Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

Na súde pracuje 15 sudcov.

Pre súd evidujeme 22 772 pojednávaní a 36 926 rozhodnutí.

Celkovo 10. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 300€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,4 mesiaca

Contact

Phone number:

For media

Contact person:
Mgr. Lenka Belavá
Phone number:

Address

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš
Slovak Republic

Information center

Opening hours
Monday: 8:30 - 11:00, 12:30 - 14:00
Tuesday: 8:30 - 11:00
Thursday: 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
Wednesday: 8:30 - 11:00
Friday: 8:30 - 11:00

Registry

Opening hours
Monday: 7:00 - 15:00
Tuesday: 7:00 - 15:00
Thursday: 7:00 - 16:00
Wednesday: 7:00 - 15:00
Friday: 7:00 - 14:00

Information center of business register

Opening hours
Monday:
Tuesday:
Thursday:
Wednesday:
Friday:

Chairmen

Chairman of the court is Mgr. Magdaléna Andreánska and vice chairman is Mgr. Juraj Lukáč.

Judges

List of judges currently working at the court.

A Title Name Position Hearings Judgements
Mgr. Magdaléna Andreánska

chairman

663

561

Mgr. Zuzana Bajlová

judge

2,255

2,462

JUDr. Zuzana Bajlová

judge

304

261

Mgr. Robert Droppa

judge

628

1,861

Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková

judge

110

77

Mgr. Silvia Lesňáková

judge

686

723

Mgr. Juraj Lukáč

vice chairman

1,381

1,150

JUDr. Daniel Marcián

judge

419

308

JUDr. Ivana Michalíková

judge

679

422

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

judge

2,525

2,903

JUDr. Martina Mochnáčová

judge

313

292

JUDr. Katarína Podhorcová

judge

2,136

1,483

JUDr. Eva Uličná

judge

2,284

2,074

JUDr. Iveta Žišková

judge

1,273

2,349

List of judges who worked at the court and other officials whose names were found in hearings or judgements.

A Title Name Position Hearings Judgements
Mgr. Magdaléna Andreánska

chairman

663

561

Mgr. Zuzana Bajlová

judge

2,255

2,462

JUDr. Zuzana Bajlová

judge

304

261

Mgr. Silvia Botevová

probably HCO

0

407

JUDr. Gabriela Brišková

judge

1,363

1,679

Mgr. Robert Droppa

judge

628

1,861

Mgr. Jana Grešíková

probably HCO

0

392

JUDr. Jana Halušková

judge

1,862

2,188

Eva Hrabalová

probably HCO

0

4

Bohdana Kráľová

judge

0

10

JUDr. Mária Laufová

judge

0

1

Mgr. Silvia Lesňáková

judge

686

723

Mgr. Juraj Lukáč

vice chairman

1,381

1,150

JUDr. Daniel Marcián

judge

419

308

JUDr. Ivana Michalíková

judge

679

422

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

judge

2,525

2,903

JUDr. Martina Mochnáčová

judge

313

292

Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová

probably HCO

0

1,038

JUDr. Božena Murčová

judge

0

0

JUDr. Peter Neštepný

probably HCO

0

781

JUDr. Katarína Podhorcová

judge

2,136

1,483

Mgr. Silvia Roľková

probably HCO

0

385

JUDr. Alena Švehlová

judge

467

341

Mgr. Ľudmila Tuková

judge

0

0

JUDr. Eva Uličná

judge

2,284

2,074

Tajomníčka Kvetoslava Vajdeľová

probably HCO

0

1

JUDr. Marcela Vencuríková

probably HCO

0

1,772

Mgr. Alžbeta Zaslúženíková

probably HCO

0

63

JUDr. Iveta Žišková

judge

1,273

2,349

Published judgements

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozhodnutie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Announced hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, na rozvod manželstva Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8.993,62 eur s… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného na… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 279.966,83 eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 34459,88 EUR Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 30.000,- eur s… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing will be held on

More hearings

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .