Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom

At the court there are 14 judges working.

For the court we register 28,782 hearings and 27,956 judgements.

Overall 21st at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 12,743€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 12.4 months
 • Average duration for year 2012 is 13.6 months
 • Average duration for year 2011 is 15.3 months
 • Average duration for year 2010 is 14.8 months

Overall 15th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 12.7 months
 • Average duration for year 2012 is 14.6 months
 • Average duration for year 2011 is 15.1 months
 • Average duration for year 2010 is 15 months

Overall 10th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 8 months
 • Average duration for year 2012 is 8 months
 • Average duration for year 2011 is 9.6 months
 • Average duration for year 2010 is 9.7 months

Overall 19th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.4 months
 • Average duration for year 2012 is 3.9 months
 • Average duration for year 2011 is 5.4 months
 • Average duration for year 2010 is 7.6 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne

Adresa

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 37
915 19 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 14:30
streda: 8:00 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 11:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Macúchová a podpredseda je JUDr. Ivan Pavlovič.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Alena Búliková

sudkyňa

349

387

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

1 395

246

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

2 552

601

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

325

375

JUDr. Eva Macúchová

predseda

1 258

1 037

Mgr. Ján Odnoga

sudca

297

95

JUDr. Zuzana Pavlíková

sudkyňa

280

144

JUDr. Ivan Pavlovič

podpredseda

3 135

1 572

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

2 996

2 034

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

1 916

1 876

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

396

379

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

742

201

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

2 044

2 605

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

697

681

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Bošeľová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Emília Brešťanská

pravdepodobne VSÚ

0

770

Mgr. Alena Búliková

sudkyňa

349

387

JUDr. Tomáš Chovanec

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Denisa Današová

pravdepodobne VSÚ

0

154

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

1 395

246

Mgr. Juraj Dzian

pravdepodobne VSÚ

0

780

JUDr. Jaroslav Fejér

sudca

0

0

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

2 552

601

Renáta Filúsová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

325

375

Mgr. Ivana Gáliková

pravdepodobne VSÚ

0

146

Marcela Havalcová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Marta Kraváriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

187

507

Mgr. Tatiana Lachová

pravdepodobne VSÚ

0

355

JUDr. Eva Macúchová

predseda

1 258

1 037

Mgr. Jana Bilová Majtásová

pravdepodobne VSÚ

0

578

JUDr. Ľubomír Meško

sudca

0

0

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

1 450

1 208

Mgr. Ján Odnoga

sudca

297

95

JUDr. Zuzana Pavlíková

sudkyňa

280

144

JUDr. Ivan Pavlovič

podpredseda

3 135

1 572

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

2 996

2 034

JUDr. Hedviga Pikalíková

sudkyňa

1 462

1 552

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

1 916

1 876

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

396

379

Mgr. Marcela Ščepková

pravdepodobne VSÚ

0

125

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

742

201

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

2 044

2 605

JUDr. Elena Šuríková

sudkyňa

1 844

1 767

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

697

681

Mgr. Erika Trtalová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Bronislava Vitteková

pravdepodobne VSÚ

0

177

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie povinnosti umožniť… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie veci z exekúcie Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlasníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, prevedenie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, úhrada nájomného na užívanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz o 4.087,20… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz o 850,- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .