Okresný súd Revúca SNP 539/1, 050 01 Revúca

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 14 013 pojednávaní a 30 787 rozhodnutí.

Celkovo 7. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 500€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 13. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,5 mesiaca

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Celkovo 6. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 1,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 1,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Okresný súd Revúca
SNP 539/1
050 01 Revúca
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
.
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:30 - 16:00
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 14:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:30 - 16:00
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Marián Török a podpredseda je JUDr. Miroslava Kvetková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladislav Ďurkáň

sudca

406

957

JUDr. Michaela Králiková

sudkyňa

1 304

1 294

JUDr. Miroslava Kvetková

podpredseda

2 252

3 599

JUDr. Lívia Mikulášová

sudkyňa

138

297

JUDr. Lucia Prčová

sudkyňa

1 547

2 298

JUDr. Miroslav Šedivec

sudca

1 747

3 139

JUDr. Marián Török

predseda

859

989

JUDr. Michal Uhorskai

sudca

2 155

2 341

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Peter Csank

sudca

807

1 094

Mgr. Vladislav Ďurkáň

sudca

406

957

Mgr. Anna Figľušová

pravdepodobne VSÚ

0

2 349

Mgr. Gréta Gibalová

pravdepodobne VSÚ

0

633

JUDr. Mgr. Lenka Gočaltovská

pravdepodobne VSÚ

0

851

Mgr. Alexandra Guliková

pravdepodobne VSÚ

0

70

Mgr. Milan Gunár

pravdepodobne VSÚ

0

1 128

Mgr. Jana Hadbavná

pravdepodobne VSÚ

0

367

Mgr. Sláva Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

248

JUDr. Michala Hrindová

pravdepodobne VSÚ

0

440

Mgr. Janka Kožuchová

pravdepodobne VSÚ

0

80

JUDr. Michaela Králiková

sudkyňa

1 304

1 294

JUDr. Michala Kuliková

pravdepodobne VSÚ

0

341

JUDr. Miroslava Kvetková

podpredseda

2 252

3 599

JUDr. Peter Kvietok

sudca

727

1 010

Ing. Marta Liptáková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Simona Marková

pravdepodobne VSÚ

0

540

JUDr. Lívia Mikulášová

sudkyňa

138

297

JUDr. Sláva Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

686

JUDr. Lucia Prčová

sudkyňa

1 547

2 298

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Miroslav Šedivec

sudca

1 747

3 139

JUDr. Rastislav Sikorjak

sudca

310

497

Jana Slivenská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Marián Török

predseda

859

989

JUDr. Michal Uhorskai

sudca

2 155

2 341

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 87 216,70 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, NÁVRH NA VYDANIE plat. rozkaz Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností k mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 864,86 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zapretie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rodičovských práv Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .