Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 23 958 pojednávaní a 39 475 rozhodnutí.

Celkovo 10. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 300€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,4 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 11:00, 12:30 - 14:00
utorok: 8:30 - 11:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 16:00
štvrtok: 8:30 - 11:00
piatok: 8:30 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 16:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Magdaléna Andreánska a podpredseda je Mgr. Juraj Lukáč.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

678

582

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 448

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

373

345

Mgr. Robert Droppa

sudca

664

2 213

Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková

sudkyňa

110

68

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

790

854

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 465

1 226

JUDr. Daniel Marcián

sudca

441

373

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

322

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 614

3 046

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

357

560

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 277

1 659

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

22

184

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 362

2 179

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 312

2 619

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

678

582

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 448

JUDr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

373

345

Mgr. Silvia Botevová

pravdepodobne VSÚ

0

408

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1 363

1 681

Mgr. Robert Droppa

sudca

664

2 213

Mgr. Jana Grešíková

pravdepodobne VSÚ

0

392

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

1 864

2 192

Eva Hrabalová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

JUDr. Mária Laufová

sudkyňa

0

1

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

790

854

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 465

1 226

JUDr. Daniel Marcián

sudca

441

373

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

322

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

2 614

3 046

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

357

560

Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová

pravdepodobne VSÚ

0

935

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Neštepný

pravdepodobne VSÚ

0

784

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 277

1 659

Mgr. Silvia Roľková

pravdepodobne VSÚ

0

384

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

22

184

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

341

Mgr. Ľudmila Tuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 362

2 179

Tajomníčka Kvetoslava Vajdeľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marcela Vencuríková

pravdepodobne VSÚ

0

2 084

Mgr. Alžbeta Zaslúženíková

pravdepodobne VSÚ

0

63

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 312

2 619

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, na úpravu práv a povinn.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zvýšenie výživného… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplateniíe 11.678,42 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Žiadosť o platenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 221 ods.1, 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Silvia Lesňáková
  Obžalovaný – ["N", "C"]
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Podnet na začatie konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8.993,62 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 245 ods. 1 TRZ… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Sudca – Mgr. Juraj Lukáč
  Obžalovaný – ["K", "V"]
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .