Okresný súd Michalovce Nám. Slobody 11, 071 01 Michalovce

Na súde pracuje 30 sudcov.

Pre súd evidujeme 48 037 pojednávaní a 71 872 rozhodnutí.

Celkovo 26. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 005€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 9,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,5 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Michalovce
Nám. Slobody 11
071 01 Michalovce
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Agáta Štefaničová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

469

JUDr. Peter Bodo

sudca

432

2 128

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

3 131

3 073

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

8

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

717

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

2 686

1 666

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

4 140

4 779

JUDr. Ing. Marianna Kertésová

sudkyňa

68

10

JUDr. Marcel Kirnág

sudca

298

57

JUDr. Miroslava Körtvélyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

2 237

1 919

JUDr. Zuzana Slebodníková Levkušová

sudkyňa

3

1

JUDr. Zuzana Levkušová

sudkyňa

1 105

994

JUDr. PhD. Martin Lopuch

sudca

1 124

1 132

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

2 821

2 025

JUDr. Daniel Petričko

sudca

290

91

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 562

2 820

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 349

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 490

1 709

JUDr. Jozef Soročina

sudca

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

2 534

2 457

Mgr. Agáta Štefaničová

sudkyňa

749

474

JUDr. Agáta Štefaničová

podpredseda

2 424

1 799

JUDr. Martin Stretavský

sudca

1 006

579

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

3 242

2 138

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 799

3 410

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

1 505

1 786

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

2 920

2 365

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladimíra Barkóciová

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Matilda Bodnáriková

sudkyňa

321

469

JUDr. Peter Bodo

sudca

432

2 128

JUDr. Vladimír Červeňák

sudca

3 131

3 073

Mgr. Alena Červeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

45

Mgr. Magdaléna Chomová

sudkyňa

0

8

JUDr. Andrej Chuda

sudca

918

926

JUDr. Magda Chudová

sudkyňa

437

717

JUDr. Ingrid Čižmárová

pravdepodobne VSÚ

0

38

Viera Čorbová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jozef Fajčák

sudca

0

0

JUDr. Slavomír Harmóci

sudca

2 686

1 666

JUDr. Mária Hirjaková

sudkyňa

4 140

4 779

Mária Holovinová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Peter Kanárik

pravdepodobne VSÚ

0

603

JUDr. Ing. Marianna Kertésová

sudkyňa

68

10

JUDr. Marcel Kirnág

sudca

298

57

JUDr. Miroslava Körtvélyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

650

586

Mgr. Veronika Kozáková

pravdepodobne VSÚ

0

683

JUDr. Zuzana Slebodniková Levkušová

sudkyňa

2 237

1 919

JUDr. PhD. Martin Lopuch

sudca

1 124

1 132

Bc. Eva Macková

pravdepodobne VSÚ

0

2 246

JUDr. Michal Mihalco

sudca

0

0

Mgr. Vladimíra Mikulová

pravdepodobne VSÚ

0

41

JUDr. Milan Mitterpák

sudca

2 821

2 025

JUDr. Mariana Mochťáková

pravdepodobne VSÚ

0

406

Mgr. Jana Macková Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

457

Iveta Penťová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Daniel Petričko

sudca

290

91

Emília Popovičová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Daniela Pristášová

sudkyňa

2 562

2 820

JUDr. Andrej Radomský

sudca

1 385

824

JUDr. Igor Ragan

sudca

1 299

1 579

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

2 463

3 190

JUDr. Jana Smereková

sudkyňa

1 108

2 349

JUDr. PhD. Stanislav Sojka

sudca

1 490

1 709

JUDr. Jozef Soročina

sudca

0

3

JUDr. Gabriel Štefanič

sudca

2 534

2 457

JUDr. Agáta Štefaničová

podpredseda

2 424

1 799

JUDr. Martin Stretavský

sudca

1 006

579

JUDr. Zdenko Švárny

sudca

3 242

2 138

JUDr. Vincent Svoboda

sudca

1 799

3 410

JUDr. Jana Uhrínová

sudkyňa

1 505

1 786

JUDr. Stanislav Vojtko

sudca

2 920

2 365

JUDr. Ľuboslav Zoľák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 60.000,- € s prísl., a "ZO" Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadenie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 4694,87 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.266,66 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že žalobkyňa je… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie veci a zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .