Okresný súd Lučenec Ul. Dr. Herza 14, 984 37 Lučenec

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 29 774 pojednávaní a 66 102 rozhodnutí.

Celkovo 8. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 2 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,5 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,5 mesiaca

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Okresný súd Lučenec
Ul. Dr. Herza 14
984 37 Lučenec
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
utorok: 7:00 - 15:30
streda: 7:00 - 15:30
štvrtok: 7:00 - 15:30
piatok: 7:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Miroslav Račko a podpredseda je JUDr. Stanislav Galovič.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

2 163

2 954

JUDr. Katarína Červenková

sudkyňa

647

662

JUDr. Andrea Gabrielová

sudkyňa

1 984

2 814

JUDr. Stanislav Galovič

podpredseda

2 414

1 562

JUDr. Mikuláš Géczi

sudca

2 096

2 519

JUDr. Jaroslava Gederová

sudkyňa

554

878

JUDr. Janka Gibaľová

sudkyňa

340

512

JUDr. Kristína Glezgová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tatiana Kovácsová

sudkyňa

2 107

1 710

JUDr. Ladislav Lóška

sudca

2 214

1 781

JUDr. Miroslav Račko

predseda

1 754

2 133

Mgr. Peter Straka

sudca

2 506

2 011

JUDr. Ján Šulaj

sudca

2 201

2 942

JUDr. Renáta Šulajová

sudkyňa

1 717

3 146

JUDr. Lucia Šupenová

sudkyňa

339

424

JUDr. Eva Triznová

sudkyňa

2 099

3 246

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Baculíková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Magdaléna Balážová

sudkyňa

2 163

2 954

Eva Báťková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Mária Benková

sudkyňa

0

0

Mgr. Lenka Ragačová Černíková

pravdepodobne VSÚ

0

456

JUDr. Katarína Červenková

sudkyňa

647

662

JUDr. Mária Cifrová

sudkyňa

1 458

1 677

Mgr. Erika Csabová

pravdepodobne VSÚ

0

635

Mgr. Juraj Ďalog

sudca

0

0

Mgr. Lucia Eichlerová

pravdepodobne VSÚ

0

116

JUDr. Táňa Fehérváriová

pravdepodobne VSÚ

0

3 013

Mgr. Michal Füzy

pravdepodobne VSÚ

0

157

JUDr. Andrea Gabrielová

sudkyňa

1 984

2 814

JUDr. Stanislav Galovič

podpredseda

2 414

1 562

JUDr. Mikuláš Géczi

sudca

2 096

2 519

Mgr. Agnesa Gécziová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Mária Gécziová

pravdepodobne VSÚ

0

2 810

JUDr. Jaroslava Gederová

sudkyňa

554

878

JUDr. Janka Gibaľová

sudkyňa

340

512

JUDr. Kristína Glezgová

sudkyňa

0

0

Mgr. Stanislav Húroš

pravdepodobne VSÚ

0

342

Mgr. Lukáš Ilenin

pravdepodobne VSÚ

0

619

JUDr. Peter Kalafús

pravdepodobne VSÚ

0

601

JUDr. Pavol Kapišovský

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Katarína Katková

sudkyňa

217

443

Mgr. Gabriel Kelemen

pravdepodobne VSÚ

0

633

JUDr. Tatiana Kovácsová

sudkyňa

2 107

1 710

Mgr. Martin Kúkeľ

pravdepodobne VSÚ

0

3 175

Gabriela Kurtiniaková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Ladislav Lóška

sudca

2 214

1 781

JUDr. Ružena Márkušová

sudkyňa

0

0

Silvia Miškovičová

pravdepodobne VSÚ

0

7

Renáta Molnárová

pravdepodobne VSÚ

0

9

Martina Nôtová

pravdepodobne VSÚ

0

508

Mgr. Ivan Novoroľník

pravdepodobne VSÚ

0

1 935

Mgr. Erika Pajdušáková

pravdepodobne VSÚ

0

214

Mgr. Lucia Paulovičová

pravdepodobne VSÚ

0

388

Mária Pitliaková

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Miroslav Račko

predseda

1 754

2 133

Jana Sabóová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Matej Šáli

pravdepodobne VSÚ

0

1 670

Jana Slavkovská

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Július Slavkovský

pravdepodobne VSÚ

0

1 638

Mgr. Peter Straka

sudca

2 506

2 011

JUDr. Ján Šulaj

sudca

2 201

2 942

JUDr. Renáta Šulajová

sudkyňa

1 717

3 146

JUDr. Lucia Šupenová

sudkyňa

339

424

JUDr. Juraj Szököl

sudca

1 373

1 694

Mgr. Jozef Trizna

sudca

0

35

JUDr. Eva Triznová

sudkyňa

2 099

3 246

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Zmluva o dielo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Lučenec
  Sudca – JUDr. Eva Triznová
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 7.509,00 Sk s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Lučenec
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Lučenec
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 960,63 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 57.123,50 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nehnuteľností Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .