Okresný súd Ružomberok Dončova 8, 034 01 Ružomberok

Na súde pracuje 9 sudcov.

Pre súd evidujeme 14 966 pojednávaní a 20 482 rozhodnutí.

Celkovo 3. až 4. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 000€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 4. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 6,4 mesiaca

Celkovo 3. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,4 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4 mesiaca

Celkovo 4. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Lenka Belavá
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Ružomberok
Dončova 8
034 01 Ružomberok
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 9:00 - 11:00
utorok: 9:00 - 11:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 9:00 - 11:00
piatok: 9:00 - 11:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:15 - 15:15
utorok: 7:15 - 15:15
streda: 7:15 - 15:15
štvrtok: 7:15 - 15:15
piatok: 7:15 - 15:15

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Janka Majerčíková a podpredseda je JUDr. Vladimír Topoľančík.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Janka Danková

sudkyňa

1 005

502

JUDr. Branislav Klukoš

sudca

1 839

2 042

Mgr. Renáta Krajčiová

sudkyňa

1 525

1 411

JUDr. Petra Lacková

sudkyňa

213

137

JUDr. Janka Majerčíková

predseda

1 879

1 776

JUDr. Miriam Penjaková

sudkyňa

1 695

827

JUDr. Blažena Stašíková

sudkyňa

683

420

JUDr. Ivan Štepita

sudca

1 979

890

JUDr. Vladimír Topoľančík

podpredseda

1 909

1 954

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jakub Bebej

pravdepodobne VSÚ

0

47

JUDr. Dorota Bocková

pravdepodobne VSÚ

0

336

Zuzana Bocková

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Janka Borošková

sudkyňa

505

1 009

JUDr. Martin Ľudevít Fafaľák

pravdepodobne VSÚ

0

436

Beáta Hlinková

pravdepodobne VSÚ

0

13

JUDr. Branislav Klukoš

sudca

1 839

2 042

Mgr. Mária Komová

pravdepodobne VSÚ

0

2 746

Mgr. Renáta Krajčiová

sudkyňa

1 525

1 411

JUDr. Petra Lacková

sudkyňa

213

137

Mgr. Oľga Líšková

sudkyňa

0

10

JUDr. Oľga Longauerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Ján Machaj

pravdepodobne VSÚ

0

112

JUDr. Janka Majerčíková

predseda

1 879

1 776

Mgr. Zuzana Miškovicová

pravdepodobne VSÚ

0

2 393

Bc. Stanislava Obtulovičová

pravdepodobne VSÚ

0

854

Tajomníčka Monika Pečková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miriam Penjaková

sudkyňa

1 695

827

JUDr. Blažena Stašíková

sudkyňa

683

420

JUDr. Ivan Štepita

sudca

1 979

890

Monika Švalecová

pravdepodobne VSÚ

0

16

JUDr. Vladimír Topoľančík

podpredseda

1 909

1 954

JUDr. Dorota Topoľančíková

neznáma pracovníčka

0

143

JUDr. Jozef Turza

sudca

281

426

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Opravné uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2,094.57 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie práva vydržaním +… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, pokračovací zločin §… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného na mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .