Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

Na súde pracuje 23 sudcov.

Pre súd evidujeme 47 171 pojednávaní a 80 185 rozhodnutí.

Celkovo 6. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 201 683€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,4 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 17,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 18 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,1 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,2 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Košice okolie
Štúrova 29
041 10 Košice okolie
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Nicola Kuzmiaková a podpredseda je Mgr. Iveta Sonderlichová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 761

2 298

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

804

869

JUDr. Eva Dosedla

sudca

207

378

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 893

JUDr. Kerecmanová Eva

sudca

882

0

JUDr. Ivana Gajdošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 884

3 624

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 802

1 673

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

323

167

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 155

1 618

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 227

JUDr. Peter Mén

sudca

3 227

1 463

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 434

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 209

2 278

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 297

1 465

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

685

345

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 859

553

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 847

JUDr. Mária Sukovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 744

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 689

7 819

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 761

2 298

Bc. Marianna Badárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

804

869

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

1 447

2 821

JUDr. Milena Bocanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 087

JUDr. Eva Dosedla

sudca

207

378

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 893

Mgr. Peter Fáber

pravdepodobne VSÚ

0

100

Bc. Andrea Fenárová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Ivana Gajdošová

sudkyňa

0

0

Mgr. Vladimíra Gajdošová

pravdepodobne VSÚ

0

267

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 884

3 624

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 802

1 673

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

323

167

Valéria Ivanová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 155

1 618

Mgr. Radoslav Kolinovský

pravdepodobne VSÚ

0

3 089

Mgr. Petra Kračunová

pravdepodobne VSÚ

0

8

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

7 227

Zuzana Labancová

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Roman Lajoš

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

978

1 365

JUDr. Peter Mén

sudca

3 227

1 463

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 806

3 094

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 434

Mgr. Martina Nemcovská

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Július Polák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 596

3 530

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

3 209

2 278

JUDr. Erika Rečičárová

pravdepodobne VSÚ

0

2 429

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 297

1 465

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

685

345

Jana Šofová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 859

553

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 847

JUDr. Mária Sukovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 744

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 689

7 819

Bc. Marcela Uhriňáková

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Marián Vereb

pravdepodobne VSÚ

0

64

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 4 812,50 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnovu konania Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, splnenie povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, odstránenie stavby a vydanie PO Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .