Okresný súd Ružomberok Dončova 8, 034 01 Ružomberok

At the court there are 9 judges working.

For the court we register 14,642 hearings and 19,334 judgements.

Overall 3rd to 4th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 1,000€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 4th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 7.1 months
 • Average duration for year 2012 is 6.6 months
 • Average duration for year 2011 is 8 months
 • Average duration for year 2010 is 6.4 months

Overall 3rd fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.6 months
 • Average duration for year 2012 is 6.5 months
 • Average duration for year 2011 is 6.5 months
 • Average duration for year 2010 is 5.4 months

Overall 5th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 3.2 months
 • Average duration for year 2012 is 3.3 months
 • Average duration for year 2011 is 3.5 months
 • Average duration for year 2010 is 4 months

Overall 4th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 2.7 months
 • Average duration for year 2012 is 2.1 months
 • Average duration for year 2011 is 3 months
 • Average duration for year 2010 is 2.9 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Ružomberok
Dončova 8
034 01 Ružomberok
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 9:00 - 11:00
utorok: 9:00 - 11:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 9:00 - 11:00
piatok: 9:00 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:15 - 15:15
utorok: 7:15 - 15:15
streda: 7:15 - 15:15
štvrtok: 7:15 - 15:15
piatok: 7:15 - 15:15

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Janka Majerčíková a podpredseda je JUDr. Vladimír Topoľančík.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Janka Danková

sudkyňa

1 005

502

JUDr. Branislav Klukoš

sudca

1 839

2 042

Mgr. Renáta Krajčiová

sudkyňa

1 525

1 411

JUDr. Petra Lacková

sudkyňa

213

137

JUDr. Janka Majerčíková

predseda

1 879

1 776

JUDr. Miriam Penjaková

sudkyňa

1 695

827

JUDr. Blažena Stašíková

sudkyňa

683

420

JUDr. Ivan Štepita

sudca

1 979

890

JUDr. Vladimír Topoľančík

podpredseda

1 909

1 954

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jakub Bebej

pravdepodobne VSÚ

0

47

JUDr. Dorota Bocková

pravdepodobne VSÚ

0

336

Zuzana Bocková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

505

1 009

JUDr. Martin Ľudevít Fafaľák

pravdepodobne VSÚ

0

436

Beáta Hlinková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Branislav Klukoš

sudca

1 839

2 042

Mgr. Mária Komová

pravdepodobne VSÚ

0

2 746

Mgr. Renáta Krajčiová

sudkyňa

1 525

1 411

JUDr. Petra Lacková

sudkyňa

213

137

Mgr. Oľga Líšková

sudkyňa

0

10

JUDr. Oľga Longauerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ján Machaj

pravdepodobne VSÚ

0

112

JUDr. Janka Majerčíková

predseda

1 879

1 776

Mgr. Zuzana Miškovicová

pravdepodobne VSÚ

0

2 393

Bc. Stanislava Obtulovičová

pravdepodobne VSÚ

0

854

Tajomníčka Monika Pečková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miriam Penjaková

sudkyňa

1 695

827

JUDr. Blažena Stašíková

sudkyňa

683

420

JUDr. Ivan Štepita

sudca

1 979

890

Monika Švalecová

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Vladimír Topoľančík

podpredseda

1 909

1 954

JUDr. Dorota Topoľančíková

neznáma pracovníčka

0

143

JUDr. Jozef Turza

sudca

281

426

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Opravné uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2,094.57 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie práva vydržaním +… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, pokračovací zločin §… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .