Okresný súd Považská Bystrica Školská 226, 017 33 Považská Bystrica

Na súde pracuje 15 sudcov.

Pre súd evidujeme 29 669 pojednávaní a 45 094 rozhodnutí.

Celkovo 14. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 6 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,4 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,4 mesiaca

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,4 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus, hovorca krajského súdu v Trenčíne
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Považská Bystrica
Školská 226
017 33 Považská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 01.04.2021, 23.12.2021 a 31.12.2021 sú úradné hodiny v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
V dňoch 01.04.2021, 23.12.2021 a 31.12.2021 sú úradné hodiny v čase od 8:00 hod. do 12:00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:30 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Katarína Krivulčíková a podpredseda je JUDr. Dagmar Mišúnová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

2 788

2 611

JUDr. Róbert Jankovský

sudca

4 310

3 859

JUDr. Lucia Kovačinová

sudkyňa

735

582

JUDr. Katarína Krivulčíková

predseda

3 680

3 424

JUDr. Anna Kutišová

sudkyňa

1 295

1 351

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

2 953

1 934

Mgr. Libor Kysucký

sudca

2 542

1 398

JUDr. Dagmar Mišúnová

podpredseda

615

1 843

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

636

224

JUDr. Monika Sitáriková

predseda

0

0

JUDr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

sudkyňa

595

427

Mgr. Júlia Stuhlmann - Podobová

sudkyňa

1 238

0

JUDr. Ladislav Vašut

sudca

1 181

2 066

Ladislav Vašut

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Michal Bednár

pravdepodobne VSÚ

0

2 468

JUDr. Miroslav Číž

sudca

1 445

923

Ing. František Ďuriš

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Hedviga Grošaftová

sudkyňa

0

0

JUDr. Alica Harišová

pravdepodobne VSÚ

0

105

JUDr. Ivo Hlucháň

sudca

2 788

2 611

JUDr. Anna Irikovská

sudkyňa

1 523

1 649

JUDr. Róbert Jankovský

sudca

4 310

3 859

JUDr. Lucia Kojtalová

pravdepodobne VSÚ

0

1 252

JUDr. Monika Kostelná

pravdepodobne VSÚ

0

991

JUDr. Lucia Kovačinová

sudkyňa

735

582

JUDr. Katarína Krivulčíková

predseda

3 680

3 424

Mgr. Milada Kutišová

pravdepodobne VSÚ

0

799

Mgr. Silvia Kysucká

sudca

2 953

1 934

Mgr. Libor Kysucký

sudca

2 542

1 398

JUDr. Helena Loduhová

sudkyňa

1 992

3 093

Oľga Majcíková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Helena Markovičová

sudkyňa

0

0

Ľubica Melicheríková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Dagmar Mišúnová

podpredseda

615

1 843

Monika Mituníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Eva Nečesaná

pravdepodobne VSÚ

0

1 776

JUDr. Dušan Nemeth

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Ján Odnoga

neznámy pracovník

0

1 598

Mgr. Andrej Petrík

pravdepodobne VSÚ

0

564

Mgr. Júlia Stuhlmann Podobová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ivana Priečková

pravdepodobne VSÚ

0

218

Mgr. Gabriela Repková

sudkyňa

636

224

Mgr. Milada Šalamúnová

pravdepodobne VSÚ

0

475

JUDr. Monika Sitáriková

predseda

0

0

Mgr. Ivana Šlesarová

sudkyňa

229

624

Mgr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

pravdepodobne VSÚ

0

522

JUDr. Ing. PhD. Gabriela Sopková

sudkyňa

595

427

JUDr. Marta Szántaiová

neznáma pracovníčka

0

1 043

Ladislav Vašut

sudca

0

0

JUDr. Marta Zigová

pravdepodobne VSÚ

0

1 341

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok bez odôvodnenia – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie polovice povinných… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.650,60 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 3.549,81 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 9 778,65… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie dedičstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 58.089,36 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti zmlúv o… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .