Okresný súd Revúca SNP 539/1, 050 01 Revúca

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 14 791 pojednávaní a 32 617 rozhodnutí.

Celkovo 7. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 500€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 13. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,5 mesiaca

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,1 mesiaca

Celkovo 6. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 1,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 1,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Revúca
SNP 539/1
050 01 Revúca
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:00
utorok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:00
streda: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 15:00
piatok: 7:30 - 11:30, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Miroslava Kvetková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Vladislav Ďurkáň

sudca

559

1 255

JUDr. Michaela Králiková

sudkyňa

1 469

1 603

JUDr. Miroslava Kvetková

podpredseda

2 390

4 075

JUDr. Lívia Mikulášová

sudkyňa

138

310

JUDr. Lucia Prčová

sudkyňa

1 658

2 691

JUDr. Miroslav Šedivec

sudca

1 859

3 522

JUDr. Marián Török

sudca

922

1 065

JUDr. Michal Uhorskai

sudca

2 326

2 573

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Peter Csank

sudca

807

1 117

Mgr. Vladislav Ďurkáň

sudca

559

1 255

Mgr. Anna Figľušová

pravdepodobne VSÚ

0

2 441

Mgr. Gréta Gibalová

pravdepodobne VSÚ

0

650

JUDr. Mgr. Lenka Gočaltovská

pravdepodobne VSÚ

0

873

Mgr. Alexandra Guliková

pravdepodobne VSÚ

0

70

Mgr. Milan Gunár

pravdepodobne VSÚ

0

1 169

Mgr. Jana Hadbavná

pravdepodobne VSÚ

0

378

Mgr. Sláva Horváthová

pravdepodobne VSÚ

0

252

JUDr. Michala Hrindová

pravdepodobne VSÚ

0

442

Mgr. Janka Kožuchová

pravdepodobne VSÚ

0

83

JUDr. Michaela Králiková

sudkyňa

1 469

1 603

JUDr. Michala Kuliková

pravdepodobne VSÚ

0

361

JUDr. Miroslava Kvetková

podpredseda

2 390

4 075

JUDr. Peter Kvietok

sudca

727

1 035

Ing. Marta Liptáková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Simona Marková

pravdepodobne VSÚ

0

572

JUDr. Lívia Mikulášová

sudkyňa

138

310

JUDr. Sláva Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

748

JUDr. Lucia Prčová

sudkyňa

1 658

2 691

JUDr. Ľubomír Šabľa

sudca

0

0

JUDr. Miroslav Šedivec

sudca

1 859

3 522

JUDr. Rastislav Sikorjak

sudca

310

506

Jana Slivenská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Marián Török

sudca

922

1 065

JUDr. Michal Uhorskai

sudca

2 326

2 573

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do výchovy a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 19000 Eur s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 138 písm. b Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Michal Uhorskai
  Obžalovaný – O. N.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 208 ods. 1 a i. Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Michal Uhorskai
  Obžalovaný – N. H.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 9 715 € s prísl.… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin podľa § 225 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Revúca
  Sudca – JUDr. Michaela Králiková
  Obžalovaný – X. Z.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 683,82 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie poručníka pre maloleté… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .