Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

At the court there are 23 judges working.

For the court we register 44,883 hearings and 75,568 judgements.

Overall 6th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 201,683€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 17th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.9 months
 • Average duration for year 2012 is 12.5 months
 • Average duration for year 2011 is 14.3 months
 • Average duration for year 2010 is 18.4 months

Overall 5th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 17.5 months
 • Average duration for year 2012 is 19.2 months
 • Average duration for year 2011 is 18 months
 • Average duration for year 2010 is 15.1 months

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 7.7 months
 • Average duration for year 2012 is 7.5 months
 • Average duration for year 2011 is 8.7 months
 • Average duration for year 2010 is 8.2 months

Overall 11th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.1 months
 • Average duration for year 2012 is 6.2 months
 • Average duration for year 2011 is 7 months
 • Average duration for year 2010 is 7.3 months

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Košice okolie
Štúrova 29
041 10 Košice okolie
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Nicola Kuzmiaková a podpredseda je Mgr. Iveta Sonderlichová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 616

2 195

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

574

741

JUDr. Eva Dosedla

sudca

14

37

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 884

JUDr. Kerecmanová Eva

sudca

882

0

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 571

3 380

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 677

1 584

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

179

119

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 042

1 488

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 168

JUDr. Peter Mén

sudca

3 079

1 382

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 806

2 997

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 415

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 596

3 482

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 022

2 151

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 200

1 371

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

534

237

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 768

527

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 825

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 740

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 628

7 689

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 616

2 195

Bc. Marianna Badárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

574

741

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

1 157

2 596

JUDr. Milena Bocanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 050

JUDr. Eva Dosedla

sudca

14

37

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 884

Mgr. Peter Fáber

pravdepodobne VSÚ

0

100

Bc. Andrea Fenárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Vladimíra Gajdošová

pravdepodobne VSÚ

0

267

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 571

3 380

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 677

1 584

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

179

119

Valéria Ivanová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 042

1 488

Mgr. Radoslav Kolinovský

pravdepodobne VSÚ

0

3 089

Mgr. Petra Kračunová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 168

Zuzana Labancová

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Roman Lajoš

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

978

1 365

JUDr. Peter Mén

sudca

3 079

1 382

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 806

2 997

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 415

Mgr. Martina Nemcovská

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Július Polák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 596

3 482

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 022

2 151

JUDr. Erika Rečičárová

pravdepodobne VSÚ

0

2 242

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 200

1 371

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

534

237

Jana Šofová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 768

527

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 825

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 740

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 628

7 689

Bc. Marcela Uhriňáková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Marián Vereb

pravdepodobne VSÚ

0

64

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody - 10 637,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, splnenie povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 941,3 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 908,61 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 177.764,50 Sk s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 888,16 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .