Okresný súd Košice okolie Štúrova 29, 041 10 Košice okolie

Na súde pracuje 23 sudcov.

Pre súd evidujeme 44 275 pojednávaní a 70 406 rozhodnutí.

Celkovo 6. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 201 683€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18,4 mesiaca

Celkovo 5. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 17,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 18 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,1 mesiaca

Celkovo 14. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,2 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,3 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Košice okolie
Štúrova 29
041 10 Košice okolie
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Nicola Kuzmiaková a podpredseda je Mgr. Iveta Sonderlichová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 548

2 088

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

545

617

JUDr. Eva Dosedla

sudca

1

0

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 809

JUDr. Kerecmanová Eva

sudca

882

0

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 502

3 207

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 645

1 534

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

145

84

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 004

1 409

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

6 990

JUDr. Peter Mén

sudca

3 020

1 339

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 752

2 853

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 294

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 572

3 298

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

2 996

2 076

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 175

1 296

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

500

206

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 746

501

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 778

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 672

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 586

7 370

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľubica Adamčíková

sudkyňa

3 548

2 088

Bc. Marianna Badárová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Lukáš Beňák

sudca

545

617

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

1 118

2 497

JUDr. Milena Bocanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 037

JUDr. Eva Dosedla

sudca

1

0

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

3 335

2 809

Mgr. Peter Fáber

pravdepodobne VSÚ

0

99

Bc. Andrea Fenárová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Vladimíra Gajdošová

pravdepodobne VSÚ

0

255

JUDr. Andrea Gazdagová

sudkyňa

3 502

3 207

JUDr. Mariana Ginelliová

sudkyňa

2 645

1 534

JUDr. Danica Hovančáková

sudkyňa

145

84

Valéria Ivanová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Eva Kerecmanová

sudkyňa

1 004

1 409

Mgr. Radoslav Kolinovský

pravdepodobne VSÚ

0

3 020

Mgr. Petra Kračunová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Nicola Kuzmiaková

predseda

760

6 990

Zuzana Labancová

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Roman Lajoš

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

978

1 328

JUDr. Peter Mén

sudca

3 020

1 339

JUDr. Dagmar Mlejová

sudkyňa

3 752

2 853

JUDr. Ľubica Nemcová

sudkyňa

3 016

3 294

Mgr. Martina Nemcovská

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Július Polák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jozef Pribula

sudca

3 572

3 298

JUDr. Iveta Puškášová

sudkyňa

2 996

2 076

JUDr. Erika Rečičárová

pravdepodobne VSÚ

0

2 157

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

2 175

1 296

JUDr. Zuzan Sinčáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Sinčáková

sudkyňa

500

206

Jana Šofová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ľudovít Šoltýs

sudca

0

0

Mgr. Iveta Sonderlichová

podpredseda

1 746

501

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

1 145

1 778

JUDr. Lea Švrčeková

sudkyňa

1 621

1 672

JUDr. Oľga Tatranská

sudkyňa

3 586

7 370

Bc. Marcela Uhriňáková

pravdepodobne VSÚ

0

11

Mgr. Marián Vereb

pravdepodobne VSÚ

0

64

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 941,3 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Ochrana práv v zmysle… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 215.891,48 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie spoluvlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dohody o… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5313.43 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5412.58 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1584,56 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .