Okresný súd Nitra Štúrova 9, 950 48 Nitra

Na súde pracuje 40 sudcov.

Pre súd evidujeme 85 297 pojednávaní a 104 005 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
950 48 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Kontakty: Fax trestné oddelenie: +421378841192 Občianskoprávne oddelenie C : +421378841321 Občianskoprávne oddelenie P – opatrovnícke veci a veci starostlivosti súdu o maloletých: +421378841135 Trestnoprávne oddelenie T: +421378841148 Obchodnoprávne oddelenie Cb: +421378841144 Občianskoprávne oddelenie D – dedičské: +421378841444 Dňa 9.4.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 9.4.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod. Úradné hodiny podateľne, pokladne, informačného centra, kancelárie predsedu súdu a riaditeľky správy súdu a kancelárie podpredsedov súdu v súvislosti so šírením pandémie ochorenia COVID-19 na obdobie od 4.januára 2021 do odvolania : pondelok - štvrtok od 8.00 hod. do 12.00 hod. a od 12.30 hod. do 14.00 hod. piatok od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00
piatok: 8:00 - 12:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 9.4.2020, 23.12.2020 a 31.12.2020 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Heinrich a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

489

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 362

4 311

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 846

3 416

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 473

3 473

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 992

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 987

1 827

JUDr. Boris Gál

sudca

1

0

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 697

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

440

688

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 336

3 165

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 574

2 769

Mgr. Marek Janigloš

sudca

271

1 597

JUDr. Ján Kanás

sudca

478

331

Mgr. Andrea Kontárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

601

388

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 117

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 763

3 272

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

1 314

826

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

5 656

2 823

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

429

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

707

440

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

248

1 210

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 983

1 199

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 861

1 492

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

440

240

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 456

1 152

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 098

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

698

1 854

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

4 787

3 979

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

2 258

1 318

JUDr. Dušan Špirek

sudca

444

602

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

21

54

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 440

963

JUDr. Pavol Varečka

sudca

773

3 614

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 024

911

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 069

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

733

489

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

11

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

503

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

920

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

4 362

4 311

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

727

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 846

3 416

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

2

118

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

4 473

3 473

Mgr. Eva Dobríková

neznáma pracovníčka

0

1 036

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

1 002

1 992

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 987

1 827

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

neznáma pracovníčka

224

2 661

JUDr. Boris Gál

sudca

1

0

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

2 164

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 697

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

640

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

440

688

JUDr. Peter Heinrich

predseda

3 336

3 165

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

4 574

2 769

Mgr. Marek Janigloš

sudca

271

1 597

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 768

JUDr. Ján Kanás

sudca

478

331

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

154

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

819

874

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

895

Mgr. Andrea Kontárová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

684

JUDr. Viera Koscelanská

sudkyňa

601

388

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 211

2 117

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

639

541

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

215

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 763

3 272

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

923

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

1 314

826

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

838

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

5 656

2 823

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

657

429

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

707

440

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

471

JUDr. Marek Olekšák

podpredseda

248

1 210

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

1 302

809

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 983

1 199

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 861

1 492

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

524

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

36

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

440

240

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

264

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

506

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

825

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

795

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 259

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

2 456

1 152

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 098

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

698

1 854

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

4 787

3 979

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

2 258

1 318

JUDr. Dušan Špirek

sudca

444

602

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

21

54

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

396

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 440

963

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 445

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

885

JUDr. Pavol Varečka

sudca

773

3 614

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

32

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

1 024

911

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

1 020

1 139

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

33

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin - §221/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – J. I.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 20, § 221/1, 4a/ , §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – F. D.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 89/26… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – N. V.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, §221/1, §221/3c… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – R. W.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, trestný čin - §221/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – Z. A.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, trestný čin - § 213/1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – Z. F.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §179/2, §179/3d,f TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Vladimír Sopúch
  Obžalovaný – U. M.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, trestný čin - §221/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – M. H.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 89/26… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Mária Ondrejová
  Obžalovaný – Y. B.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 20, § 221/1, 4a/ , §… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nitra
  Sudca – JUDr. Beáta Polyáková
  Obžalovaný – A. W.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .