Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 51 Košice

Na súde pracuje 76 sudcov.

Pre súd evidujeme 31 039 pojednávaní a 32 734 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa

Poznámka:
Trestné oddelenie Fax: +421558870191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Imrich Volkai a podpredseda je JUDr. Jozef Kuruc.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

638

1 147

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

580

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

933

434

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

171

440

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 122

583

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 742

737

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 502

117

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 087

99

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

553

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 247

637

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

11

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

32

202

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

129

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

31

820

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

794

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

513

JUDr. Milan Husťák

sudca

0

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

21

4

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

94

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

72

526

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

14

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

637

768

JUDr. Martin Kolesár

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 360

1 260

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

390

425

JUDr. Karol Kučera

sudca

1 900

133

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

850

805

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

466

551

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

50

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

154

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

199

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

167

606

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

192

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

328

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

91

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 017

696

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

530

1 261

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

77

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

159

JUDr. Pavol Naď

sudca

746

1 285

JUDr. Miroslav Osif

sudca

448

155

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

0

0

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

574

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 751

837

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

435

90

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 140

1 376

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

900

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

226

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 377

779

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

83

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

161

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

56

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

560

398

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 633

146

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

730

JUDr. Jozef Vanca

sudca

579

810

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

97

30

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

327

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

52

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

221

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

1

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

959

822

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

24

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

638

1 147

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

580

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

933

434

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

171

440

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 122

583

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 742

737

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

255

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 502

117

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 087

99

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

553

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 247

637

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

316

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

11

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

4

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

32

202

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

129

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

31

820

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

794

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

513

JUDr. Milan Husťák

sudca

0

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

21

4

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 105

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

427

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

133

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

94

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

72

526

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

14

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

637

768

JUDr. Martin Kolesár

sudca

0

0

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 360

1 260

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

390

425

JUDr. František Krempaský

sudca

0

0

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

83

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

1 900

133

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

850

805

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

31

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

466

551

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

50

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

199

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

167

606

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

192

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

92

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

91

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 017

696

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

530

1 261

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

234

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

77

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

159

JUDr. Pavol Naď

sudca

746

1 285

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

7

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

448

155

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

0

0

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

574

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 751

837

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

2

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

435

90

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 140

1 376

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

900

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

226

JUDr. Ján Slovinský

sudca

0

0

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

505

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 377

779

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

149

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

83

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

161

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

541

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

56

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

560

398

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 633

146

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

730

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

866

JUDr. Jozef Vanca

sudca

579

810

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

97

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

327

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

52

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

221

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

1

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

959

822

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Život a zdravie
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 43.085.000,-… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 1274/05 - § 8 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – L. X.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Milan Konček
  Navrhovateľ – J. Y.
  Odporca – N. C.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č. KaPO… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Milan Konček
  Navrhovateľ – M. X.
  Odporca – N. P.
 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 123/06 - § 148 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – R. X.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Kv 18/08 - § 221 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – K. B.
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – D. B.
  Odporca – S. Q.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – B. W.
  Odporca – P. N.
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, preskúmanie rozhodnutia č.43… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – A. C.
  Odporca – O. T.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 361/18 - § 174 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Marek Dudík
  Obžalovaný – K. E.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .