Okresný súd Nové Zámky F. Rákocziho 15, 940 16 Nové Zámky

Na súde pracuje 24 sudcov.

Pre súd evidujeme 49 968 pojednávaní a 62 585 rozhodnutí.

Celkovo 11. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 110 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,4 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Celkovo 6. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,7 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Patrícia Mišovič Hovorca

Adresa

Okresný súd Nové Zámky
F. Rákocziho 15
940 16 Nové Zámky
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
V dňoch 23.12.2020 a 31.12.2020 sú úradné hodiny v čase od 8,00 hodiny do 12,00 hodiny.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 14:30
streda: 8:00 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kovácsová a podpredseda je JUDr. Mária Nagyová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 617

4 040

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

1 678

967

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

2 408

1 201

Mgr. Peter Garaj

sudca

3 278

3 475

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

2 091

1 829

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

3 216

2 628

Mgr. Marián Hatala

sudca

3 157

2 992

JUDr. Ladislav Izsák

sudca

0

0

JUDr. Jozef Kanás

sudca

69

48

JUDr. Viera Kántorová

sudkyňa

16

1

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 551

1 503

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

1 949

2 592

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

238

931

JUDr. Cecília Melišková

sudkyňa

1 468

1 061

JUDr. Anna Miklová

sudkyňa

1 786

2 391

JUDr. Mária Nagyová

podpredseda

3 416

2 960

JUDr. Peter Rajňák

sudca

2 143

1 807

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jozef Škvára

sudca

15

49

JUDr. Eva Szárazová

sudkyňa

1 082

995

JUDr. Linda Szárazová

sudkyňa

168

1 055

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

2 835

826

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

4 065

3 358

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

5 151

3 417

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Barancová

pravdepodobne VSÚ

0

326

JUDr. Patrik Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

1 281

Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 617

4 040

Mgr. Anna Božeková

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Krnčanová Buranská

pravdepodobne VSÚ

0

479

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

1 678

967

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

138

146

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

2 408

1 201

Mgr. Filip Demo

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Iveta Gallová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Peter Garaj

sudca

3 278

3 475

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

2 091

1 829

Adriana Hadarová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

3 216

2 628

Mgr. Marián Hatala

sudca

3 157

2 992

Mgr. Alena Hatalová

pravdepodobne VSÚ

0

930

JUDr. Stanislav Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 688

JUDr. Dominika Hudecová

neznáma pracovníčka

0

410

JUDr. Ladislav Izsák

sudca

0

0

Mgr. Silvia Izsákova

pravdepodobne VSÚ

0

356

JUDr. Marta Kamonczová

pravdepodobne VSÚ

0

729

JUDr. Jozef Kanás

sudca

69

48

Vojtech Kántor

sudca

0

0

JUDr. Viera Kántorová

sudkyňa

16

1

JUDr. Lucia Klučková

pravdepodobne VSÚ

0

331

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 551

1 503

Renáta Kovácsová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

1 949

2 592

Mgr. Lukáš Kuťka

pravdepodobne VSÚ

0

103

JUDr. Mgr. Roman Laurinec

pravdepodobne VSÚ

0

288

Regina Ližicová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Danica Matejíčková

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Ondrej Melišek

sudca

238

931

JUDr. Cecília Melišková

sudkyňa

1 468

1 061

JUDr. Anna Miklová

sudkyňa

1 786

2 391

JUDr. Mária Nagyová

podpredseda

3 416

2 960

Mgr. Veronika Nekorancová

pravdepodobne VSÚ

0

167

Mgr. Mária Orságová

pravdepodobne VSÚ

0

222

Mgr. Magdaléna Pekariková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Angelika Piskaliková

pravdepodobne VSÚ

0

116

Mgr. Ivana Pospíšilová

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Peter Rajňák

sudca

2 143

1 807

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Róbert Rudinský

pravdepodobne VSÚ

0

879

Martina Skokanova

pravdepodobne VSÚ

0

15

JUDr. Jozef Škvára

sudca

15

49

JUDr. Michal Škvára

pravdepodobne VSÚ

0

6

Denisa Sláviková

pravdepodobne VSÚ

0

5

Mgr. Zita Solárová

pravdepodobne VSÚ

0

777

Mgr. Dominika Strigáčová

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Zsolt Száraz

pravdepodobne VSÚ

0

856

JUDr. Eva Szárazová

sudkyňa

1 082

995

JUDr. Linda Szárazová

sudkyňa

168

1 055

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

2 835

826

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

4 065

3 358

Mgr. Viktor Vörös

pravdepodobne VSÚ

0

639

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

5 151

3 417

Janette Záhová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Bezpodielové…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok pre uznanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 217 odsek 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Cecília Melišková
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že dôvody… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpp a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .