

3 367

JUDr. Ildikó Vekrbauerová

sudkyňa

736

2 550

JUDr. Sandra Veľká

sudca

2 759

1 923

JUDr. Ľuboš Vereš

sudca

3 074

1 130

JUDr. Mária Žáková

sudkyňa

2 763

1 495

JUDr. Róbert Zsiga

sudca

2 882

4 110

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Martin Baločko

sudca

2 289

1 191

JUDr. Lenka Bowker

sudca

1 745

1 201

JUDr. Boris Brondoš

sudca

1 795

1 648

JUDr. Ladislav Bujňák

sudca

2 244

808

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Centková

sudkyňa

2 971

2 271

JUDr. Matej Čintala

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

2 291

2 042

JUDr. Miron Čiževský

sudca

454

4 891

Dagmar Dominiková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michaela Doňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michaela Dorňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

1 164

697

JUDr. Viliam Džurbala

pravdepodobne VSÚ

0

264

JUDr. Isabel Fulková

pravdepodobne VSÚ

0

161

JUDr. Ladislav Gábor

sudca

2 108

2 465

JUDr. Slávka Garančovská

sudkyňa

873

2 278

JUDr. Branislav Gazdag

sudca

463

1 472

JUDr. Janka Gdovinová

pravdepodobne VSÚ

0

679

JUDr. Soňa Glezgo

neznámy pracovník

0

440

Mgr. Miloš Greguš

sudca

2 049

2 133

JUDr. Emília Guľová

podpredseda

235

713

JUDr. Július Handlovský

pravdepodobne VSÚ

0

108

Mgr. Bibiána Haragová

pravdepodobne VSÚ

0

2 299

Irena Hičáková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Natália Hintošová

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Milan Husťák

sudca

1 930

627

Mgr. Zuzana Javorová

pravdepodobne VSÚ

0

619

Mgr. Štefan Juhás

pravdepodobne VSÚ

0

223

JUDr. Janka Kadlecová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Bc. Klára Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Edita Klapáčová

sudkyňa

520

447

Mgr. Andrea Kmeťová

pravdepodobne VSÚ

0

751

Ing. Slávka Kočanová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Juraj Komár

pravdepodobne VSÚ

0

133

JUDr. Magdaléna Korčáková

sudkyňa

1 943

1 560

JUDr. Matúš Králik

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Ivana Kucharčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Zuzana Kudlovská

sudkyňa

2 581

1 544

JUDr. Iveta Kukurová

pravdepodobne VSÚ

0

249

JUDr. Martin Kurečko

neznámy pracovník

0

19

JUDr. Radoslav Lacko

predseda

46

973

Mgr. Martin Lechman

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Michal Leščinský

pravdepodobne VSÚ

0

261

JUDr. Simona Lisá

neznámy pracovník

0

222

JUDr. Patrícia Lučanská

sudkyňa

211

420

JUDr. Lýdia Lučivjanská

sudkyňa

707

905

Mgr. Roman Maščák

pravdepodobne VSÚ

0

304

JUDr. Alena Mazúrová

sudkyňa

2 360

1 780

JUDr. Marta Melicherčíková

sudkyňa

3 163

2 084

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

0

1

Mgr. Ľubomír Mihal

pravdepodobne VSÚ

0

43

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

2 443

819

JUDr. Jana Miklušová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Patrícia Miskolczyová

sudkyňa

1 665

2 166

Mgr. Milica Mišlejová

pravdepodobne VSÚ

0

620

JUDr. Andrej Mitterpák

sudca

1 866

803

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

1 639

924

JUDr. Lýdia Oros Nemešová

sudkyňa

253

159

JUDr. Lýdia Nemešová

sudkyňa

701

463

JUDr. Denisa Novotná

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Ondko

sudca

12

9

JUDr. Marta Pačinová

sudkyňa

0

1

JUDr. Michal Pačuta

sudca

266

86

Gizela Pavelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Margaréta Pavláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Tatiana Pavlovová

pravdepodobne VSÚ

0

660

Mgr. Daniel Petričko

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Lucia Petríková

sudkyňa

455

358

JUDr. Ján Poprocký

sudca

3 178

769

JUDr. Janka Pravotiaková

sudkyňa

958

2 185

JUDr. Andrej Radomský

neznámy pracovník

0

3

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

1 953

1 587

JUDr. Valéria Šandorová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Andrea Škapincová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ing. PhD. Andrea Škapincová

sudkyňa

630

293

JUDr. Iveta Slebodníková

sudkyňa

3 255

2 107

JUDr. Petra Štefanko

neznámy pracovník

0

594

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

2 674

2 390

JUDr. Natália Štrkolcová

neznáma pracovníčka

0

83

JUDr. Svetlana Šupová

sudkyňa

225

55

JUDr. Martina Svobodová

pravdepodobne VSÚ

0

208

JUDr. Blažena Szpyrcová

sudkyňa

3 522

3 089

JUDr. Sandra Mrukviová Tomiová

pravdepodobne VSÚ

0

1 303

Mgr. Bc. Lucián Török

pravdepodobne VSÚ

0

293

JUDr. Július Tóth

sudca

1 867

4 008

JUDr. Petra Valuchová

pravdepodobne VSÚ

0

656

JUDr. Pavel Varga

sudca

2 620

3 367

JUDr. Drahoslava Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ildikó Vekrbauerová

sudkyňa

736

2 550

JUDr. Sandra Veľká

sudca

2 759

1 923

JUDr. Ľuboš Vereš

sudca

3 074

1 130

JUDr. Mária Žáková

sudkyňa

2 763

1 495

JUDr. Isabel Zamalloa

pravdepodobne VSÚ

0

28

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

114

430

JUDr. Róbert Zsiga

sudca

2 882

4 110

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Akciová spoločnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku otca s maloletou Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5.198,34 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4.075,52 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 18 360,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti právnych… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2.163,13 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .