Krajský súd Banská Bystrica Skuteckého 7, 975 59 Banská Bystrica

At the court there are 74 judges working.

For the court we register 27,410 hearings and 47,557 judgements.

Overall 1st at least fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 4,049€

Contact

Phone number:

For media

Contact person:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Address

Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7
975 59 Banská Bystrica
Slovak Republic

Opening hours
Monday: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Tuesday: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Thursday: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Wednesday: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Friday: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Registry

Opening hours
Monday: 8:00 - 15:30
Tuesday: 8:00 - 15:30
Thursday: 8:00 - 15:30
Wednesday: 8:00 - 15:30
Friday: 8:00 - 15:30

Information center of business register

Opening hours
Monday:
Tuesday:
Thursday:
Wednesday:
Friday:

Chairmen

Chairman of the court is JUDr. Ján Auxt and vice chairman is JUDr. Ľubomír Bušík, PhD..

Judges

List of judges currently working at the court.

A Title Name Position Hearings Judgements
JUDr. Alena Antalová

judge

1,623

2,223

JUDr. Ján Auxt

chairman

128

5

JUDr. Juraj Babjak

judge

517

333

JUDr. Jarmila Badíková

judge

666

1,279

Mgr. Štefan Baláž

judge

1,976

2,776

Mgr. Ján Bednár

judge

814

245

Mgr. Jana Benkovičová

judge

0

0

Mária Biroščáková

judge

0

0

JUDr. Marián Blaha

judge

170

141

JUDr. Ján Bobor

judge

1,358

373

JUDr. Janka Borošková

judge

259

0

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

vice chairman

323

324

JUDr. Peter Chovanko

judge

681

253

JUDr. Juraj Danko

judge

0

0

Mgr. Ivana Datlová

judge

1,041

836

JUDr. Renáta Deáková

judge

629

1,020

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

judge

1,117

1,848

Mgr. Dušan Ďurian

judge

18

699

JUDr. Dušan Ďurian

judge

139

81

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

chairman

22

37

JUDr. PhD. Milan Ďurica

chairman

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

judge

11

17

Mgr. Rudolf Ďurta

judge

469

169

JUDr. Eva Dzúriková

judge

188

94

JUDr. Vlasta Fulmeková

judge

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

judge

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

vice chairman

176

428

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

judge

33

173

JUDr. Jana Halušková

judge

237

388

JUDr. Ivica Hanusková

vice chairman

271

1,408

Štefan Huljak

judge

0

161

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

judge

233

370

Mgr. Miriam Kamenská

judge

176

0

JUDr. Ladislav Kartík

judge

0

0

Mgr. Katarína Katková

judge

947

882

JUDr. Miroslav Klátik

judge

4

7

JUDr. Eva Kmeťová

judge

56

1,331

JUDr. Ing. Jozef Kočička

judge

0

0

JUDr. Danica Kočičková

judge

223

909

JUDr. Klaudia Kosková

judge

167

861

JUDr. Alena Križanová

judge

1,348

2,023

JUDr. Peter Kvietok

judge

535

607

JUDr. Štefan Novák M

judge

0

0

JUDr. Oľga Maľová

judge

0

0

JUDr. Bc. Viktor Marko

judge

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

judge

229

358

JUDr. Miroslav Maukš

judge

0

0

JUDr. Jaroslav Mikulaj

judge

1,442

2,129

JUDr. Drahomíra Mikulajová

judge

1,444

2,325

JUDr. Alexander Mojš

judge

235

109

JUDr. Peter Molčan

judge

326

171

JUDr. Katarína Kochan Morová

judge

0

0

JUDr. Zita Nagypálová

judge

1,561

2,048

JUDr. Štefan Novák

judge

319

76

JUDr. Jana Novotná

judge

745

1,923

JUDr. Ama Odalošová

judge

513

396

JUDr. Alojz Palaj

judge

1,848

516

JUDr. Mária Podhorová

judge

1,190

2,199

JUDr. Adriána Považanová

judge

358

0

JUDr. Miroslava Púchovská

judge

339

1,866

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

judge

399

356

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

judge

0

0

JUDr. Jozef Ryant

judge

853

395

JUDr. Ľubomír Šabľa

judge

0

0

JUDr. Vladimír Šalamún

judge

63

2

JUDr. Slavoj Sendecký

judge

643

396

Arnošt Škorpil

judge

0

0

JUDr. Miriam Boborová Sninská

judge

211

427

JUDr. Miriam Sninská

judge

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

judge

675

704

Mgr. Radoslava Strhárska

judge

46

0

Mgr. Martin Štubniak

judge

256

0

JUDr. Mário Šulej

judge

373

64

JUDr. Jozef Zlocha

judge

170

396

List of judges who worked at the court and other officials whose names were found in hearings or judgements.

A Title Name Position Hearings Judgements
JUDr. Ján Adamovic

probably HCO

0

26

JUDr. Alena Antalová

judge

1,623

2,223

JUDr. Ján Auxt

chairman

128

5

JUDr. Juraj Babjak

judge

517

333

JUDr. Jarmila Badíková

judge

666

1,279

Mgr. Štefan Baláž

judge

1,976

2,776

JUDr. Magdaléna Balážová

judge

0

0

Mgr. Ján Bednár

judge

814

245

Mgr. Jana Benkovičová

judge

0

0

Mária Biroščáková

judge

0

0

JUDr. Marián Blaha

judge

170

141

JUDr. Ján Bobor

judge

1,358

373

JUDr. Janka Borošková

judge

259

0

Ľudovít Bradáč

judge

100

359

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

vice chairman

323

324

Mgr. Štefan Cesnak

judge

0

0

JUDr. Peter Chovanko

judge

681

253

JUDr. Juraj Danko

judge

0

0

Mgr. Ivana Datlová

judge

1,041

836

JUDr. Ján Deák

judge

1,378

387

JUDr. Renáta Deáková

judge

629

1,020

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

judge

1,117

1,848

Mgr. Dušan Ďurian

judge

18

699

JUDr. Dušan Ďurian

judge

139

81

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

chairman

22

37

JUDr. PhD. Milan Ďurica

chairman

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

judge

11

17

Mgr. Rudolf Ďurta

judge

469

169

JUDr. Eva Dzúriková

judge

188

94

JUDr. Milada Dzurošková

judge

0

0

JUDr. Vlasta Fulmeková

judge

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

judge

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

vice chairman

176

428

Mgr. Anna Gálusová

probably HCO

0

2

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

judge

33

173

JUDr. Andrej Golema

judge

0

0

JUDr. Jana Halušková

judge

237

388

JUDr. Ivica Hanusková

vice chairman

271

1,408

JUDr. Jozef Hrabovský

judge

0

0

Štefan Huljak

judge

0

161

JUDr. Elena Jakubcová

judge

0

0

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

judge

233

370

Mgr. Miriam Kamenská

judge

176

0

JUDr. Ladislav Kartík

judge

0

0

Viera Katinová

judge

0

0

Mgr. Katarína Katková

judge

947

882

JUDr. Miroslav Klátik

judge

4

7

JUDr. Eva Kmeťová

judge

56

1,331

JUDr. Ing. Jozef Kočička

judge

0

0

JUDr. Danica Kočičková

judge

223

909

JUDr. Klaudia Kosková

judge

167

861

JUDr. Alena Križanová

judge

1,348

2,023

JUDr. Jana Krnáčová

judge

0

0

Mgr. Ivana Kubandová

probably HCO

0

55

JUDr. Marta Kucbelová

judge

0

12

JUDr. Peter Kvietok

judge

535

607

JUDr. Markéta Laceková

judge

0

0

JUDr. PhD. Martin Ľupták

judge

390

151

JUDr. Štefan Novák M

judge

0

0

JUDr. Oľga Maľová

judge

0

0

JUDr. Bc. Viktor Marko

judge

0

0

Vladimír Martuš

judge

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

judge

229

358

JUDr. Miroslav Maukš

judge

0

0

JUDr. Eva Michalcová

judge

0

11

JUDr. Jozef Mikluš

judge

1,544

497

JUDr. Jaroslav Mikulaj

judge

1,442

2,129

JUDr. Drahomíra Mikulajová

judge

1,444

2,325

JUDr. Alexander Mojš

judge

235

109

JUDr. Peter Molčan

judge

326

171

JUDr. Katarína Kochan Morová

judge

0

0

JUDr. Zita Nagypálová

judge

1,561

2,048

JUDr. Štefan Novák

judge

319

76

Mgr. Ema Novodomcová

judge

0

1

JUDr. Jana Novotná

judge

745

1,923

JUDr. Ama Odalošová

judge

513

396

JUDr. Alojz Palaj

judge

1,848

516

JUDr. Mária Podhorová

judge

1,190

2,199

JUDr. Adriána Považanová

judge

358

0

JUDr. Peter Priehoda

judge

23

1,169

JUDr. Janka Prístavková

judge

0

1

JUDr. Miroslava Púchovská

judge

339

1,866

JUDr. Mária Rišiaňová

judge

0

0

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

judge

399

356

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

judge

0

0

JUDr. Jozef Ryant

judge

853

395

JUDr. Ľubomír Šabľa

judge

0

0

JUDr. Vladimír Šalamún

judge

63

2

Ľubomír Samuel

judge

0

0

JUDr. Milan Segeč

judge

558

1,434

JUDr. Slavoj Sendecký

judge

643

396

Arnošt Škorpil

judge

0

0

Mgr. Magdaléna Škorpilová

judge

0

1

JUDr. Ján Škvarka

judge

115

159

JUDr. Miriam Boborová Sninská

judge

211

427

JUDr. Miriam Sninská

judge

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

judge

675

704

Mgr. Radoslava Strhárska

judge

46

0

Mgr. Martin Štubniak

judge

256

0

JUDr. Mário Šulej

judge

373

64

JUDr. Pavol Svetík

judge

0

0

JUDr. PhD. Mária Trubanová

judge

117

286

JUDr. Eva Valenčíková

judge

488

231

JUDr. Jaroslava Vráblová

judge

0

0

Mgr. Anna Žabková

probably HCO

0

8

JUDr. Mgr. Katarína Žebyová

probably HCO

0

44

JUDr. Eva Železníková

judge

11

15

JUDr. Ferdinand Zimmermann

judge

1,124

2,448

JUDr. Jozef Zlocha

judge

170

396

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Rodina a mládež
  Zmenené
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Announced hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Hearing will be held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 53.322,85 € s… Hearing will be held on

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena opatery Hearing will be held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 50.000 € s… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101179105/2020 Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100940435/2020 Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100941192/2020 Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101221206/2020 Hearing will be held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p207/1,3 Hearing will be held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101161581/2020 Hearing will be held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .