Okresný súd Nitra Štúrova 9, 950 48 Nitra

Na súde pracuje 38 sudcov.

Pre súd evidujeme 80 134 pojednávaní a 99 637 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
950 48 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Kontakty: Fax trestné oddelenie: +421378841192 Občianskoprávne oddelenie C : +421378841321 Občianskoprávne oddelenie P – opatrovnícke veci a veci starostlivosti súdu o maloletých: +421378841135 Trestnoprávne oddelenie T: +421378841148 Obchodnoprávne oddelenie Cb: +421378841144 Občianskoprávne oddelenie D – dedičské: +421378841444 Dňa 9.4.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 9.4.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 9.4.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Heinrich a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

486

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 091

4 043

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 762

3 210

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 101

3 265

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 987

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 850

1 709

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 695

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

438

686

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 267

3 109

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 326

2 566

Mgr. Marek Janigloš

sudca

223

1 302

JUDr. Ján Kanás

sudca

238

237

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

601

377

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 110

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 691

2 991

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

1 042

646

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

5 269

2 672

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

410

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

504

313

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

222

1 061

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

1 302

743

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 832

1 124

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 679

1 375

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

237

145

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 250

1 012

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

638

1 534

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

4 488

3 749

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 959

1 184

JUDr. Dušan Špirek

sudca

293

504

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

11

54

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 410

946

JUDr. Pavol Varečka

sudca

766

3 457

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 024

891

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 064

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

486

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

503

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

921

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 091

4 043

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

726

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 762

3 210

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

0

117

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 101

3 265

Mgr. Eva Dobríková

neznáma pracovníčka

0

1 043

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 987

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 850

1 709

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

2 568

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

2 221

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 695

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

638

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

438

686

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 267

3 109

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 326

2 566

Mgr. Marek Janigloš

sudca

223

1 302

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 764

JUDr. Ján Kanás

sudca

238

237

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

154

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

819

869

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

894

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

688

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

601

377

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 110

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

638

541

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

215

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 691

2 991

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

924

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

1 042

646

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

839

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

5 269

2 672

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

410

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

504

313

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

472

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

222

1 061

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

1 302

743

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 832

1 124

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 679

1 375

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

525

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

36

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

237

145

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

264

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

505

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

814

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

798

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 256

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 250

1 012

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 096

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

638

1 534

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

4 488

3 749

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 959

1 184

JUDr. Dušan Špirek

sudca

293

504

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

11

54

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

395

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 410

946

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 445

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

885

JUDr. Pavol Varečka

sudca

766

3 457

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 024

891

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

999

1 119

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie sumy… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 56100 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – M. W.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Trestný čin - § 89/26, §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – ["U", "R"]
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, §211/1b, §211/3a TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – R. A.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie práva zodpovedajúcemu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .