Okresný súd Košice II Štúrova 29, 042 11 Košice II

Na súde pracuje 53 sudcov.

Pre súd evidujeme 73 046 pojednávaní a 110 081 rozhodnutí.

Celkovo 7. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 176 054€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 13,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 12,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 19,4 mesiaca

Celkovo 3. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,6 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová

Adresa

Okresný súd Košice II
Štúrova 29
042 11 Košice II
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Adrián Pažúr a podpredseda je JUDr. Soňa Gašková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

2

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

195

2 077

JUDr. Alžbeta Beňáková

sudkyňa

172

39

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

652

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 866

1 114

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

2 855

1 698

JUDr. František Čisovský

sudca

1 854

4 674

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

3 150

2 826

Mgr. Karol Fiľ

sudca

3

0

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

470

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

401

481

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

1 300

1 026

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

266

261

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

JUDr. Michaela Kotusová Hucová

sudkyňa

1 598

950

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 834

1 600

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 063

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

395

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 461

2 366

JUDr. Vladimír Kotus

sudca

875

775

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

2 602

1 359

JUDr. Peter Kubej

sudca

1 075

730

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ján Lokša

sudca

2 598

1 124

JUDr. Jana Macalová

sudkyňa

10

1

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

638

424

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 556

1 808

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

2 602

1 579

JUDr. Soňa Mihaľáková

podpredseda

3 656

771

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

180

45

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 375

1 536

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 664

2 132

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

571

293

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

283

176

JUDr. Rastislav Pella

sudca

2 468

2 909

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 868

1 476

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 550

993

JUDr. Michal Polák

sudca

2 007

647

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 832

2 406

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

1 846

1 562

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

23

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 741

622

JUDr. Janka Valachová

sudkyňa

76

51

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

1 053

299

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Erika Bačová

sudkyňa

0

2

Mgr. Nikola Bálintová

pravdepodobne VSÚ

0

122

PhD. Lucia Baňacká

sudca

0

0

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

195

2 077

JUDr. Alžbeta Beňáková

sudkyňa

172

39

JUDr. Pavol Biroš

sudca

453

652

JUDr. Daniela Blažovská

sudkyňa

2 866

1 114

Mgr. Petra Božíková

pravdepodobne VSÚ

0

703

JUDr. Agáta Burkušová

sudkyňa

2 855

1 698

JUDr. František Čisovský

sudca

1 854

4 674

Mgr. Anna Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Viola Čőrgőová

pravdepodobne VSÚ

0

1 357

JUDr. Darina Dobošová

sudkyňa

3 150

2 826

Mgr. Vladimír Dudík

pravdepodobne VSÚ

0

517

JUDr. Zuzana Džupinová

pravdepodobne VSÚ

0

5 066

Mgr. Karol Fiľ

sudca

3

0

Mgr. Gabriel Frankovič

sudca

664

470

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

1 045

1 173

JUDr. Soňa Gašková

podpredseda

401

481

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

1 857

1 333

Mgr. Michal Geralský

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Soňa Glezgo

sudca

1 300

1 026

JUDr. Zuzana Šuhaj Háberová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Petra Handlovská

pravdepodobne VSÚ

0

671

Viktória Havasiová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Viera Hernández

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Matúš Hoľko

pravdepodobne VSÚ

0

2 568

JUDr. Petra Hrebíčková

sudkyňa

266

261

Mgr. Ladislav Hreňo

sudca

0

0

Helena Hricková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Iveta Hužvárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 785

JUDr. Lenka Jakabová

pravdepodobne VSÚ

0

1 186

Mgr. Mária Jarkovská

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Silvia Juhász

sudca

0

0

JUDr. Mária Jurčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Karol Juščák

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Katarína Jusková

sudkyňa

1 834

1 600

JUDr. Dušan Kán

sudca

1 087

1 063

Mgr. Anton Kantor

pravdepodobne VSÚ

0

119

JUDr. Pavol Karas

sudca

354

395

JUDr. Erika Karasová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Martin Kolesár

sudca

1 536

1 651

Nadežda Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Soňa Kormošová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Jana Koščová

sudkyňa

2 461

2 366

JUDr. Vladimír Kotus

sudca

875

775

JUDr. Michaela Kotusová

sudkyňa

0

0

Eva Kováčová

pravdepodobne VSÚ

0

37

JUDr. Viera Kováčová

sudkyňa

2 602

1 359

JUDr. Zuzana Krivjanská

pravdepodobne VSÚ

0

4 080

JUDr. Peter Kubej

sudca

1 075

730

JUDr. Marína Kučerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Kuruc

pravdepodobne VSÚ

0

197

JUDr. Ján Lokša

sudca

2 598

1 124

JUDr. Jana Macalová

sudkyňa

10

1

JUDr. Júlia Malegová

sudkyňa

638

424

JUDr. Eunika Martončíková

pravdepodobne VSÚ

0

665

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

2 556

1 808

JUDr. Janka Mičková

sudkyňa

2 602

1 579

JUDr. Soňa Mihaľáková

podpredseda

3 656

771

JUDr. Ladislav Mikluš

pravdepodobne VSÚ

0

296

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

1 533

1 340

JUDr. Alžbeta Mitríková

sudkyňa

180

45

Mgr. Petra Mochňacká

pravdepodobne VSÚ

0

1 150

Anna Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Viera Obermanová

sudkyňa

2 375

1 536

JUDr. Beáta Oreničová

sudkyňa

2 664

2 132

Mgr. Terézia Oreničová

pravdepodobne VSÚ

0

148

JUDr. Tomáš Paranič

sudca

571

293

JUDr. Mária Parihuzičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Pastula

pravdepodobne VSÚ

0

2 458

JUDr. Adrián Pažúr

predseda

283

176

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Kamil Petrovič

sudca

1 868

1 476

JUDr. Slávka Petrovičová

sudkyňa

2 550

993

Mgr. Jarmila Piptová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Michal Polák

sudca

2 007

647

JUDr. Anna Poliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

221

Alica Priputenova

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Marta Raábová

sudkyňa

1 832

2 406

Mgr. Jana Radačovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Iveta Ratkošová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Júlia Repovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 049

Viera Richtariková

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Lenka Saksunová

sudkyňa

1 846

1 562

JUDr. Viktória Samuelisová

pravdepodobne VSÚ

0

333

JUDr. Gabriela Tomčovčíková Šandalová

sudkyňa

0

0

Elena Sedláková

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Alexandra Sidorová

pravdepodobne VSÚ

0

79

Mgr. Jaroslav Skyba

pravdepodobne VSÚ

0

73

JUDr. Petra Štefanko

sudca

36

23

JUDr. Jana Stejskalová

sudkyňa

0

0

Anna Šulíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Adriana Szaniszlová

sudkyňa

0

0

Mgr. Andrej Tancoš

pravdepodobne VSÚ

0

393

Mgr. Miroslava Tobiašová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Gabriela Tomčovčíková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jaroslava Tóthová

pravdepodobne VSÚ

0

519

JUDr. Janka Túryová

sudkyňa

2 741

622

JUDr. Janka Valachová

sudkyňa

76

51

Mgr. Anna Vargová

sudkyňa

0

0

Helena Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Dominika Volkaiová

sudkyňa

1 053

299

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

325

4

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

757

677

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 608 873,73 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 14.490,00 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 58.791,54 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nevyplatenie mzdy Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 523 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu mzdy Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 90,21 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o porušení záväzku odobratia… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie mzdy a iné Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .