Krajský súd Banská Bystrica Skuteckého 7, 974 87 Banská Bystrica

Na súde pracuje 72 sudcov.

Pre súd evidujeme 26 095 pojednávaní a 43 438 rozhodnutí.

Celkovo 1. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 4 049€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Auxt a podpredseda je JUDr. Ľubomír Bušík, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 516

2 022

JUDr. Ján Auxt

predseda

71

0

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

313

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 229

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 897

2 614

Mgr. Ján Bednár

sudca

661

209

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

106

62

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

359

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

177

0

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

189

289

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

239

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

938

759

JUDr. Ján Deák

sudca

1 354

349

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

558

937

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 111

1 743

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

677

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

81

25

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

36

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

15

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

131

27

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

sudca

110

369

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

5

162

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

181

339

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

191

1 327

Štefan Huljak

sudca

0

158

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

171

236

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

107

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

872

807

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

6

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 282

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

184

819

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

102

787

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

1 922

JUDr. Peter Kvietok

sudca

414

400

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

233

75

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

324

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

1 408

446

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 376

1 996

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 286

2 142

JUDr. Alexander Mojš

sudca

165

33

JUDr. Peter Molčan

sudca

225

66

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 502

1 921

JUDr. Jana Novotná

sudca

513

1 761

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

487

370

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

474

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 126

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

212

0

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

273

1 694

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

236

239

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

707

323

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

363

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

155

298

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

618

625

Mgr. Martin Štubniak

sudca

161

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

227

24

JUDr. Eva Železníková

sudkyňa

11

15

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

91

336

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Adamovic

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 516

2 022

JUDr. Ján Auxt

predseda

71

0

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

313

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 229

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 897

2 614

Mgr. Ján Bednár

sudca

661

209

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

106

62

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

359

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

177

0

Ľudovít Bradáč

sudca

100

349

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

189

289

Mgr. Štefan Cesnak

sudca

0

0

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

239

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

938

759

JUDr. Ján Deák

sudca

1 354

349

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

558

937

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 111

1 743

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

677

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

81

25

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

36

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

15

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

468

164

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

131

27

JUDr. Milada Dzurošková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

sudca

110

369

Mgr. Anna Gálusová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

5

162

JUDr. Andrej Golema

sudca

0

0

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

181

339

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

191

1 327

JUDr. Jozef Hrabovský

sudca

0

0

Štefan Huljak

sudca

0

158

JUDr. Elena Jakubcová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

171

236

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

107

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Viera Katinová

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

872

807

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

6

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 282

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

184

819

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

102

787

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

1 922

JUDr. Jana Krnáčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Kubandová

pravdepodobne VSÚ

0

54

JUDr. Marta Kucbelová

sudkyňa

0

11

JUDr. Peter Kvietok

sudca

414

400

JUDr. Markéta Laceková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

233

75

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

Vladimír Martuš

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

324

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Eva Michalcová

sudkyňa

0

10

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

1 408

446

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 376

1 996

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 286

2 142

JUDr. Alexander Mojš

sudca

165

33

JUDr. Peter Molčan

sudca

225

66

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 502

1 921

Mgr. Ema Novodomcová

sudkyňa

0

1

JUDr. Jana Novotná

sudca

513

1 761

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

487

370

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

474

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 126

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

212

0

JUDr. Peter Priehoda

sudca

23

1 129

JUDr. Janka Prístavková

sudkyňa

0

1

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

273

1 694

JUDr. Mária Rišiaňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

236

239

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

707

323

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

Ľubomír Samuel

sudca

0

0

JUDr. Milan Segeč

sudca

558

1 389

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

363

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

Mgr. Magdaléna Škorpilová

sudkyňa

0

1

JUDr. Ján Škvarka

sudca

115

154

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

155

298

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

618

625

Mgr. Martin Štubniak

sudca

161

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

227

24

JUDr. Pavol Svetík

sudca

0

0

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

117

276

JUDr. Eva Valenčíková

sudkyňa

488

227

JUDr. Jaroslava Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Anna Žabková

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Mgr. Katarína Žebyová

pravdepodobne VSÚ

0

44

JUDr. Eva Železníková

sudkyňa

11

15

JUDr. Ferdinand Zimmermann

sudca

1 124

2 378

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

91

336

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §9/2, §250/1,4,5 a iné Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu práv k ochrannej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie PR na sumu 1… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 16 975,-- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o neplatnosť zmúv podľa CSP, o… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, z208/1 Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Z155/1, P 364/1 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100770324/2019 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .