Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce

At the court there are 22 judges working.

For the court we register 41,035 hearings and 59,046 judgements.

Overall 26th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 23,005€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 22nd fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 8.2 months
 • Average duration for year 2012 is 8 months
 • Average duration for year 2011 is 9.4 months
 • Average duration for year 2010 is 10.5 months

Overall 10th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 7.1 months
 • Average duration for year 2012 is 8 months
 • Average duration for year 2011 is 10.2 months
 • Average duration for year 2010 is 8.6 months

Overall 27th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.9 months
 • Average duration for year 2012 is 5.3 months
 • Average duration for year 2011 is 6.1 months
 • Average duration for year 2010 is 6.4 months

Overall 20th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 2.8 months
 • Average duration for year 2012 is 3.6 months
 • Average duration for year 2011 is 3.4 months
 • Average duration for year 2010 is 4.3 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Martin Stretavský a podpredseda je JUDr. Martin Lopuch, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Peter Bodo

sudca

188

220

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

2 642

2 523

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

2 264

1 135

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

3 391

3 511

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

1 437

1 077

JUDr. Zuzana Slebodníková Levkušová

sudkyňa

3

4

JUDr. Zuzana Levkušová

sudkyňa

1 105

943

JUDr. PhD. Martin Lopuch

podpredseda

1 081

805

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

2 417

1 624

JUDr. Daniel Petričko

sudca

0

0

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 081

2 123

JUDr. Andrej Radomský

sudca

1 402

724

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

2 323

2 412

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 300

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 109

1 234

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

2 098

1 964

Mgr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

749

473

JUDr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

2 016

1 250

JUDr. Martin Stretavský

predseda

827

419

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

2 804

1 431

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 656

2 719

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

719

857

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

2 470

1 651

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladimíra Barkóciová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

458

JUDr. Peter Bodo

sudca

188

220

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

2 642

2 523

Mgr. Alena Červeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

42

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

2

JUDr. Andrej Chuda

sudca

917

888

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

694

JUDr. Ingrid Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

32

Viera Čorbová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

2 264

1 135

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

3 391

3 511

Mária Holovinová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Peter Kanárik

pravdepodobne VSÚ

0

580

JUDr. Marek Kotora

sudca

650

564

Mgr. Veronika Kozáková

pravdepodobne VSÚ

0

693

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

1 437

1 077

JUDr. PhD. Martin Lopuch

podpredseda

1 081

805

Bc. Eva Macková

pravdepodobne VSÚ

0

2 176

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

Mgr. Vladimíra Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

39

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

2 417

1 624

JUDr. Mariana Mochťáková

pravdepodobne VSÚ

0

390

Mgr. Jana Macková Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

433

Iveta Penťová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Daniel Petričko

sudca

0

0

Emília Popovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 081

2 123

JUDr. Andrej Radomský

sudca

1 402

724

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 299

1 493

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

2 323

2 412

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 300

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 109

1 234

JUDr. Jozef Soročina

sudca

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

2 098

1 964

JUDr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

2 016

1 250

JUDr. Martin Stretavský

predseda

827

419

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

2 804

1 431

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 656

2 719

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

719

857

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

2 470

1 651

JUDr. Ľuboslav Zoľák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 390,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnsti PÚ… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zákaz vstupu do domu Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 29811,60 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 28.447,40 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 9.530,29 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 370.85 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neprijateľných… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1.693,41 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .