Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce

Na súde pracuje 29 sudcov.

Pre súd evidujeme 45 117 pojednávaní a 69 667 rozhodnutí.

Celkovo 26. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 005€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,5 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Martin Stretavský a podpredseda je JUDr. Agáta Štefaničová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

459

JUDr. Peter Bodo

sudca

288

683

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

2 868

2 915

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

8

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

697

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

2 534

1 512

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

3 791

4 355

JUDr. Marcel Kirnág

sudca

83

5

JUDr. Miroslava Körtvélyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

1 886

1 634

JUDr. Zuzana Slebodníková Levkušová

sudkyňa

3

4

JUDr. Zuzana Levkušová

sudkyňa

1 105

926

JUDr. PhD. Martin Lopuch

sudca

1 124

1 092

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

2 645

1 926

JUDr. Daniel Petričko

sudca

261

100

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 378

2 632

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 277

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 338

1 518

JUDr. Jozef Soročina

sudca

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

2 334

2 238

Mgr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

749

468

JUDr. Agáta Štefaničová

podpredseda

2 286

1 641

JUDr. Martin Stretavský

predseda

928

531

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

3 102

2 018

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 799

3 230

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

1 129

1 415

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

2 758

2 128

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladimíra Barkóciová

pravdepodobne VSÚ

0

15

Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

459

JUDr. Peter Bodo

sudca

288

683

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

2 868

2 915

Mgr. Alena Červeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

42

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

8

JUDr. Andrej Chuda

sudca

918

903

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

697

JUDr. Ingrid Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

35

Viera Čorbová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

2 534

1 512

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

3 791

4 355

Mária Holovinová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Peter Kanárik

pravdepodobne VSÚ

0

580

JUDr. Marcel Kirnág

sudca

83

5

JUDr. Miroslava Körtvélyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

650

564

Mgr. Veronika Kozáková

pravdepodobne VSÚ

0

668

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

1 886

1 634

JUDr. PhD. Martin Lopuch

sudca

1 124

1 092

Bc. Eva Macková

pravdepodobne VSÚ

0

2 177

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

Mgr. Vladimíra Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

39

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

2 645

1 926

JUDr. Mariana Mochťáková

pravdepodobne VSÚ

0

393

Mgr. Jana Macková Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

434

Iveta Penťová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Daniel Petričko

sudca

261

100

Emília Popovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 378

2 632

JUDr. Andrej Radomský

sudca

1 385

800

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 299

1 525

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

2 463

3 057

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 277

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 338

1 518

JUDr. Jozef Soročina

sudca

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

2 334

2 238

JUDr. Agáta Štefaničová

podpredseda

2 286

1 641

JUDr. Martin Stretavský

predseda

928

531

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

3 102

2 018

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 799

3 230

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

1 129

1 415

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

2 758

2 128

JUDr. Ľuboslav Zoľák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíž.na zdraví… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíž.na zdraví… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3.477,06 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, výživné Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1949,84 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie súhlasu s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4541,63 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, strpenie postavenia oplotenia… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .