Krajský súd Bratislava Záhradnícka 10, 814 90 Bratislava

At the court there are 94 judges working.

For the court we register 37,426 hearings and 37,052 judgements.

Overall 1st at most fined court out of 8 regional courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 87,867€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Bratislava
Záhradnícka 10
814 90 Bratislava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Sudkyňa súdu je JUDr. Eva Fulcová a podpredseda je JUDr. Roman Bolebruch.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 015

526

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

71

105

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

0

9

JUDr. Otília Belavá

sudca

0

0

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

908

104

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

796

535

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

1

190

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

0

0

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Chalupka

sudca

2

355

Mgr. Marián Degma

sudca

644

404

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

81

27

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

0

654

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

0

356

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

0

142

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

12

81

JUDr. Bianka Gelačíková

sudkyňa

1 839

1 384

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

109

281

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

0

18

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

621

615

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

0

55

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Holická

sudca

0

1

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

0

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

0

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

77

369

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 124

1 096

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

290

21

JUDr. Karol Kováč

sudca

603

128

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

64

79

JUDr. Branislav Král

sudca

0

96

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

246

165

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

0

139

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

83

281

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

207

547

JUDr. Tibor Kubík

sudca

1 348

121

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

492

533

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

570

352

JUDr. Nora Majerníková

sudkyňa

551

128

JUDr. Roman Majerský

sudca

0

0

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

338

239

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

191

174

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

497

71

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

0

0

JUDr. Richard Molnár

sudca

487

34

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 194

155

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 512

1 002

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

18

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

105

191

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 354

874

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

190

492

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

1

382

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

416

591

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

756

647

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

2

132

Mgr. Ingrid Degmová Pospíšilová

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 497

900

JUDr. Nora Puchelová

sudkyňa

14

48

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

556

496

JUDr. Karol Rihák

sudca

0

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

predseda

529

183

JUDr. Peter Šamko, ml.

sudca

0

0

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Šebestová

sudkyňa

1 974

815

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

0

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

0

0

JUDr. Ľubomír Šramko

sudca

651

924

JUDr. Peter Štift

sudca

1

21

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniel Šváby

sudca

0

0

JUDr. Boris Tóth

podpredseda

158

295

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

0

178

JUDr. Marián Trenčan

sudca

1

435

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

0

70

JUDr. Michal Valent

sudca

0

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

186

9

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

867

494

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

0

0

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

159

338

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

424

61

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

1

253

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 015

526

JUDr. Anna Balleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

71

105

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

0

9

JUDr. Otília Belavá

sudca

0

0

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

908

104

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

796

535

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

1

190

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

0

0

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Chalupka

sudca

2

355

Mgr. Lucia Cisková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Marián Degma

sudca

644

404

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Karol Dorňák

sudca

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

81

27

JUDr. Elena Ďuranová

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Elena Erbenová

sudkyňa

0

32

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

0

654

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

0

356

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

0

142

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

12

81

JUDr. Štefan Gašparovič

sudca

0

0

JUDr. Janka Gažovičová

sudkyňa

370

526

JUDr. Bianka Geláčiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bianka Gelačíková

sudkyňa

1 839

1 384

JUDr. Jarmila Glončáková

sudkyňa

126

252

Mgr. Ida Gregorovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Greššová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

109

281

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

0

18

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

621

615

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

45

206

JUDr. Tatiana Hanečková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

0

55

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Hašková

sudkyňa

62

0

JUDr. Beáta Haverlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blažena Hirnerová

sudkyňa

75

181

JUDr. Monika Holická

sudca

0

1

JUDr. Eva Holperová

sudkyňa

0

0

JUDr. Margita Horná

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Horváthová

sudkyňa

431

23

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

0

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

234

174

JUDr. Kamil Ivánek

sudca

538

56

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

0

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

77

369

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

5

35

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Javorčíková

sudkyňa

940

916

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

Ladislav Jurík

sudca

0

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

0

0

JUDr. Vladimír Kitta

sudca

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 124

1 096

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

489

383

JUDr. Eva Kősegiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Kosorínová

sudkyňa

18

202

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

290

21

JUDr. Martin Kotian

sudca

0

0

JUDr. Karol Kováč

sudca

603

128

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

64

79

JUDr. Otília Krajčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Branislav Král

sudca

0

96

JUDr. Ľudmila Králiková

sudkyňa

1 013

96

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

246

165

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

0

139

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

83

281

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

207

547

JUDr. Tibor Kubík

sudca

1 348

121

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

492

533

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

570

352

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

109

522

JUDr. Roman Majerský

sudca

0

0

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

338

239

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

191

174

Mgr. Helena Marcinkechová

neznáma pracovníčka

0

86

JUDr. Anna Marošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivan Martinkovič

sudca

0

0

Juraj Mateja

sudca

0

0

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

497

71

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

0

0

JUDr. Danica Michalková

sudkyňa

228

431

Mária Michalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Mikuš

sudca

538

28

JUDr. Martina Mišovicová

sudkyňa

0

0

JUDr. Richard Molnár

sudca

487

34

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 194

155

JUDr. Gabriela Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 512

1 002

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

18

JUDr. Ivana Nevíďanská

pravdepodobne VSÚ

0

26

JUDr. Marta Nevřelová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Niňaj

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

105

191

JUDr. Alica Olijášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 354

874

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

190

492

JUDr. Mária Palenčárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

1

382

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

416

591

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

756

647

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

1 333

509

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

2

132

JUDr. Peter Pospech

sudca

1 389

1 186

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 497

900

JUDr. Lenka Praženková

podpredsedníčka

0

131

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

138

JUDr. Anna Repková

sudkyňa

0

3

JUDr. Marcela Řepková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

556

496

Mgr. Karol Rihák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Karol Rihák

sudca

0

0

Jana Ružičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

predseda

529

183

JUDr. Peter Šamko

sudca

204

21

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Savková

sudkyňa

0

13

JUDr. Viera Schubertová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Šebestová

sudkyňa

1 974

815

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Ján Šikuta

sudca

0

0

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

0

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

0

0

JUDr. Helena Škrinárová

sudkyňa

5

211

JUDr. Soňa Smolová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Šramko

sudca

651

924

JUDr. Mária Šramková

sudkyňa

108

306

JUDr. Miroslava Štannerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dáša Štefániková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Peter Štift

sudca

1

21

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Štrignerová

sudkyňa

1

819

JUDr. Daniel Šváby

sudca

0

0

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

75

228

JUDr. Edita Szabová

sudkyňa

0

360

Elena Talapková

sudkyňa

0

0

Magdaléna Tirpáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erik Tomus

neznámy pracovník

0

1

JUDr. Boris Tóth

podpredseda

158

295

JUDr. Milota Tóthová

sudkyňa

1 114

1 179

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

0

178

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

Elena Tublová

sudkyňa

0

0

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

0

70

JUDr. Eva Vajdičková

sudkyňa

507

0

JUDr. PhD. Monika Valašíková

sudkyňa

520

924

JUDr. Michal Valent

sudca

0

0

Alena Vaneková

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Etela Várošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

186

9

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

867

494

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

0

0

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

159

338

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

424

61

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

1

253

JUDr. Ľubomíra Zlochová

sudkyňa

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Opravné uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, európsky platobný rozkaz -… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:1100302/1/3181/2014/1042 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Marián Degma
  Navrhovateľ – V. J.
  Odporca – P. C.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č. 1100302/1/3126/2014/1042 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Marián Degma
  Navrhovateľ – F. J.
  Odporca – A. H.
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Marcela Kosová
  Obžalovaný – U. J.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:SU/CS 12073/2014/5/KOP-76 zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Marián Degma
  Navrhovateľ – O. B.
  Odporca – E. M.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod + ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odvolanie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Marcela Kosová
  Obžalovaný – U. F.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č..… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudca – Mgr. Marián Degma
  Navrhovateľ – Y. N.
  Odporca – T. P.
Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .