Okresný súd Piešťany Nálepkova 36, 921 01 Piešťany

At the court there are 18 judges working.

For the court we register 32,208 hearings and 41,436 judgements.

Overall 10th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 134,900€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 4th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 22.1 months
 • Average duration for year 2012 is 19.4 months
 • Average duration for year 2011 is 13.1 months
 • Average duration for year 2010 is 13.8 months

Overall 2nd slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 28.1 months
 • Average duration for year 2012 is 23.1 months
 • Average duration for year 2011 is 15 months
 • Average duration for year 2010 is 16.6 months

Overall 6th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 9.9 months
 • Average duration for year 2012 is 8.7 months
 • Average duration for year 2011 is 10.1 months
 • Average duration for year 2010 is 10.6 months

Overall 22nd to 23rd slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.6 months
 • Average duration for year 2012 is 3.6 months
 • Average duration for year 2011 is 4.8 months
 • Average duration for year 2010 is 4.2 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Piešťany
Nálepkova 36
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Vrbjar a podpredsedníčka je Mgr. Ingrid Šimonová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

1 189

720

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

1 073

503

Mgr. Pavel Ištók

sudca

1 141

942

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 529

1 943

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 400

1 885

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

631

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

134

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

524

442

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ingrid Šimonová

podpredsedníčka

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 400

1 910

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

287

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

3 060

1 894

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

47

35

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 387

2 161

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

1 386

1 443

Silvia Balážiková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Michaela Bernátová

pravdepodobne VSÚ

0

569

Mgr. Markéta Breuerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 206

JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

Mgr. Silvia Cibulová

pravdepodobne VSÚ

0

408

Mgr. Katarína Dobrucká

pravdepodobne VSÚ

0

1 051

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

Mgr. Juraj Herško

pravdepodobne VSÚ

0

147

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

1 189

720

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

1 073

503

Mgr. Pavel Ištók

sudca

1 141

942

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 529

1 943

Mária Ivančíková

pravdepodobne VSÚ

0

30

Mgr. Juraj Jambor

pravdepodobne VSÚ

0

83

Andrea Jančovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Jarošová

neznáma pracovníčka

141

86

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 078

629

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 400

1 885

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

631

Mgr. Igor Laurenčík

pravdepodobne VSÚ

0

1 562

Monika Líšková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Pavol Macháč

sudca

989

596

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

134

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

2 041

1 488

Mgr. Barbara Michalkova

pravdepodobne VSÚ

0

127

JUDr. Renáta Mihalíková

sudkyňa

1 461

1 442

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

524

442

Jana Pikusová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

0

Soňa Ručkayová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 400

1 910

Mgr. Lucia Sklárová

pravdepodobne VSÚ

0

75

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

287

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

1 031

1 047

Mgr. Ondrej Smižanský

pravdepodobne VSÚ

0

419

Mgr. Ján Sopiak

pravdepodobne VSÚ

0

158

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

3 060

1 894

Mgr. Monika Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 904

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

47

35

JUDr. Ingrid Vrkočová

pravdepodobne VSÚ

0

835

Mgr. Jana Žigrayova

pravdepodobne VSÚ

0

604

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 387

2 161

Soňa Zvozilová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 44.253,98 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 690,82 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.801,44 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, nahradenie prejavu vôle Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.248,25 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .