Okresný súd Rožňava Nám. 1. mája 2, 048 20 Rožňava

Na súde pracuje 17 sudcov.

Pre súd evidujeme 30 203 pojednávaní a 47 547 rozhodnutí.

Celkovo 22. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 16 204€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,5 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 1,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 1,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 1,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Rožňava
Nám. 1. mája 2
048 20 Rožňava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Marián Tengely a podpredseda je JUDr. Agnesa Hvastová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Peter Dudič

sudca

262

148

JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

3 815

4 170

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

2 665

3 955

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ľudovít Havran

sudca

0

19

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

0

0

JUDr. Agnesa Hvastová

podpredseda

2 911

4 331

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

4 220

3 998

JUDr. Eva Kecseyová

sudkyňa

0

19

JUDr. Arpád Koreň

sudca

1 547

1 703

JUDr. Edita Kušnírová

sudkyňa

2 647

3 064

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

862

666

JUDr. Silvia Majerníková

sudkyňa

91

259

Mgr. Slavomír Podhorský

sudca

95

89

JUDr. Antónia Svičinová

sudkyňa

590

590

JUDr. Marian Tengely

predseda

9

20

JUDr. Marián Tengely

predseda

1 512

1 684

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Lucia Boroňová

pravdepodobne VSÚ

0

33

JUDr. Zuzana Bublavá

pravdepodobne VSÚ

0

302

JUDr. Peter Dudič

sudca

262

148

JUDr. Ľubomír Ďuriček

pravdepodobne VSÚ

0

100

JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

3 815

4 170

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

2 665

3 955

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ing. Judita Gabonaiováhrenčuková

pravdepodobne VSÚ

1 562

2 915

JUDr. Ján Gallo

sudca

847

1 118

JUDr. Eva Halková

pravdepodobne VSÚ

0

760

Mgr. Ľudovít Havran

sudca

0

19

JUDr. Viliam Hlaváč

sudca

644

548

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

0

0

Mgr. Marta Hrenčuková

sudkyňa

4 408

4 082

JUDr. Agnesa Hvastová

podpredseda

2 911

4 331

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

4 220

3 998

JUDr. Eva Kecseyová

sudkyňa

0

19

JUDr. Arpád Koreň

sudca

1 547

1 703

Mgr. Milan Krak

pravdepodobne VSÚ

1

1 463

JUDr. Edita Kušnírová

sudkyňa

2 647

3 064

JUDr. Viktor Lišuch

pravdepodobne VSÚ

0

1 412

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

862

666

JUDr. Silvia Majerníková

sudkyňa

91

259

Jarmila Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Adriana Pečeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 489

JUDr. Martin Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

708

Mgr. Slavomír Podhorský

sudca

95

89

JUDr. Antónia Svičinová

sudkyňa

590

590

JUDr. Marian Tengely

predseda

9

20

JUDr. Marián Tengely

predseda

1 512

1 684

Mgr. Matej Trnečka

pravdepodobne VSÚ

0

236

JUDr. Peter Vrbjar

sudca

812

893

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9.045.967,30 CZK a… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.250,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie primeraného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Ž A L O B A o vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.950 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 10.000 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 184.914,20 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .