Okresný súd Nové Zámky Rákocziho 15, 940 16 Nové Zámky

Na súde pracuje 15 sudcov.

Pre súd evidujeme 44 503 pojednávaní a 51 926 rozhodnutí.

Celkovo 11. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 110 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,4 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,9 mesiaca

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Celkovo 6. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,7 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Lenka Kiradžiev Hovorca

Adresa

Okresný súd Nové Zámky
Rákocziho 15
940 16 Nové Zámky
Slovenská republika

Informačné centrum

Poznámka:
Dňa 30.03.2018, 21.12.2018 a 31.12.2018 od 08:00 do 12:00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 14:30
utorok: 8:00 - 14:30
streda: 8:00 - 14:30
štvrtok: 8:00 - 14:30
piatok: 8:00 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Eva Kovácsová a podpredseda je JUDr. Mária Nagyová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 254

2 760

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

1 347

711

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

2 043

917

Mgr. Peter Garaj

sudca

2 949

3 031

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

1 845

1 556

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

2 870

2 081

Mgr. Marián Hatala

sudca

2 845

2 708

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 282

1 252

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

1 666

2 243

JUDr. Mária Nagyová

podpredseda

2 601

2 359

JUDr. Peter Rajňák

sudca

1 617

1 136

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

2 292

531

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

3 619

2 755

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

4 586

3 034

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jana Barancová

pravdepodobne VSÚ

0

316

JUDr. Patrik Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

1 223

Mgr. Viera Betáková

sudkyňa

3 254

2 760

Mgr. Anna Božeková

sudkyňa

0

0

Mgr. Zuzana Krnčanová Buranská

pravdepodobne VSÚ

0

460

Mgr. Božena Csibrányiová

sudkyňa

1 347

711

JUDr. Denisa Cviková

sudkyňa

138

132

JUDr. Diana Cviková

sudkyňa

2 043

917

Mgr. Filip Demo

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Iveta Gallová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Peter Garaj

sudca

2 949

3 031

Mgr. Lívia Gombárová

sudkyňa

1 845

1 556

Adriana Hadarová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Kornélia Harcsová

sudkyňa

2 870

2 081

Mgr. Marián Hatala

sudca

2 845

2 708

Mgr. Alena Hatalová

pravdepodobne VSÚ

0

869

JUDr. Stanislav Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 175

JUDr. Dominika Hudecová

neznáma pracovníčka

0

399

JUDr. Ladislav Izsák

sudca

0

0

Mgr. Silvia Izsákova

pravdepodobne VSÚ

0

339

JUDr. Marta Kamonczová

pravdepodobne VSÚ

0

700

JUDr. Jozef Kanás

sudca

69

47

Vojtech Kántor

sudca

0

0

JUDr. Viera Kántorová

sudkyňa

16

1

JUDr. Lucia Klučková

pravdepodobne VSÚ

0

322

JUDr. Eva Kovácsová

predseda

1 282

1 252

Renáta Kovácsová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Anna Križanová

sudkyňa

1 666

2 243

Mgr. Lukáš Kuťka

pravdepodobne VSÚ

0

102

JUDr. Mgr. Roman Laurinec

pravdepodobne VSÚ

0

274

Regina Ližicová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Danica Matejíčková

pravdepodobne VSÚ

0

23

JUDr. Ondrej Melišek

neznámy pracovník

0

767

JUDr. Cecília Melišková

sudkyňa

1 468

1 011

JUDr. Anna Miklová

sudkyňa

1 786

2 295

JUDr. Mária Nagyová

podpredseda

2 601

2 359

Mgr. Veronika Nekorancová

pravdepodobne VSÚ

0

166

Mgr. Mária Orságová

pravdepodobne VSÚ

0

218

Mgr. Magdaléna Pekariková

pravdepodobne VSÚ

0

7

Mgr. Angelika Piskaliková

pravdepodobne VSÚ

0

112

Mgr. Ivana Pospíšilová

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Peter Rajňák

sudca

1 617

1 136

JUDr. Daniela Ellen Rajňáková

sudkyňa

0

0

Mgr. Róbert Rudinský

pravdepodobne VSÚ

0

863

Martina Skokanova

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Jozef Škvára

sudca

15

279

JUDr. Michal Škvára

pravdepodobne VSÚ

0

6

Denisa Sláviková

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Zita Solárová

pravdepodobne VSÚ

0

749

Mgr. Dominika Strigáčová

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Zsolt Száraz

pravdepodobne VSÚ

0

840

JUDr. Eva Szárazová

sudkyňa

1 082

953

JUDr. Vladimír Tamaškovič

sudca

2 292

531

JUDr. Katarína Vachulíková

sudkyňa

3 619

2 755

Mgr. Viktor Vörös

pravdepodobne VSÚ

0

641

JUDr. Róbert Záhorák

sudca

4 586

3 034

Janette Záhová

pravdepodobne VSÚ

0

6

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, § 217 odsek 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Nové Zámky
  Sudca – JUDr. Cecília Melišková
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva k motor.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť kúpnej zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena rozhodnutia - styk s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti a náhrada… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, O neúčinnosť právneho úkonu… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 303,85 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie zaniknutého BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .