Okresný súd Piešťany Nálepkova 36, 921 01 Piešťany

At the court there are 18 judges working.

For the court we register 35,028 hearings and 44,935 judgements.

Overall 10th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 134,900€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 4th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 22.1 months
 • Average duration for year 2012 is 19.4 months
 • Average duration for year 2011 is 13.1 months
 • Average duration for year 2010 is 13.8 months

Overall 2nd slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 28.1 months
 • Average duration for year 2012 is 23.1 months
 • Average duration for year 2011 is 15 months
 • Average duration for year 2010 is 16.6 months

Overall 6th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 9.9 months
 • Average duration for year 2012 is 8.7 months
 • Average duration for year 2011 is 10.1 months
 • Average duration for year 2010 is 10.6 months

Overall 22nd to 23rd slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.6 months
 • Average duration for year 2012 is 3.6 months
 • Average duration for year 2011 is 4.8 months
 • Average duration for year 2010 is 4.2 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Piešťany
Nálepkova 36
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Vrbjar a podpredsedníčka je Mgr. Ingrid Šimonová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

1 460

1 006

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

1 370

690

Mgr. Pavel Ištók

sudca

1 371

1 181

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 588

2 023

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 593

2 113

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

631

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

139

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

515

462

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

7

16

Mgr. Ingrid Šimonová

podpredsedníčka

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 599

2 221

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

285

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

3 445

2 116

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

162

133

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 801

2 389

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

1 386

1 444

Silvia Balážiková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Michaela Bernátová

pravdepodobne VSÚ

0

790

Mgr. Markéta Breuerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 273

JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

Mgr. Silvia Cibulová

pravdepodobne VSÚ

0

404

Mgr. Katarína Dobrucká

pravdepodobne VSÚ

0

1 057

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

Mgr. Juraj Herško

pravdepodobne VSÚ

0

147

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

1 460

1 006

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

1 370

690

Mgr. Pavel Ištók

sudca

1 371

1 181

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 588

2 023

Mária Ivančíková

pravdepodobne VSÚ

0

30

Mgr. Juraj Jambor

pravdepodobne VSÚ

0

84

Andrea Jančovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Jarošová

neznáma pracovníčka

141

85

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 078

629

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 593

2 113

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

631

Mgr. Igor Laurenčík

pravdepodobne VSÚ

0

1 651

Monika Líšková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Pavol Macháč

sudca

989

616

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

139

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

2 041

1 488

Mgr. Barbara Michalkova

pravdepodobne VSÚ

0

127

JUDr. Renáta Mihalíková

sudkyňa

1 461

1 442

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

515

462

Jana Pikusová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

7

16

Soňa Ručkayová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 599

2 221

Mgr. Lucia Sklárová

pravdepodobne VSÚ

0

75

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

285

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

1 031

1 050

Mgr. Ondrej Smižanský

pravdepodobne VSÚ

0

422

Mgr. Ján Sopiak

pravdepodobne VSÚ

0

158

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

3 445

2 116

Mgr. Monika Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

2 242

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

162

133

JUDr. Ingrid Vrkočová

pravdepodobne VSÚ

0

848

Mgr. Jana Žigrayova

pravdepodobne VSÚ

0

608

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 801

2 389

Soňa Zvozilová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 225,88 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.188,-- EUR a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti výpovede… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 346,40 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že vec patrí do… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 27.771,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu škody, bolestného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .