Okresný súd Nové Mesto nad Váhom Hviezdoslavova 37, 915 19 Nové Mesto nad Váhom

At the court there are 15 judges working.

For the court we register 31,667 hearings and 32,719 judgements.

Overall 21st at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 12,743€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 14th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 12.4 months
 • Average duration for year 2012 is 13.6 months
 • Average duration for year 2011 is 15.3 months
 • Average duration for year 2010 is 14.8 months

Overall 15th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 12.7 months
 • Average duration for year 2012 is 14.6 months
 • Average duration for year 2011 is 15.1 months
 • Average duration for year 2010 is 15 months

Overall 10th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 8 months
 • Average duration for year 2012 is 8 months
 • Average duration for year 2011 is 9.6 months
 • Average duration for year 2010 is 9.7 months

Overall 19th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 3.4 months
 • Average duration for year 2012 is 3.9 months
 • Average duration for year 2011 is 5.4 months
 • Average duration for year 2010 is 7.6 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne

Adresa

Okresný súd Nové Mesto nad Váhom
Hviezdoslavova 37
915 19 Nové Mesto nad Váhom
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 14:30
streda: 8:00 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 11:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Macúchová a podpredseda je JUDr. Ivan Pavlovič.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Alena Búliková

sudkyňa

553

955

JUDr. Jaroslav Fejér

sudca

0

0

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

2 953

924

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

623

1 045

JUDr. Eva Macúchová

predseda

1 408

1 196

JUDr. Ľubomír Meško

sudca

0

0

Mgr. Ján Odnoga

sudca

536

241

JUDr. Zuzana Pavlíková

sudkyňa

553

360

JUDr. Ivan Pavlovič

podpredseda

3 539

2 272

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

3 450

2 374

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

2 273

2 817

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

507

536

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

1 019

344

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

2 259

3 507

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

1 178

1 455

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Jana Bošeľová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Emília Brešťanská

pravdepodobne VSÚ

0

799

Mgr. Alena Búliková

sudkyňa

553

955

JUDr. Tomáš Chovanec

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Denisa Današová

pravdepodobne VSÚ

0

156

JUDr. Rastislav Dlugoš

sudca

1 395

230

Mgr. Juraj Dzian

pravdepodobne VSÚ

0

802

JUDr. Jaroslav Fejér

sudca

0

0

JUDr. Andrea Vojteková Fejérová

sudkyňa

2 953

924

Renáta Filúsová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Andrea Fraňová

sudkyňa

623

1 045

Mgr. Ivana Gáliková

pravdepodobne VSÚ

0

156

Marcela Havalcová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Marta Kraváriková

pravdepodobne VSÚ

0

6

Mgr. Ivan Kubínyi

sudca

187

523

Mgr. Tatiana Lachová

pravdepodobne VSÚ

0

370

JUDr. Eva Macúchová

predseda

1 408

1 196

Mgr. Jana Bilová Majtásová

pravdepodobne VSÚ

0

597

JUDr. Ľubomír Meško

sudca

0

0

Mgr. Stanislava Miklánková

sudkyňa

1 450

1 267

Mgr. Ján Odnoga

sudca

536

241

JUDr. Zuzana Pavlíková

sudkyňa

553

360

JUDr. Ivan Pavlovič

podpredseda

3 539

2 272

JUDr. Lenka Pavlovičová

sudkyňa

3 450

2 374

JUDr. Hedviga Pikalíková

sudkyňa

1 462

1 623

JUDr. Barbara Plaskurová

sudkyňa

2 273

2 817

JUDr. Júlia Prikrylová

sudkyňa

507

536

Mgr. Marcela Ščepková

pravdepodobne VSÚ

0

128

JUDr. Miroslava Šibíková

sudkyňa

1 019

344

JUDr. Andrej Stachovič

sudca

2 259

3 507

JUDr. Elena Šuríková

sudkyňa

1 844

1 847

JUDr. Ing. Erika Trtalová

sudkyňa

1 178

1 455

Mgr. Erika Trtalová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Bronislava Vitteková

pravdepodobne VSÚ

0

179

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin neodvedenia dane… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací obzvlášť… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin neoprávneného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin zanedbania povinnej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin výtržníctva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ohrozenia pod… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz o 1.465,43… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .