Okresný súd Piešťany Nálepkova 36, 921 01 Piešťany

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 34 040 pojednávaní a 43 609 rozhodnutí.

Celkovo 10. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 134 900€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 4. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 22,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 19,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,8 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 28,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 23,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,6 mesiaca

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,6 mesiaca

Celkovo 22. až 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Piešťany
Nálepkova 36
921 01 Piešťany
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Vrbjar a podpredsedníčka je Mgr. Ingrid Šimonová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

1 374

931

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

1 285

627

Mgr. Pavel Ištók

sudca

1 261

1 078

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 588

2 015

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 498

2 032

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

631

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

137

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

515

458

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

7

Mgr. Ingrid Šimonová

podpredsedníčka

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 486

2 086

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

285

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

3 356

2 047

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

126

91

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 641

2 297

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Katarína Arnouldová

sudkyňa

1 386

1 444

Silvia Balážiková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Michaela Bernátová

pravdepodobne VSÚ

0

726

Mgr. Markéta Breuerová

pravdepodobne VSÚ

0

1 260

JUDr. PhD. Lucia Chrapková

sudkyňa

0

0

Mgr. Silvia Cibulová

pravdepodobne VSÚ

0

406

Mgr. Katarína Dobrucká

pravdepodobne VSÚ

0

1 054

JUDr. Andrea Hadnagyová

sudkyňa

0

0

Mgr. Juraj Herško

pravdepodobne VSÚ

0

147

JUDr. Dominika Horváthová

sudkyňa

1 374

931

JUDr. Ľudmila Hricková

sudkyňa

1 285

627

Mgr. Pavel Ištók

sudca

1 261

1 078

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

2 588

2 015

Mária Ivančíková

pravdepodobne VSÚ

0

30

Mgr. Juraj Jambor

pravdepodobne VSÚ

0

84

Andrea Jančovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Jana Jarošová

neznáma pracovníčka

141

85

JUDr. Beáta Javorková

sudkyňa

1 078

629

JUDr. Andrea Kondllová

sudkyňa

1 498

2 032

JUDr. Pavlína Krajčírová

sudkyňa

749

631

Mgr. Igor Laurenčík

pravdepodobne VSÚ

0

1 612

Monika Líšková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Pavol Macháč

sudca

989

613

Mgr. Zuzana Malovcová

sudkyňa

0

137

JUDr. Terézia Mecelová

sudkyňa

2 041

1 488

Mgr. Barbara Michalkova

pravdepodobne VSÚ

0

127

JUDr. Renáta Mihalíková

sudkyňa

1 461

1 442

JUDr. Jana Petrovičová

sudkyňa

515

458

Jana Pikusová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. PhD. Lucia Poništová

sudkyňa

0

7

Soňa Ručkayová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Ingrid Šimonová

podpredseda

1 486

2 086

Mgr. Lucia Sklárová

pravdepodobne VSÚ

0

75

JUDr. Jana Škrabáková

sudkyňa

566

285

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

1 031

1 050

Mgr. Ondrej Smižanský

pravdepodobne VSÚ

0

421

Mgr. Ján Sopiak

pravdepodobne VSÚ

0

158

Mgr. Zuzana Straňáková

sudkyňa

205

41

JUDr. Jana Tvrdá

sudca

3 356

2 047

Mgr. Monika Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

1 977

JUDr. Peter Vrbjar

predseda

126

91

JUDr. Ingrid Vrkočová

pravdepodobne VSÚ

0

844

Mgr. Jana Žigrayova

pravdepodobne VSÚ

0

608

Mgr. Vladimír Zimányi

sudca

3 641

2 297

Soňa Zvozilová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti výpovede Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 832,05 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť okamžitého… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PO + určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vybudovanie odvodňovacieho… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 21.900,-- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .