Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 51 Košice

Na súde pracuje 104 sudcov.

Pre súd evidujeme 35 088 pojednávaní a 42 726 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Podateľňa

Poznámka:
Trestné oddelenie Fax: +421558870191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 13:00

Predsedovia

Sudca súdu je JUDr. Ján Slovinský a podpredseda je JUDr. Martin Kolesár.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

28

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

164

11

JUDr. Pavol Barabas

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

680

1 296

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

121

805

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 089

592

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

302

659

JUDr. Boris Brondoš

sudca

55

0

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 384

752

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 911

936

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

265

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 918

171

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 378

165

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

80

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

227

658

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 556

786

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

193

185

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

6

Mgr. Miloš Greguš

sudca

81

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

82

352

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

627

179

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

133

988

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

196

1 144

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

170

612

JUDr. Milan Husťák

sudca

469

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

274

223

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 139

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

451

JUDr. Evžen Kelij

sudca

682

110

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

137

655

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

16

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

809

1 103

JUDr. Martin Kolesár

podpredseda

229

50

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 421

1 451

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

68

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

788

598

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

1 311

1 033

JUDr. Jozef Kuruc

sudca

534

633

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

249

81

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

169

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

237

351

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

318

836

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

388

424

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

355

JUDr. Jarmila Maximová

sudkyňa

112

96

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

95

JUDr. Martin Michalanský

sudca

855

133

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

208

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

246

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

854

125

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

306

357

JUDr. Pavol Naď

sudca

950

1 613

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

761

222

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

161

0

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

158

15

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

134

21

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 901

1 000

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

781

139

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 442

1 738

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

208

473

JUDr. Ján Slovinský

sudca

160

3

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

542

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

120

83

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

859

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

154

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

89

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

262

358

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

230

0

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

124

0

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

65

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

795

706

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 829

206

JUDr. Július Tóth

sudca

36

0

JUDr. Radovan Turčík

sudca

54

2

JUDr. Peter Tutko

sudca

312

966

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

922

JUDr. Jozef Vanca

sudca

650

1 029

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

197

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

249

540

JUDr. Imrich Volkai

sudca

67

74

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

121

39

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

305

433

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

292

25

JUDr. Frederika Zozuľáková

predseda

1 116

1 136

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

28

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

73

0

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

164

11

JUDr. Pavol Barabas

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

680

1 296

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

121

805

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 089

592

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

302

659

JUDr. Boris Brondoš

sudca

55

0

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 384

752

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 911

936

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

265

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 918

171

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

262

0

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 378

165

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

80

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

227

658

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 556

786

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

332

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

193

185

JUDr. Branislav Gazdag

sudca

28

0

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

6

Mgr. Miloš Greguš

sudca

81

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

82

352

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

627

179

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

133

988

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

196

1 144

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

170

612

JUDr. Milan Husťák

sudca

469

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

274

223

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 139

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

451

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

136

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

682

110

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

137

655

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

16

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

809

1 103

JUDr. Martin Kolesár

podpredseda

229

50

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 421

1 451

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

68

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

788

598

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

86

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

2 274

187

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

1 311

1 033

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

40

JUDr. Jozef Kuruc

sudca

534

633

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

249

81

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

237

351

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

318

836

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

388

424

JUDr. Jarmila Maximová

sudkyňa

112

96

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

95

JUDr. Alena Mazúrová

sudkyňa

57

0

JUDr. Martin Michalanský

sudca

855

133

JUDr. Oľga Mičietová

sudkyňa

108

0

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 240

975

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

565

1 391

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

208

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

246

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

854

125

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

99

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

306

357

JUDr. Pavol Naď

sudca

950

1 613

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

7

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

761

222

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

161

0

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

158

15

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

611

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

134

21

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 901

1 000

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

2

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

781

139

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 442

1 738

JUDr. Ján Slebodník

sudca

197

1 091

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

208

473

JUDr. Ján Slovinský

sudca

160

3

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

542

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

120

83

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

859

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

154

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

89

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

262

358

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

230

0

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

124

0

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

568

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

65

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

795

706

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 829

206

JUDr. Július Tóth

sudca

36

0

JUDr. Radovan Turčík

sudca

54

2

JUDr. Peter Tutko

sudca

312

966

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

922

JUDr. Jozef Vanca

sudca

650

1 029

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

197

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Sandra Veľká

sudca

77

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

249

540

JUDr. Imrich Volkai

sudca

67

74

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

121

39

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

305

433

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

292

25

JUDr. Frederika Zozuľáková

predseda

1 116

1 136

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 75/15 - § 344 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 800/18 - § 221 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 799/19 - § 364 ods.1/a… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 371/18 - § 207 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2 Pv 407/16 - § 245 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 348/18 - § 276 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 3/18 - § 183 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 326/18 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 447/13 - § 373 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Pv 81/20 - § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .