Okresný súd Liptovský Mikuláš Tomášikova 5, 031 33 Liptovský Mikuláš

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 25 378 pojednávaní a 42 071 rozhodnutí.

Celkovo 10. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 3 300€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,3 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 11. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 13. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,4 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Anna Dudová Záborská
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Liptovský Mikuláš
Tomášikova 5
031 33 Liptovský Mikuláš
Slovenská republika

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00
piatok: 8:00 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Magdaléna Andreánska a podpredseda je Mgr. Juraj Lukáč.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

759

660

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 457

JUDr. Zuzana Bajlová

podpredseda

528

604

Mgr. Robert Droppa

sudca

815

2 504

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

Mgr. Silvia Majkutová Lesňáková

sudkyňa

110

61

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

1 081

1 110

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 666

1 485

JUDr. Daniel Marcián

sudca

654

532

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

325

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

3 003

3 465

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

417

783

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 712

2 065

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

145

319

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 524

2 435

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 438

2 921

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Magdaléna Andreánska

predseda

759

660

Mgr. Zuzana Bajlová

sudkyňa

2 255

2 457

JUDr. Zuzana Bajlová

podpredseda

528

604

Mgr. Silvia Botevová

pravdepodobne VSÚ

0

433

JUDr. Gabriela Brišková

sudkyňa

1 363

1 729

Mgr. Robert Droppa

sudca

815

2 504

Mgr. Jana Grešíková

pravdepodobne VSÚ

0

397

JUDr. Jana Halušková

sudkyňa

1 864

2 277

Eva Hrabalová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Bohdana Kráľová

sudkyňa

0

10

JUDr. Mária Laufová

sudkyňa

0

1

Mgr. Silvia Lesňáková

sudkyňa

1 081

1 110

Mgr. Juraj Lukáč

podpredseda

1 666

1 485

JUDr. Daniel Marcián

sudca

654

532

JUDr. Ivana Michalíková

sudkyňa

662

325

Mgr. Slavomíra Mlynarčíková

sudkyňa

3 003

3 465

JUDr. Martina Mochnáčová

sudkyňa

417

783

Mgr. Jitka Lukáč Mohauptová

pravdepodobne VSÚ

0

940

JUDr. Božena Murčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Neštepný

pravdepodobne VSÚ

0

811

JUDr. Katarína Podhorcová

sudkyňa

2 712

2 065

Mgr. Silvia Roľková

pravdepodobne VSÚ

0

390

JUDr. Ivana Stehlíková

sudkyňa

145

319

JUDr. Alena Švehlová

sudkyňa

467

342

Mgr. Ľudmila Tuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Uličná

sudca

2 524

2 435

Tajomníčka Kvetoslava Vajdeľová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Marcela Vencuríková

pravdepodobne VSÚ

0

2 309

Mgr. Alžbeta Zaslúženíková

pravdepodobne VSÚ

0

67

JUDr. Iveta Žišková

sudkyňa

1 438

2 921

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 20807,15 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 172 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 172 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .