Krajský súd Banská Bystrica Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica

At the court there are 52 judges working.

For the court we register 24,175 hearings and 40,357 judgements.

Overall 1st at least fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 4,049€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je doc. JUDr. Milan Ďurica, PhD. a podpredseda je JUDr. Ľubomír Bušík, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 272

1 768

JUDr. Juraj Babjak

sudca

498

281

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 694

2 343

Mgr. Ján Bednár

sudca

474

154

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

0

0

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 131

305

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

0

243

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

713

707

JUDr. Ján Deák

sudca

1 103

286

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

417

824

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

986

1 564

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

0

600

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

35

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Gallo

podpredseda

0

301

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

5

141

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

8

227

JUDr. Ivica Hanusková

sudkyňa

22

1 217

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

47

139

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

612

666

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

53

1 185

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

26

694

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

0

645

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 191

1 738

JUDr. Peter Kvietok

sudca

85

190

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

0

33

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

113

211

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 238

1 849

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 042

1 893

JUDr. Alexander Mojš

sudca

0

6

JUDr. Peter Molčan

sudca

0

18

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 325

1 729

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

293

256

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 566

356

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 072

1 965

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

121

1 513

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

0

96

JUDr. Jozef Ryant

sudca

480

262

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

480

325

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

19

178

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

457

477

Mgr. Martin Štubniak

sudca

0

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

0

2

JUDr. Eva Železníková

sudkyňa

11

15

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

3

236

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Adamovic

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 272

1 768

JUDr. Juraj Babjak

sudca

498

281

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 223

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 694

2 343

Mgr. Ján Bednár

sudca

474

154

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

0

0

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 131

305

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

0

0

Ľudovít Bradáč

sudca

100

348

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

0

243

Mgr. Štefan Cesnak

sudca

0

0

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

224

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

713

707

JUDr. Ján Deák

sudca

1 103

286

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

417

824

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

986

1 564

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

0

600

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

35

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

464

161

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

0

0

JUDr. Milada Dzurošková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

podpredseda

0

301

Mgr. Anna Gálusová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

5

141

JUDr. Andrej Golema

sudca

0

0

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

8

227

JUDr. Ivica Hanusková

sudkyňa

22

1 217

JUDr. Jozef Hrabovský

sudca

0

0

Štefan Huljak

sudca

0

153

JUDr. Elena Jakubcová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

47

139

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Viera Katinová

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

612

666

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

6

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

53

1 185

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

26

694

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

0

645

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 191

1 738

JUDr. Jana Krnáčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Kubandová

pravdepodobne VSÚ

0

54

JUDr. Marta Kucbelová

sudkyňa

0

10

JUDr. Peter Kvietok

sudca

85

190

JUDr. Markéta Laceková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

0

33

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

Vladimír Martuš

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

113

211

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Eva Michalcová

sudkyňa

0

10

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

1 213

374

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 238

1 849

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 042

1 893

JUDr. Alexander Mojš

sudca

0

6

JUDr. Peter Molčan

sudca

0

18

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 325

1 729

Mgr. Ema Novodomcová

sudkyňa

0

1

JUDr. Jana Novotná

sudca

262

1 517

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

293

256

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 566

356

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 072

1 965

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Priehoda

sudca

23

1 091

JUDr. Janka Prístavková

sudkyňa

0

1

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

121

1 513

JUDr. Mária Rišiaňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

0

96

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

480

262

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

Ľubomír Samuel

sudca

0

0

JUDr. Milan Segeč

sudca

558

1 303

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

480

325

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

Mgr. Magdaléna Škorpilová

sudkyňa

0

1

JUDr. Ján Škvarka

sudca

115

154

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

19

178

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

457

477

Mgr. Martin Štubniak

sudca

0

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

0

2

JUDr. Pavol Svetík

sudca

0

0

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

117

274

JUDr. Eva Valenčíková

sudkyňa

488

227

JUDr. Jaroslava Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Anna Žabková

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Mgr. Katarína Žebyová

pravdepodobne VSÚ

0

44

JUDr. Eva Železníková

sudkyňa

11

15

JUDr. Ferdinand Zimmermann

sudca

1 124

2 324

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

3

236

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – Z. E.
  Odporca – G. B.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p149/1 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Ján Deák
  Obžalovaný – E. N.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, p221/1,2 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Ján Deák
  Obžalovaný – T. U.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, z212/2,4 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Ján Bobor
  Obžalovaný – N. W.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba č. PÚV 5094-2005/ÚV… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Drahomíra Mikulajová
  Navrhovateľ – H. V.
  Odporca – N. O.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. OU-LC-PLO-2018/008287 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Drahomíra Mikulajová
  Navrhovateľ – X. R.
  Odporca – D. Q.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Navrhovateľ – D. B.
  Odporca – E. R.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Navrhovateľ – F. K.
  Odporca – L. W.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zamietnutie žiadosti o… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Navrhovateľ – B. S.
  Odporca – J. O.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. DK 3/2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Alena Antalová
  Navrhovateľ – Y. O.
  Odporca – D. N.
Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .