Okresný súd Rožňava Nám. 1. mája 2, 048 20 Rožňava

At the court there are 18 judges working.

For the court we register 27,774 hearings and 42,871 judgements.

Overall 22nd at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 16,204€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 3rd fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 6.5 months
 • Average duration for year 2012 is 6.4 months
 • Average duration for year 2011 is 5.7 months
 • Average duration for year 2010 is 6.4 months

Overall 8th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 7.4 months
 • Average duration for year 2012 is 9 months
 • Average duration for year 2011 is 6.9 months
 • Average duration for year 2010 is 9.6 months

Overall 7th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 4 months
 • Average duration for year 2012 is 3.4 months
 • Average duration for year 2011 is 4.2 months
 • Average duration for year 2010 is 3.5 months

Overall 1st fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 1.1 months
 • Average duration for year 2012 is 1 months
 • Average duration for year 2011 is 1.7 months
 • Average duration for year 2010 is 1.2 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Rožňava
Nám. 1. mája 2
048 20 Rožňava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 16:00
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viliam Hlaváč a podpredseda je JUDr. Marián Tengely.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

3 346

3 419

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

2 455

3 366

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viliam Hlaváč

predseda

588

470

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

0

0

Mgr. Marta Hrenčuková

sudkyňa

4 103

3 661

JUDr. Agnesa Hvastová

sudkyňa

2 702

3 713

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

4 206

3 598

JUDr. Arpád Koreň

sudca

1 314

1 428

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

640

454

JUDr. Silvia Majerníková

sudkyňa

91

244

JUDr. Antónia Svičinová

sudkyňa

125

105

JUDr. Marián Tengely

podpredseda

1 512

1 634

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Lucia Boroňová

pravdepodobne VSÚ

0

31

JUDr. Zuzana Bublavá

pravdepodobne VSÚ

0

293

JUDr. Ľubomír Ďuriček

pravdepodobne VSÚ

0

99

JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

3 346

3 419

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

2 455

3 366

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ing. Judita Gabonaiováhrenčuková

pravdepodobne VSÚ

1 357

2 382

JUDr. Ján Gallo

sudca

847

1 094

JUDr. Eva Halková

pravdepodobne VSÚ

0

730

Mgr. Ľudovít Havran

sudca

0

16

JUDr. Viliam Hlaváč

predseda

588

470

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

0

0

Mgr. Marta Hrenčuková

sudkyňa

4 103

3 661

JUDr. Agnesa Hvastová

sudkyňa

2 702

3 713

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

4 206

3 598

JUDr. Eva Kecseyová

sudkyňa

0

18

JUDr. Arpád Koreň

sudca

1 314

1 428

Mgr. Milan Krak

pravdepodobne VSÚ

1

1 394

JUDr. Edita Kušnírová

sudkyňa

2 647

2 971

JUDr. Viktor Lišuch

pravdepodobne VSÚ

0

1 357

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

640

454

JUDr. Silvia Majerníková

sudkyňa

91

244

Jarmila Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Adriana Pečeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 444

JUDr. Martin Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

697

JUDr. Antónia Svičinová

sudkyňa

125

105

JUDr. Marián Tengely

podpredseda

1 512

1 634

Mgr. Matej Trnečka

pravdepodobne VSÚ

0

228

JUDr. Peter Vrbjar

sudca

812

856

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 155 odsek 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – ["E", "C"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba - o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na začatie konania o… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 212 ods. 2 písm. d) Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – ["Z", "J"]
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 194 ods. 1,2 písm. a)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Rožňava
  Sudca – JUDr. Arpád Koreň
  Obžalovaný – ["A", "I"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 183,91 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.475,57 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 24.396,62 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .