Krajský súd Bratislava Záhradnícka 10, 814 90 Bratislava

Na súde pracuje 102 sudcov.

Pre súd evidujeme 40 547 pojednávaní a 41 025 rozhodnutí.

Celkovo 1. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 87 867€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Bratislava
Záhradnícka 10
814 90 Bratislava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Sudkyňa súdu je JUDr. Eva Fulcová a podpredseda je JUDr. Roman Bolebruch.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 179

585

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

94

0

JUDr. Anna Balleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

203

153

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

89

10

JUDr. Otília Belavá

sudca

210

24

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

1 066

134

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

934

648

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

134

265

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

137

0

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

169

42

JUDr. Milan Chalupka

sudca

140

452

Mgr. Marián Degma

sudca

868

538

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

217

110

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

155

782

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

122

439

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

158

216

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

213

188

JUDr. Štefan Gašparovič

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Glončáková

sudkyňa

126

262

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

182

385

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

212

53

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

745

730

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

87

120

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

122

21

JUDr. Beáta Haverlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blažena Hirnerová

sudkyňa

75

190

JUDr. Monika Holická

sudca

136

1

JUDr. Eva Holperová

sudkyňa

0

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

136

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

209

510

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Javorčíková

sudkyňa

940

949

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

94

0

JUDr. Vladimír Kitta

sudca

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 317

1 264

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

400

31

JUDr. Martin Kotian

sudca

0

0

JUDr. Karol Kováč

sudca

740

158

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

198

162

JUDr. Branislav Král

sudca

0

117

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

410

373

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

210

261

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

223

359

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

291

603

JUDr. Tibor Kubík

sudca

1 521

150

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

194

19

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

608

623

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

686

442

JUDr. Nora Majerníková

sudkyňa

551

128

JUDr. Roman Majerský

sudca

170

20

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

420

378

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

361

310

JUDr. Ivan Martinkovič

sudca

0

0

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

655

85

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

106

0

JUDr. Jaroslav Mikuš

sudca

538

28

JUDr. Richard Molnár

sudca

581

61

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 376

184

JUDr. Gabriela Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 691

1 221

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

19

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

178

225

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 480

1 008

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

26

2

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

207

580

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

105

472

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

562

638

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

907

783

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

114

200

Mgr. Ingrid Degmová Pospíšilová

sudkyňa

95

13

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 662

998

JUDr. Nora Puchelová

sudkyňa

14

48

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

694

583

JUDr. Ľuboš Sádovský

sudca

628

183

JUDr. Peter Šamko, ml.

sudca

0

0

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

129

0

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

95

18

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

37

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

86

0

JUDr. Ľubomír Šramko

sudca

736

1 081

JUDr. Peter Štift

sudca

45

40

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

125

0

JUDr. Daniel Šváby

sudca

0

0

JUDr. Boris Tóth

predseda

184

362

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

10

221

JUDr. Marián Trenčan

sudca

2

443

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

126

147

JUDr. Eva Vajdičková

sudkyňa

507

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

344

31

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

1 033

646

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

103

17

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

310

452

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

528

74

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

167

381

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Babínová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Bahníková

sudkyňa

1 179

585

Mgr. Jana Janics Bajánková

sudkyňa

94

0

JUDr. Anna Balleková

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Barková

sudkyňa

203

153

Mgr. Barbora Barteková

sudkyňa

89

10

JUDr. Otília Belavá

sudca

210

24

JUDr. Magdaléna Blažová

sudkyňa

1 066

134

JUDr. Roman Bolebruch

podpredseda

934

648

JUDr. Ľubica Břoušková

sudkyňa

134

265

JUDr. Vladimír Buchvald

sudca

137

0

Mgr. Alena Čakváriová

sudkyňa

169

42

JUDr. Milan Chalupka

sudca

140

452

Mgr. Lucia Cisková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Marián Degma

sudca

868

538

Mgr. Ingrid Degmová

sudkyňa

0

0

JUDr. Karol Dorňák

sudca

0

0

JUDr. Ing. Mario Dubaň

sudca

217

110

JUDr. Elena Ďuranová

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Dzurdzík

sudca

0

0

JUDr. Elena Erbenová

sudkyňa

0

32

JUDr. Ayše Pružinec Erenová

sudkyňa

275

0

JUDr. Dáša Filová

sudkyňa

155

782

JUDr. Magdaléna Floreková

sudkyňa

122

439

JUDr. Michaela Frimmelová

sudkyňa

158

216

JUDr. Eva Fulcová

sudkyňa

213

188

JUDr. Štefan Gašparovič

sudca

0

0

JUDr. Janka Gažovičová

sudkyňa

370

542

JUDr. Bianka Geláčiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Bianka Gelačíková

sudkyňa

2 022

1 613

JUDr. Jarmila Glončáková

sudkyňa

126

262

Mgr. Ida Gregorovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Oľga Greššová

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Haitová

sudkyňa

182

385

JUDr. Jeannette Hajdinová

sudkyňa

212

53

JUDr. Mária Hajdínová

sudkyňa

745

730

JUDr. Nora Halmová

sudkyňa

45

206

JUDr. Tatiana Hanečková

sudkyňa

0

0

JUDr. Alexandra Hanusová

sudkyňa

87

120

JUDr. Mariana Harvancová

sudkyňa

122

21

JUDr. Katarína Hašková

sudkyňa

62

0

JUDr. Beáta Haverlová

sudkyňa

0

0

JUDr. Blažena Hirnerová

sudkyňa

75

190

JUDr. Monika Holická

sudca

136

1

JUDr. Eva Holperová

sudkyňa

0

0

JUDr. Margita Horná

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Horváthová

sudkyňa

431

24

JUDr. Ivona Hrčeková

sudkyňa

49

0

Mgr. Roman Huszár

sudca

0

0

JUDr. Zita Ilčíková

sudkyňa

234

176

JUDr. Kamil Ivánek

sudca

538

60

JUDr. Ivana Jahnová

sudkyňa

136

0

JUDr. Renáta Janáková

sudkyňa

209

510

JUDr. Miroslava Janečková

sudkyňa

5

49

JUDr. Monika Jankovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Javorčíková

sudkyňa

940

949

JUDr. Beáta Jurgošová

sudkyňa

0

0

Ladislav Jurík

sudca

0

0

JUDr. Anna Kašajová

sudkyňa

94

0

JUDr. Vladimír Kitta

sudca

0

0

JUDr. Valéria Kleinová

sudkyňa

1 317

1 264

JUDr. Judita Kokolevská

sudkyňa

489

383

JUDr. Eva Kősegiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Kosorínová

sudkyňa

18

202

Mgr. Marcela Kosová

sudkyňa

400

31

JUDr. Martin Kotian

sudca

0

0

JUDr. Karol Kováč

sudca

740

158

JUDr. Ondrej Krajčo

sudca

198

162

JUDr. Otília Krajčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Branislav Král

sudca

0

117

JUDr. Ľudmila Králiková

sudkyňa

1 013

101

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

410

373

JUDr. Andrea Krišková

sudkyňa

210

261

JUDr. Ľubica Krišková

sudkyňa

223

359

JUDr. Darina Kriváňová

sudkyňa

291

603

JUDr. Tibor Kubík

sudca

1 521

150

JUDr. Zuzana Kučerová

sudkyňa

194

19

JUDr. Darina Kuchtová

sudkyňa

608

623

JUDr. Elena Kúšová

sudkyňa

686

442

JUDr. Soňa Langová

sudkyňa

109

522

JUDr. Roman Majerský

sudca

170

20

JUDr. Blanka Malichová

sudkyňa

420

378

JUDr. Zuzana Mališová

sudkyňa

361

310

Mgr. Helena Marcinkechová

neznáma pracovníčka

0

87

JUDr. Anna Marošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ivan Martinkovič

sudca

0

0

Juraj Mateja

sudca

0

0

JUDr. Denisa Mészárosová

podpredseda

655

85

JUDr. Eva Mészárosová

sudkyňa

106

0

JUDr. Danica Michalková

sudkyňa

228

436

Mária Michalová

sudkyňa

0

0

JUDr. Jaroslav Mikuš

sudca

538

28

JUDr. Martina Mišovicová

sudkyňa

0

0

JUDr. Richard Molnár

sudca

581

61

JUDr. Zuzana Molnárová

sudkyňa

1 376

184

JUDr. Gabriela Mrázová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Murgaš

sudca

1 691

1 221

JUDr. Ivana Neviďanská

sudkyňa

44

19

JUDr. Ivana Nevíďanská

pravdepodobne VSÚ

0

25

JUDr. Marta Nevřelová

sudkyňa

0

0

Mgr. Tomáš Niňaj

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Lýdia Noskovičová

sudkyňa

178

225

JUDr. Alica Olijášová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Ondrišová

sudkyňa

1 480

1 008

JUDr. Paulína Pacherová

sudkyňa

26

2

JUDr. Eugen Palášthy

sudca

207

580

JUDr. Mária Palenčárová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tatiana Pastieriková

sudkyňa

105

472

Mgr. Vlastimil Pavlikovský

sudca

0

0

Mgr. Soňa Pekarčíková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Anna Peťovská

sudkyňa

562

638

JUDr. Blanka Podmajerská

sudkyňa

907

783

Mgr. Viliam Pohančeník

sudca

1 334

517

JUDr. Zuzana Posluchová

sudkyňa

114

200

JUDr. Peter Pospech

sudca

1 389

1 205

JUDr. Juraj Považan

sudca

1 662

998

JUDr. Lenka Praženková

podpredsedníčka

0

134

JUDr. PhD. Petra Príbelská

sudkyňa

0

138

JUDr. Anna Repková

sudkyňa

0

4

JUDr. Marcela Řepková

sudkyňa

0

0

JUDr. Janka Richterová

sudkyňa

694

583

Mgr. Karol Rihák

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Karol Rihák

sudca

80

0

Jana Ružičková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboš Sádovský

sudca

628

183

JUDr. Peter Šamko

sudca

344

48

JUDr. Marta Šašinková

sudkyňa

129

0

JUDr. Anna Savková

sudkyňa

0

13

JUDr. Viera Schubertová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viera Šebestová

sudkyňa

2 074

957

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

0

0

JUDr. Dana Šiffalovičová

sudkyňa

95

18

JUDr. PhD. Ján Šikuta

sudca

0

0

JUDr. Monika Školníková

sudkyňa

37

0

Mgr. Patricia Skotnická

sudca

86

0

JUDr. Helena Škrinárová

sudkyňa

5

217

JUDr. Soňa Smolová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubomír Šramko

sudca

736

1 081

JUDr. Mária Šramková

sudkyňa

108

308

JUDr. Miroslava Štannerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dáša Štefániková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Peter Štift

sudca

45

40

JUDr. Ivana Štiftová

sudkyňa

125

0

JUDr. Katarína Štrignerová

sudkyňa

1

833

JUDr. Daniel Šváby

sudca

0

0

JUDr. Alena Svetlovská

sudkyňa

75

239

JUDr. Edita Szabová

sudkyňa

0

368

Elena Talapková

sudkyňa

0

0

Magdaléna Tirpáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Erik Tomus

neznámy pracovník

0

2

JUDr. Boris Tóth

predseda

184

362

JUDr. Milota Tóthová

sudkyňa

1 114

1 184

JUDr. Beata Trandžíková

sudkyňa

10

221

Mgr. Marián Trenčan

sudca

0

0

Elena Tublová

sudkyňa

0

0

Mgr. Adela Unčovská

sudkyňa

126

147

JUDr. Eva Vajdičková

sudkyňa

507

0

JUDr. PhD. Monika Valašíková

sudkyňa

520

954

JUDr. Michal Valent

sudca

72

0

Alena Vaneková

pravdepodobne VSÚ

0

12

JUDr. Etela Várošová

sudkyňa

0

0

JUDr. Danica Veselovská

sudkyňa

344

31

JUDr. Jana Vlčková

sudkyňa

1 033

646

JUDr. Nadežda Wallnerová

sudkyňa

135

0

JUDr. Silvia Walterová

sudkyňa

103

17

Mgr. Štefan Zelenák

sudca

310

452

JUDr. Iveta Zelenayová

sudkyňa

528

74

Mgr. Patrícia Železníková

sudkyňa

167

381

JUDr. Ľubomíra Zlochová

sudkyňa

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Incidenčné spory
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1,4,3 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:Z-4128/2018 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – I. Q.
  Odporca – Z. Y.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie povinnosti uverejniť… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie pod.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, uloženie povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, NO Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.:23883/2017/SL/63752-M zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Bratislava
  Sudcovia – JUDr. Otília Belavá, Mgr. Marián Degma a JUDr. Andrea Krišková
  Navrhovateľ – R. V.
  Odporca – U. P.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .