Krajský súd Banská Bystrica Skuteckého 7, 975 59 Banská Bystrica

Na súde pracuje 74 sudcov.

Pre súd evidujeme 27 382 pojednávaní a 47 448 rozhodnutí.

Celkovo 1. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 4 049€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Krajský súd Banská Bystrica
Skuteckého 7
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Auxt a podpredseda je JUDr. Ľubomír Bušík, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 623

2 207

JUDr. Ján Auxt

predseda

127

5

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

333

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 279

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 973

2 769

Mgr. Ján Bednár

sudca

811

245

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

170

137

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

373

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

259

0

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

319

324

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

253

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

1 041

836

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

626

1 017

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 117

1 848

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

699

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

137

76

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

37

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

17

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

469

168

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

187

91

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

podpredseda

173

425

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

32

172

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

237

388

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

269

1 407

Štefan Huljak

sudca

0

161

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

233

369

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

176

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

947

880

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

7

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 330

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

223

908

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

164

858

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

2 023

JUDr. Peter Kvietok

sudca

526

597

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

JUDr. Bc. Viktor Marko

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

357

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 439

2 128

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 444

2 321

JUDr. Alexander Mojš

sudca

233

107

JUDr. Peter Molčan

sudca

326

168

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 559

2 046

JUDr. Štefan Novák

sudca

316

76

JUDr. Jana Novotná

sudca

745

1 916

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

514

396

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

516

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 199

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

357

0

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

338

1 863

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

399

355

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

852

391

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Šalamún

sudca

63

1

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

395

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

210

424

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

674

702

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

45

0

Mgr. Martin Štubniak

sudca

246

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

372

62

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

169

395

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ján Adamovic

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Alena Antalová

sudkyňa

1 623

2 207

JUDr. Ján Auxt

predseda

127

5

JUDr. Juraj Babjak

sudca

517

333

JUDr. Jarmila Badíková

sudkyňa

666

1 279

Mgr. Štefan Baláž

sudca

1 973

2 769

JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ján Bednár

sudca

811

245

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

0

0

Mária Biroščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marián Blaha

sudca

170

137

JUDr. Ján Bobor

sudca

1 358

373

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

259

0

Ľudovít Bradáč

sudca

100

359

JUDr. PhD. Ľubomír Bušík

podpredseda

319

324

Mgr. Štefan Cesnak

sudca

0

0

JUDr. Peter Chovanko

sudca

681

253

JUDr. Juraj Danko

sudca

0

0

Mgr. Ivana Datlová

sudkyňa

1 041

836

JUDr. Ján Deák

sudca

1 378

387

JUDr. Renáta Deáková

sudkyňa

626

1 017

JUDr. Drahomíra Dibdiaková

sudkyňa

1 117

1 848

Mgr. Dušan Ďurian

sudca

18

699

JUDr. Dušan Ďurian

sudca

137

76

doc. JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

22

37

JUDr. PhD. Milan Ďurica

predseda

0

0

prof. JUDr. PhD. Milan Ďurica

sudca

11

17

Mgr. Rudolf Ďurta

sudca

469

168

JUDr. Eva Dzúriková

sudkyňa

187

91

JUDr. Milada Dzurošková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vlasta Fulmeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Gago

sudca

0

1

JUDr. Jaroslav Gallo

podpredseda

173

425

Mgr. Anna Gálusová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ing. PhD. Ján Gandžala

sudca

32

172

JUDr. Andrej Golema

sudca

0

0

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

237

388

JUDr. Ivica Hanusková

podpredseda

269

1 407

JUDr. Jozef Hrabovský

sudca

0

0

Štefan Huljak

sudca

0

161

JUDr. Elena Jakubcová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Mária Jamrišková

sudkyňa

233

369

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

176

0

JUDr. Ladislav Kartík

sudca

0

0

Viera Katinová

sudkyňa

0

0

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

947

880

JUDr. Miroslav Klátik

sudca

4

7

JUDr. Eva Kmeťová

sudkyňa

56

1 330

JUDr. Ing. Jozef Kočička

sudca

0

0

JUDr. Danica Kočičková

sudkyňa

223

908

JUDr. Klaudia Kosková

sudkyňa

164

858

JUDr. Alena Križanová

sudkyňa

1 348

2 023

JUDr. Jana Krnáčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Kubandová

pravdepodobne VSÚ

0

55

JUDr. Marta Kucbelová

sudkyňa

0

12

JUDr. Peter Kvietok

sudca

526

597

JUDr. Markéta Laceková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

386

148

JUDr. Štefan Novák M

sudca

0

0

JUDr. Oľga Maľová

sudkyňa

0

0

JUDr. Bc. Viktor Marko

sudca

0

0

Vladimír Martuš

sudca

0

0

JUDr. Daniela Maštalířová

sudkyňa

229

357

JUDr. Miroslav Maukš

sudca

0

0

JUDr. Eva Michalcová

sudkyňa

0

11

JUDr. Jozef Mikluš

sudca

1 540

494

JUDr. Jaroslav Mikulaj

sudca

1 439

2 128

JUDr. Drahomíra Mikulajová

sudkyňa

1 444

2 321

JUDr. Alexander Mojš

sudca

233

107

JUDr. Peter Molčan

sudca

326

168

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zita Nagypálová

sudkyňa

1 559

2 046

JUDr. Štefan Novák

sudca

316

76

Mgr. Ema Novodomcová

sudkyňa

0

1

JUDr. Jana Novotná

sudca

745

1 916

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

514

396

JUDr. Alojz Palaj

sudca

1 848

516

JUDr. Mária Podhorová

sudkyňa

1 190

2 199

JUDr. Adriána Považanová

sudkyňa

357

0

JUDr. Peter Priehoda

sudca

23

1 168

JUDr. Janka Prístavková

sudkyňa

0

1

JUDr. Miroslava Púchovská

sudkyňa

338

1 863

JUDr. Mária Rišiaňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Zdráhalová Rúfusová

sudkyňa

399

355

JUDr. Eleonóra Ruttkayová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Ryant

sudca

852

391

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Šalamún

sudca

63

1

Ľubomír Samuel

sudca

0

0

JUDr. Milan Segeč

sudca

558

1 434

JUDr. Slavoj Sendecký

sudca

643

395

Arnošt Škorpil

sudca

0

0

Mgr. Magdaléna Škorpilová

sudkyňa

0

1

JUDr. Ján Škvarka

sudca

115

159

JUDr. Miriam Boborová Sninská

sudkyňa

210

424

JUDr. Miriam Sninská

sudkyňa

7

8

JUDr. Anna Snopčoková

sudkyňa

674

702

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

45

0

Mgr. Martin Štubniak

sudca

246

0

JUDr. Mário Šulej

sudca

372

62

JUDr. Pavol Svetík

sudca

0

0

JUDr. PhD. Mária Trubanová

sudkyňa

117

286

JUDr. Eva Valenčíková

sudkyňa

488

231

JUDr. Jaroslava Vráblová

sudkyňa

0

0

Mgr. Anna Žabková

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Mgr. Katarína Žebyová

pravdepodobne VSÚ

0

44

JUDr. Eva Železníková

sudkyňa

11

15

JUDr. Ferdinand Zimmermann

sudca

1 124

2 447

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

169

395

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Obchodné spoločnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zmena opatery Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101179105/2020 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100941192/2020 Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 100940435/2020 Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101221206/2020 Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 101161581/2020 Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 7862/2020/OŠ-10 Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 7862/2020/OŠ-4 Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 7862/2020/OŠ-3 Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba č. 7862/2020/OŠ-6 Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .