Okresný súd Pezinok M. R. Štefánika 40, 902 01 Pezinok

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 39 433 pojednávaní a 30 354 rozhodnutí.

Celkovo 26. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 25 626€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 3. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 19,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 18,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 14,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,9 mesiaca

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 19,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 17,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 16,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 15,2 mesiaca

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 21. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,7 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Pavol Adamčiak
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Pezinok
M. R. Štefánika 40
902 01 Pezinok
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
PONEDLOK, STREDA, PIATOK : nahliadnutie do spisov, študovanie spisov, vyhotovovanie fotokópií zo spisov; UTOROK, ŠTVRTOK : vyznačovanie právoplatnosti, poskytovanie informácií
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 16:00, 12:00 - 12:30
utorok: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
streda: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
štvrtok: 8:00 - 15:00, 12:00 - 12:30
piatok: 8:00 - 14:00, 12:00 - 12:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 16:00, 12:00 - 12:30
utorok: 8:00 - 15:30, 12:00 - 12:30
streda: 8:00 - 15:30, 12:00 - 12:30
štvrtok: 8:00 - 15:30, 12:00 - 12:30
piatok: 8:00 - 14:00, 12:00 - 12:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Tomáš Michálek a podpredseda je JUDr. Zuzana Gajerová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Miroslava Belašičová

sudkyňa

1 374

672

JUDr. Silvia Biskupičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Denisa Bučková

sudkyňa

191

103

JUDr. Zdenko Čaniga

sudca

955

44

JUDr. Ingrid Daxner

sudca

3 162

900

JUDr. Zuzana Gajerová

podpredseda

2 105

910

JUDr. Kristína Güner

sudca

156

66

JUDr. Ľubomíra Krchníková

sudkyňa

4 824

2 882

JUDr. Zuzana Lapšanská

sudkyňa

804

980

JUDr. Tomáš Michálek

predseda

688

342

Mgr. Marek Mikulčík

sudca

2 184

951

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

2 722

1 140

Mgr. Ján Stanček

sudca

3 347

1 808

JUDr. Michaela Štiglicová

sudkyňa

2 071

1 303

JUDr. Pavol Uhrík

podpredseda

1 267

795

Mgr. Lucia Vícenová

sudkyňa

1 540

1 273

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Mirije Ameti

pravdepodobne VSÚ

0

543

Valéria Balážová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Belašičová

sudkyňa

1 374

672

JUDr. Silvia Biskupičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dominika Bogárová

pravdepodobne VSÚ

0

193

JUDr. Denisa Bučková

sudkyňa

191

103

JUDr. Zdenko Čaniga

sudca

955

44

JUDr. Ingrid Daxner

sudca

3 162

900

Mgr. Paulína Debrecká

pravdepodobne VSÚ

0

10

JUDr. Zuzana Gajerová

podpredseda

2 105

910

JUDr. Kristína Güner

sudca

156

66

Mgr. Petra Harazínová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Mgr. Radovan Hvizdoš

pravdepodobne VSÚ

0

253

JUDr. Michaela Králová

sudkyňa

828

714

JUDr. Ľubomíra Krchníková

sudkyňa

4 824

2 882

Mgr. Tamara Kučerová

pravdepodobne VSÚ

0

505

Iveta Kurincová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zuzana Lapšanská

sudkyňa

804

980

JUDr. David Lindtner

sudca

580

15

JUDr. Roman Majerský

sudca

2 664

1 429

JUDr. Tomáš Michálek

predseda

688

342

JUDr. Viera Mihalová

sudkyňa

0

1

Mgr. Marek Mikulčík

sudca

2 184

951

Mgr. Kamila Nagyová

neznáma pracovníčka

0

1 088

JUDr. Jana Ocelková

sudkyňa

2 722

1 140

Mgr. Jarmila Palkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Beáta Péter

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Mário Pohorelský

pravdepodobne VSÚ

0

1 573

JUDr. Petra Priečinská

sudkyňa

300

139

Mgr. Pavol Prokopovič

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Peter Rajňák

sudca

1 357

1 044

JUDr. Peter Šamko

sudca

330

9

JUDr. Peter Šamko, ml.

podpredseda

0

0

JUDr. Andrea Sedlačková

sudkyňa

1 029

491

Mgr. Lenka Šimkaninová

pravdepodobne VSÚ

0

548

JUDr. Ján Skalický

sudca

1 421

560

Zuzana Slimáková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Mária Špániková

sudkyňa

3 520

1 947

Mgr. Ján Stanček

sudca

3 347

1 808

Mgr. Kamila Števíková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Michaela Štiglicová

sudkyňa

2 071

1 303

JUDr. Pavol Uhrík

podpredseda

1 267

795

Mgr. Alena Václavová

pravdepodobne VSÚ

0

216

Mgr. Monika Valentová

pravdepodobne VSÚ

0

114

Mgr. Lucia Vícenová

sudkyňa

1 540

1 273

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Opravné uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin: zanedbanie povinnej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – C. H.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin:zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – E. C.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – P. J.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1.000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – E. A.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PO - určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin: podvod podľa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – Mgr. Marek Mikulčík
  Obžalovaný – N. X.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .