Okresný súd Rimavská Sobota Nám. Mihálya Tompu 1, 979 14 Rimavská Sobota

Na súde pracuje 19 sudcov.

Pre súd evidujeme 27 357 pojednávaní a 55 447 rozhodnutí.

Celkovo 18. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 8 399€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8 mesiaca

Celkovo 16. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,4 mesiaca

Celkovo 2. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,4 mesiaca

Celkovo 13. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Rimavská Sobota
Nám. Mihálya Tompu 1
979 14 Rimavská Sobota
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Peter Zachar.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Ivan Antal

sudca

2 245

2 393

Ján Bodnár

sudca

1 622

1 600

JUDr. Zoltán Boros

sudca

633

5 253

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 347

2 392

JUDr. Peter Csank

sudca

1 573

2 048

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

2 112

2 014

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

2 076

2 134

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

717

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 781

2 161

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

1 877

2 230

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

247

403

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 941

1 728

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

398

377

JUDr. Peter Zachar

predseda

979

1 014

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 578

2 239

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

2 930

2 595

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Zuzana Adamčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 123

Mgr. Ivan Antal

sudca

2 245

2 393

Ján Bodnár

sudca

1 622

1 600

JUDr. Zoltán Boros

sudca

633

5 253

Mária Bystrianska

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Lucia Černáková

pravdepodobne VSÚ

0

147

JUDr. Eva Čipková

sudkyňa

2 347

2 392

JUDr. Peter Csank

sudca

1 573

2 048

JUDr. Ivan Ďalak

sudca

2 112

2 014

JUDr. Adriana Dulovičová

sudkyňa

2 076

2 134

Mgr. Zoltán Dusza

sudca

452

717

Mgr. Andrea Grajcárová

pravdepodobne VSÚ

1

116

JUDr. Edmund Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 505

JUDr. Lucia Hromádková

pravdepodobne VSÚ

0

837

JUDr. Pavol Koreň

sudca

0

0

JUDr. Martina Koreňová

sudkyňa

1 781

2 161

JUDr. Adriana Krpčiarová

pravdepodobne VSÚ

1

175

Mgr. Mária Kršiaková

pravdepodobne VSÚ

0

13

Anna Kučerová

pravdepodobne VSÚ

1

531

JUDr. Vladimír Kvetko

sudca

0

0

JUDr. Viera Kvetková

sudkyňa

1 877

2 230

Mgr. Ondrej Labancz

sudca

0

0

JUDr. Alžbeta Marková

sudkyňa

2 532

2 642

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

247

403

Mgr. Miroslav Ondrej

pravdepodobne VSÚ

0

861

JUDr. Alena Ondrejová

sudkyňa

1 941

1 728

Viera Paliderová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Andrea Rešetárová

pravdepodobne VSÚ

0

697

JUDr. Karol Sýkora

sudca

0

0

JUDr. Katarína Petráň Vinczeová

sudkyňa

398

377

Mgr. Mária Vojtková

pravdepodobne VSÚ

0

3 531

Mgr. Gabriela Wirtschafterová

pravdepodobne VSÚ

1

1 626

JUDr. Peter Zachar

predseda

979

1 014

JUDr. Margita Žilková

sudkyňa

1 578

2 239

Mgr. Alica Žingorová

sudkyňa

2 930

2 595

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 194 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – M. J.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Rimavská Sobota
  Sudca – JUDr. Zoltán Boros
  Obžalovaný – T. K.
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 425,45 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR o zaplatenie 2.856,24 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .