Okresný súd Považská Bystrica Štúrova 2, 017 33 Považská Bystrica

Na súde pracuje 15 sudcov.

Pre súd evidujeme 25 761 pojednávaní a 39 497 rozhodnutí.

Celkovo 14. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,4 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,4 mesiaca

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,4 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Považská Bystrica
Štúrova 2
017 33 Považská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Helena Loduhová a podpredseda je JUDr. Róbert Jankovský.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

2 241

2 093

JUDr. Anna Irikovská

sudkyňa

1 121

899

JUDr. Róbert Jankovský

podpredseda

3 383

2 887

JUDr. Lucia Kovačinová

sudkyňa

231

106

JUDr. Katarína Krivulčíková

sudkyňa

3 182

2 640

JUDr. Anna Kutišová

sudkyňa

1 295

1 327

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

2 493

1 359

Mgr. Libor Kysucký

sudca

1 961

884

JUDr. Helena Loduhová

predseda

1 783

2 202

JUDr. Dagmar Mišúnová

sudkyňa

260

194

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

636

204

JUDr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

sudkyňa

38

70

Mgr. Júlia Stuhlmann - Podobová

sudkyňa

1 238

0

JUDr. Ladislav Vašut

sudca

1 181

1 988

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michal Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

2 239

JUDr. Miroslav Číž

sudca

1 445

899

Ing. František Ďuriš

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Hedviga Grošaftová

sudkyňa

0

0

JUDr. Alica Harišová

pravdepodobne VSÚ

0

94

JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

2 241

2 093

JUDr. Anna Irikovská

sudkyňa

1 121

899

JUDr. Róbert Jankovský

podpredseda

3 383

2 887

JUDr. Lucia Kojtalová

pravdepodobne VSÚ

0

1 211

JUDr. Monika Kostelná

pravdepodobne VSÚ

0

889

JUDr. Lucia Kovačinová

sudkyňa

231

106

JUDr. Katarína Krivulčíková

sudkyňa

3 182

2 640

Mgr. Milada Kutišová

pravdepodobne VSÚ

0

767

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

2 493

1 359

Mgr. Libor Kysucký

sudca

1 961

884

JUDr. Helena Loduhová

predseda

1 783

2 202

Oľga Majcíková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Helena Markovičová

sudkyňa

0

0

Ľubica Melicheríková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Dagmar Mišúnová

sudkyňa

260

194

Monika Mituníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Eva Nečesaná

pravdepodobne VSÚ

0

1 728

JUDr. Dušan Nemeth

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Ján Odnoga

neznámy pracovník

0

1 536

Mgr. Andrej Petrík

pravdepodobne VSÚ

0

559

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Priečková

pravdepodobne VSÚ

0

206

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

636

204

Mgr. Milada Šalamúnová

pravdepodobne VSÚ

0

473

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

229

610

Mgr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

512

JUDr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

sudkyňa

38

70

JUDr. Marta Szántaiová

neznáma pracovníčka

0

1 024

Ladislav Vašut

sudca

0

0

JUDr. Marta Zigová

pravdepodobne VSÚ

0

1 301

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 221 ods.1,4 písm.a/… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 221 ods.1,4 písm.a/… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie manželského výživného Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu osobnosti + NO Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 208 ods.1 písm.a/ Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 194 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 890,18 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .