Okresný súd Nitra Štúrova 9, 949 68 Nitra

Na súde pracuje 30 sudcov.

Pre súd evidujeme 73 491 pojednávaní a 83 165 rozhodnutí.

Celkovo 25. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 26 775€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 12 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,4 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 14,3 mesiaca

Celkovo 27. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca

Adresa

Okresný súd Nitra
Štúrova 9
949 68 Nitra
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Poznámka:
Uvedené úradné hodiny platia aj pre Konkurzné oddelenie. Dňa 29.3.2018, 31.10.2018, 31.12.2018 budú úradné hodiny od 8.00 hod. do 12.00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:30 - 12:00
utorok: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:30 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:30 - 12:00
piatok: 8:30 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viera Koscelanská a podpredseda je JUDr. Mária Ondrejová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

774

386

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

3 527

3 241

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 628

2 378

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

3 611

2 656

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

969

1 518

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 433

1 389

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 916

2 675

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

3 828

1 967

Mgr. Marek Janigloš

sudca

151

632

JUDr. Ján Kanás

sudca

0

86

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

586

349

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 167

1 905

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 573

2 121

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

557

325

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

4 558

2 234

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

645

274

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

186

50

JUDr. Marek Olekšák

sudca

80

388

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

947

391

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 539

980

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 269

1 127

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

0

5

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

1 866

740

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

547

843

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

3 922

3 123

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 632

931

JUDr. Dušan Špirek

sudca

7

259

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

0

27

JUDr. Pavol Varečka

sudca

715

2 555

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

734

331

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Marcel Andocs

pravdepodobne VSÚ

0

1 030

JUDr. Jana Árendášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Bartová

sudkyňa

774

386

Martina Bédiová

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Mgr. Štefan Benedikovič

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Lenka Benická

pravdepodobne VSÚ

0

486

Mgr. Jana Benkovičová

sudkyňa

2 112

915

Mgr. Vladimír Bezák

sudca

0

0

Mgr. Zuzana Bezáková

sudkyňa

3 527

3 241

Mgr. Simona Brngálová

pravdepodobne VSÚ

0

723

Štefan Cigáň

sudca

0

0

JUDr. Jana Coboriová

sudkyňa

2 628

2 378

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

0

112

Mgr. Adriana Dobiášová

sudkyňa

3 611

2 656

Mgr. Eva Dobríková

pravdepodobne VSÚ

0

987

JUDr. Ľubica Farkašová

sudkyňa

969

1 518

Mgr. Monika Farkašová

sudkyňa

1 433

1 389

JUDr. Irena Felšociová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Dana Gáborová

pravdepodobne VSÚ

0

2 482

JUDr. Alžbeta Gnothová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Gronská

pravdepodobne VSÚ

0

2 227

Bc. Jozef Guzmický

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Adriana Halajová

sudkyňa

3 350

1 646

JUDr. Lenka Halmešová

sudkyňa

1 266

588

JUDr. Eduard Heinrich

sudca

419

673

JUDr. Peter Heinrich

sudca

2 916

2 675

Mgr. Ivana Heinrichová

sudkyňa

3 828

1 967

Mgr. Marek Janigloš

sudca

151

632

Mgr. Lenka Jursová

pravdepodobne VSÚ

0

1 720

JUDr. Ján Kanás

sudca

0

86

Mgr. Jana Karkošková

pravdepodobne VSÚ

0

135

JUDr. Oliver Kolenčík

sudca

819

823

PaedDr. Mgr. Andrea Kontárová

pravdepodobne VSÚ

0

880

Mgr. Tomáš Kopper

pravdepodobne VSÚ

0

689

JUDr. Viera Koscelanská

predseda

586

349

JUDr. Ján Kováč

sudca

4 167

1 905

JUDr. Lenka Kováčová

sudkyňa

634

524

Mgr. Martin Krajči

pravdepodobne VSÚ

0

213

JUDr. Monika Kublová

sudkyňa

1 573

2 121

JUDr. Michal Kuzma

pravdepodobne VSÚ

0

896

JUDr. Lucia Kuzmová

sudkyňa

557

325

JUDr. Mária Malíková

sudkyňa

961

794

Mgr. Denisa Mesárošová

sudkyňa

4 558

2 234

JUDr. Alena Mihalčinová

sudkyňa

645

274

Eva Moravčíková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Katarína Moravčíková

sudkyňa

186

50

JUDr. Alena Motyčková

sudkyňa

0

0

Mária Nemešová

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Vlasta Nosková

pravdepodobne VSÚ

0

463

JUDr. Marek Olekšák

sudca

80

388

JUDr. Vlasta Ondrejková

sudkyňa

947

391

JUDr. Mária Ondrejová

podpredseda

1 539

980

Mgr. Michaela Ondrišejová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Alexandra Osadská

sudkyňa

1 269

1 127

Mgr. Michaela Patorajová

pravdepodobne VSÚ

0

516

Ivana Pavlovičová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Mariana Podbehlá

sudca

0

0

Mgr. Ľubomíra Podmaníková

neznáma pracovníčka

0

37

JUDr. Beáta Polyáková

sudkyňa

0

5

Mgr. Barbora Pustajová

pravdepodobne VSÚ

0

263

Mgr. Nikoleta Regendová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Denisa Šaligová

sudkyňa

1 010

489

JUDr. Jana Šatková

pravdepodobne VSÚ

0

602

JUDr. Slávka Sedliačiková

pravdepodobne VSÚ

0

763

Mgr. Ing. Lucia Sekerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 210

JUDr. Zuzana Singerová

sudkyňa

1 866

740

JUDr. Eva Šišková

sudkyňa

1 698

1 062

JUDr. Renáta Šišková

sudkyňa

547

843

Mgr. Mária Sitárová

sudkyňa

3 922

3 123

JUDr. Vladimír Sopúch

sudca

1 632

931

JUDr. Dušan Špirek

sudca

7

259

JUDr. Simona Štanglovičová

sudkyňa

0

27

Mgr. Andrea Szombathová - Poláková

sudkyňa

711

383

JUDr. Anna Trnková

sudkyňa

1 336

902

Mgr. Nikola Hrdličková Turbová

pravdepodobne VSÚ

0

2 364

JUDr. Soňa Vacková

sudkyňa

1 088

861

JUDr. Pavol Varečka

sudca

715

2 555

JUDr. PaedDr. Mária Vargová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Veronika Vnuková

sudkyňa

734

331

Mgr. Pamela Záleská

sudkyňa

903

1 061

JUDr. Peter Zika

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Župíková

pravdepodobne VSÚ

0

32

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Protiprávne ukončenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d, §172/2c… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – U. J.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – E. G.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – J. W.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - § 89/26… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – B. S.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin §148a/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – K. W.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, §172/1b,c,d, §172/2c… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – W. U.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin §148a/1… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – S. E.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Trestný čin - §… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Nitra
  Obžalovaný – X. Q.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .