Okresný súd Rožňava Nám. 1. mája 2, 048 20 Rožňava

Na súde pracuje 13 sudcov.

Pre súd evidujeme 26 999 pojednávaní a 40 600 rozhodnutí.

Celkovo 22. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 16 204€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,6 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,5 mesiaca

Celkovo 1. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 1,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 1,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 1,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Rožňava
Nám. 1. mája 2
048 20 Rožňava
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 16:00
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Viliam Hlaváč a podpredseda je JUDr. Marián Tengely.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

3 232

2 753

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

2 382

2 855

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

JUDr. Viliam Hlaváč

predseda

555

443

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

0

0

Mgr. Marta Hrenčuková

sudkyňa

3 919

3 467

JUDr. Agnesa Hvastová

sudkyňa

2 605

3 176

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

4 051

3 129

JUDr. Arpád Koreň

sudca

1 244

1 339

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

544

335

JUDr. Silvia Majerníková

sudkyňa

91

174

JUDr. Antónia Svičinová

sudkyňa

24

0

JUDr. Marián Tengely

podpredseda

1 512

1 643

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Lucia Boroňová

pravdepodobne VSÚ

0

30

JUDr. Zuzana Bublavá

pravdepodobne VSÚ

0

292

JUDr. Ľubomír Ďuriček

pravdepodobne VSÚ

0

99

JUDr. Jarmila Dušáková

sudkyňa

3 232

2 753

JUDr. Iveta Farkašovská

sudkyňa

2 382

2 855

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ing. Judita Gabonaiováhrenčuková

pravdepodobne VSÚ

1 282

2 052

JUDr. Ján Gallo

sudca

847

1 091

JUDr. Eva Halková

pravdepodobne VSÚ

0

729

Mgr. Ľudovít Havran

sudca

0

16

JUDr. Viliam Hlaváč

predseda

555

443

Mgr. Ing. Judita Gabonaiová Hrenčuková

sudkyňa

0

0

Mgr. Marta Hrenčuková

sudkyňa

3 919

3 467

JUDr. Agnesa Hvastová

sudkyňa

2 605

3 176

JUDr. Katarína Janečková

sudkyňa

4 051

3 129

JUDr. Eva Kecseyová

sudkyňa

0

18

JUDr. Arpád Koreň

sudca

1 244

1 339

Mgr. Milan Krak

pravdepodobne VSÚ

1

1 375

JUDr. Edita Kušnírová

sudkyňa

2 647

2 783

JUDr. Viktor Lišuch

pravdepodobne VSÚ

0

1 335

JUDr. Miroslav Majerník

sudca

544

335

JUDr. Silvia Majerníková

sudkyňa

91

174

Jarmila Novotná

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Adriana Pečeňáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 433

JUDr. Martin Petrovič

pravdepodobne VSÚ

0

695

JUDr. Antónia Svičinová

sudkyňa

24

0

JUDr. Marián Tengely

podpredseda

1 512

1 643

Mgr. Matej Trnečka

pravdepodobne VSÚ

0

228

JUDr. Peter Vrbjar

sudca

817

683

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 37.050,00 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 23400 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 151,64 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.868,95 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.400,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 188 ods.1, ods. 2 písm… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 194 odsek 1, odsek 2… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozvod Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .