Okresný súd Košice II Štúrova 29, 042 11 Košice II

At the court there are 40 judges working.

For the court we register 68,468 hearings and 100,992 judgements.

Overall 7th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 176,054€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 18th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 11.9 months
 • Average duration for year 2012 is 11.6 months
 • Average duration for year 2011 is 11.7 months
 • Average duration for year 2010 is 18 months

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 13.7 months
 • Average duration for year 2012 is 14.1 months
 • Average duration for year 2011 is 12.9 months
 • Average duration for year 2010 is 19.4 months

Overall 3rd slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 11.2 months
 • Average duration for year 2012 is 9.7 months
 • Average duration for year 2011 is 11.9 months
 • Average duration for year 2010 is 11 months

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.9 months
 • Average duration for year 2012 is 4.9 months
 • Average duration for year 2011 is 6 months
 • Average duration for year 2010 is 6.6 months

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová

Adresa

Okresný súd Košice II
Štúrova 29
042 11 Košice II
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adrián Pažúr a podpredseda je JUDr. Soňa Gašková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

117

783

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 576

914

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

2 488

1 381

JUDr. František Čisovský

sudca

1 800

2 488

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

2 987

2 680

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

357

445

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

901

615

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

137

235

JUDr. Michaela Kotusová Hucová

sudkyňa

1 287

701

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 834

1 538

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 198

2 181

JUDr. Vladimír Kotus

podpredseda

840

735

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

2 377

959

JUDr. Peter Kubej

sudca

813

548

JUDr. Ján Lokša

sudca

2 328

971

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

445

236

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 330

1 617

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

2 430

1 340

JUDr. Soňa Mihaľáková

sudkyňa

3 266

601

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

187

60

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 276

1 394

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 477

1 753

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

348

133

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

273

153

JUDr. Rastislav Pella

sudca

2 366

2 757

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 696

1 321

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 359

890

JUDr. Michal Polák

sudca

1 762

552

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 739

2 095

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

1 491

1 109

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

23

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 580

531

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

693

199

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

180

1

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

2

Mgr. Nikola Bálintová

pravdepodobne VSÚ

0

127

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

117

783

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

650

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 576

914

Mgr. Petra Božíková

pravdepodobne VSÚ

0

796

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

2 488

1 381

JUDr. František Čisovský

sudca

1 800

2 488

Mgr. Anna Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Viola Čőrgőová

pravdepodobne VSÚ

0

1 352

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

2 987

2 680

Mgr. Vladimír Dudík

pravdepodobne VSÚ

0

519

JUDr. Zuzana Džupinová

pravdepodobne VSÚ

0

4 623

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

468

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

1 045

1 171

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

357

445

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

1 857

1 294

Mgr. Michal Geralský

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

901

615

JUDr. Zuzana Šuhaj Háberová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Petra Handlovská

pravdepodobne VSÚ

0

671

Viktória Havasiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Viera Hernández

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Matúš Hoľko

pravdepodobne VSÚ

0

2 566

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

137

235

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

Helena Hricková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Iveta Hužvárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 784

JUDr. Lenka Jakabová

pravdepodobne VSÚ

0

1 115

Mgr. Mária Jarkovská

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Silvia Juhász

sudca

0

0

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Karol Juščák

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 834

1 538

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 058

Mgr. Anton Kantor

pravdepodobne VSÚ

0

120

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

394

JUDr. Erika Karasová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Martin Kolesár

sudca

1 536

1 630

Nadežda Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Soňa Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 198

2 181

JUDr. Vladimír Kotus

podpredseda

840

735

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

Eva Kováčová

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

2 377

959

JUDr. Zuzana Krivjanská

pravdepodobne VSÚ

0

3 224

JUDr. Peter Kubej

sudca

813

548

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Kuruc

pravdepodobne VSÚ

0

197

JUDr. Ján Lokša

sudca

2 328

971

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

445

236

JUDr. Eunika Martončíková

pravdepodobne VSÚ

0

472

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 330

1 617

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

2 430

1 340

JUDr. Soňa Mihaľáková

sudkyňa

3 266

601

JUDr. Ladislav Mikluš

pravdepodobne VSÚ

0

295

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

1 533

1 332

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

187

60

Mgr. Petra Mochňacká

pravdepodobne VSÚ

0

1 161

Anna Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 276

1 394

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 477

1 753

Mgr. Terézia Oreničová

pravdepodobne VSÚ

0

149

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

348

133

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Pastula

pravdepodobne VSÚ

0

2 453

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

273

153

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 696

1 321

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 359

890

Mgr. Jarmila Piptová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michal Polák

sudca

1 762

552

JUDr. Anna Poliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

221

Alica Priputenova

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 739

2 095

Mgr. Jana Radačovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Iveta Ratkošová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Júlia Repovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 047

Viera Richtariková

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

1 491

1 109

JUDr. Viktória Samuelisová

pravdepodobne VSÚ

0

333

JUDr. Gabriela Tomčovčíková Šandalová

sudkyňa

0

0

Elena Sedláková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Alexandra Sidorová

pravdepodobne VSÚ

0

79

Mgr. Jaroslav Skyba

pravdepodobne VSÚ

0

73

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

23

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Anna Šulíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrej Tancoš

pravdepodobne VSÚ

0

393

Mgr. Miroslava Tobiašová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jaroslava Tóthová

pravdepodobne VSÚ

0

534

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 580

531

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

Helena Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

693

199

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

180

1

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

757

673

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zdržanie sa zásahov do… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 713 029,70 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 5.301,79 € s príslušenstvo Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 31.000 € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.511,12 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2 952,05 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14 025,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 18 109,94 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 31.000 € s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 103,25 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .