Okresný súd Nové Zámky Rákocziho 15, 940 16 Nové Zámky

At the court there are 23 judges working.

For the court we register 48,734 hearings and 60,983 judgements.

Overall 11th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 110,000€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 7th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 7.1 months
 • Average duration for year 2012 is 6.1 months
 • Average duration for year 2011 is 6.4 months
 • Average duration for year 2010 is 9.4 months

Overall 1st fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.1 months
 • Average duration for year 2012 is 4.3 months
 • Average duration for year 2011 is 4.2 months
 • Average duration for year 2010 is 6.9 months

Overall 16th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.3 months
 • Average duration for year 2012 is 4.3 months
 • Average duration for year 2011 is 3.8 months
 • Average duration for year 2010 is 4.2 months

Overall 6th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 2.3 months
 • Average duration for year 2012 is 3.6 months
 • Average duration for year 2011 is 2.2 months
 • Average duration for year 2010 is 2.7 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca

Adresa

Okresný súd Nové Zámky
Rákocziho 15
940 16 Nové Zámky
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 30.03.2018, 21.12.2018 a 31.12.2018 od 08:00 do 12:00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 14:30
streda: 8:00 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kovácsová a podpredseda je JUDr. Mária Nagyová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 550

3 819

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

1 606

919

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

2 356

1 155

Mgr. Peter Garaj

sudca

3 182

3 420

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

2 049

1 783

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

3 139

2 552

Mgr. Marián Hatala

sudca

3 095

2 969

JUDr. Ladislav Izsák

sudca

0

0

JUDr. Viera Kántorová

sudkyňa

16

1

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 544

1 483

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

1 890

2 537

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

177

892

JUDr. Cecília Melišková

sudkyňa

1 468

1 061

JUDr. Anna Miklová

sudkyňa

1 786

2 391

JUDr. Mária Nagyová

podpredseda

3 320

2 877

JUDr. Peter Rajňák

sudca

2 033

1 696

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Škvára

sudca

15

58

JUDr. Eva Szárazová

sudkyňa

1 082

995

JUDr. Linda Szárazová

sudkyňa

54

946

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

2 753

784

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

4 045

3 329

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

5 048

3 352

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Barancová

pravdepodobne VSÚ

0

328

JUDr. Patrik Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

1 281

Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 550

3 819

Mgr. Anna Božeková

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Krnčanová Buranská

pravdepodobne VSÚ

0

479

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

1 606

919

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

138

146

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

2 356

1 155

Mgr. Filip Demo

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Iveta Gallová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Peter Garaj

sudca

3 182

3 420

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

2 049

1 783

Adriana Hadarová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

3 139

2 552

Mgr. Marián Hatala

sudca

3 095

2 969

Mgr. Alena Hatalová

pravdepodobne VSÚ

0

918

JUDr. Stanislav Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 612

JUDr. Dominika Hudecová

neznáma pracovníčka

0

410

JUDr. Ladislav Izsák

sudca

0

0

Mgr. Silvia Izsákova

pravdepodobne VSÚ

0

356

JUDr. Marta Kamonczová

pravdepodobne VSÚ

0

730

JUDr. Jozef Kanás

sudca

69

48

Vojtech Kántor

sudca

0

0

JUDr. Viera Kántorová

sudkyňa

16

1

JUDr. Lucia Klučková

pravdepodobne VSÚ

0

331

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 544

1 483

Renáta Kovácsová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

1 890

2 537

Mgr. Lukáš Kuťka

pravdepodobne VSÚ

0

103

JUDr. Mgr. Roman Laurinec

pravdepodobne VSÚ

0

287

Regina Ližicová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Danica Matejíčková

pravdepodobne VSÚ

0

24

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

177

892

JUDr. Cecília Melišková

sudkyňa

1 468

1 061

JUDr. Anna Miklová

sudkyňa

1 786

2 391

JUDr. Mária Nagyová

podpredseda

3 320

2 877

Mgr. Veronika Nekorancová

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Mária Orságová

pravdepodobne VSÚ

0

222

Mgr. Magdaléna Pekariková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Angelika Piskaliková

pravdepodobne VSÚ

0

115

Mgr. Ivana Pospíšilová

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Peter Rajňák

sudca

2 033

1 696

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Róbert Rudinský

pravdepodobne VSÚ

0

881

Martina Skokanova

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Jozef Škvára

sudca

15

58

JUDr. Michal Škvára

pravdepodobne VSÚ

0

6

Denisa Sláviková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Zita Solárová

pravdepodobne VSÚ

0

777

Mgr. Dominika Strigáčová

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Zsolt Száraz

pravdepodobne VSÚ

0

856

JUDr. Eva Szárazová

sudkyňa

1 082

995

JUDr. Linda Szárazová

sudkyňa

54

946

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

2 753

784

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

4 045

3 329

Mgr. Viktor Vörös

pravdepodobne VSÚ

0

640

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

5 048

3 352

Janette Záhová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 217 odsek 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Cecília Melišková
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť darovacej zmluvy +… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpp voči maloletému… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva a o úhradu… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO o zverenie a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpp Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpp Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, § 212 odsek 1, odsek 3 písmeno… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Ondrej Melišek
  Obžalovaný – M. H.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, § 213 odsek 1, odsek 4 písmeno… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Ondrej Melišek
  Obžalovaný – T. P.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .