Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

At the court there are 23 judges working.

For the court we register 48,937 hearings and 83,441 judgements.

Overall 6th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 201,683€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 17th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9.9 months
 • Average duration for year 2012 is 12.5 months
 • Average duration for year 2011 is 14.3 months
 • Average duration for year 2010 is 18.4 months

Overall 5th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 17.5 months
 • Average duration for year 2012 is 19.2 months
 • Average duration for year 2011 is 18 months
 • Average duration for year 2010 is 15.1 months

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 7.7 months
 • Average duration for year 2012 is 7.5 months
 • Average duration for year 2011 is 8.7 months
 • Average duration for year 2010 is 8.2 months

Overall 11th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 5.1 months
 • Average duration for year 2012 is 6.2 months
 • Average duration for year 2011 is 7 months
 • Average duration for year 2010 is 7.3 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Košice okolie
Štúrova 29
041 10 Košice okolie
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Nicola Kuzmiaková a podpredseda je Mgr. Iveta Sonderlichová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 924

2 371

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

993

1 071

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

1 623

2 959

JUDr. Eva Dosedla

sudca

321

576

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 894

JUDr. Kerecmanová Eva

sudca

882

0

JUDr. Ivana Gajdošová

sudkyňa

103

81

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

4 059

3 805

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 897

1 739

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

381

230

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 224

1 694

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 288

JUDr. Peter Mén

sudca

3 381

1 546

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 437

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 328

2 356

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 376

1 547

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

815

407

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 918

598

JUDr. Mária Sukovská

sudkyňa

81

45

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 745

Mgr. Jana Trnečková

sudkyňa

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 924

2 371

Bc. Marianna Badárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

993

1 071

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

1 623

2 959

JUDr. Milena Bocanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 099

JUDr. Eva Dosedla

sudca

321

576

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 894

Mgr. Peter Fáber

pravdepodobne VSÚ

0

100

Bc. Andrea Fenárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Ivana Gajdošová

sudkyňa

103

81

Mgr. Vladimíra Gajdošová

pravdepodobne VSÚ

0

267

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

4 059

3 805

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 897

1 739

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

381

230

Valéria Ivanová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 224

1 694

Mgr. Radoslav Kolinovský

pravdepodobne VSÚ

0

3 089

Mgr. Petra Kračunová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 288

Zuzana Labancová

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Roman Lajoš

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

978

1 365

JUDr. Peter Mén

sudca

3 381

1 546

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 806

3 113

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 437

Mgr. Martina Nemcovská

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Július Polák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 596

3 537

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 328

2 356

JUDr. Erika Rečičárová

pravdepodobne VSÚ

0

2 497

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 376

1 547

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

815

407

Jana Šofová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 918

598

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 851

JUDr. Mária Sukovská

sudkyňa

81

45

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 745

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 691

7 839

Mgr. Jana Trnečková

sudkyňa

0

0

Bc. Marcela Uhriňáková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Marián Vereb

pravdepodobne VSÚ

0

64

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 156/1, § 364/1a, 2b… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 248/1,4c, §… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 155/1, 2b, § 364/1a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody - 32 050,380 €… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 4 818,32 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie povinnosti vykonať… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 157/1, 2a Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 290/1a Tr. zák. 1 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .