Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 51 Košice

Na súde pracuje 75 sudcov.

Pre súd evidujeme 29 375 pojednávaní a 36 353 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa

Poznámka:
Trestné oddelenie Fax: +421558870191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Imrich Volkai a podpredseda je JUDr. Jozef Kuruc.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

635

1 312

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

659

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

878

470

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

165

492

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 086

636

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 703

812

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 444

129

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 049

122

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

626

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 216

705

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

8

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

31

224

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

138

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

31

900

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

882

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

560

JUDr. Milan Husťák

sudca

0

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

18

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

105

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

72

592

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

15

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

623

855

JUDr. Martin Kolesár

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 341

1 379

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

390

512

JUDr. Karol Kučera

sudca

1 849

144

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

814

905

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

466

617

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

63

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

168

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

229

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

167

661

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

223

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

359

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

95

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 001

769

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

527

1 391

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

0

0

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

82

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

181

JUDr. Pavol Naď

sudca

735

1 443

JUDr. Miroslav Osif

sudca

445

174

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

0

0

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

652

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 703

944

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

429

98

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 109

1 570

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

978

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

247

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 345

857

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

91

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

202

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

66

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

555

424

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 583

165

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

805

JUDr. Jozef Vanca

sudca

566

910

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

97

30

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

371

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

62

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

249

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

1

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

939

900

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

28

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

635

1 312

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

0

659

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

878

470

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

165

492

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 086

636

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 703

812

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

271

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 444

129

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 049

122

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

0

626

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 216

705

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

336

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

0

8

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

5

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

31

224

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

282

138

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

31

900

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

0

882

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

0

560

JUDr. Milan Husťák

sudca

0

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

18

3

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 180

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

464

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

140

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

519

105

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

72

592

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

15

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

623

855

JUDr. Martin Kolesár

sudca

0

0

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 341

1 379

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

390

512

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

86

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

1 849

144

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

814

905

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

37

JUDr. Jozef Kuruc

podpredseda

466

617

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

0

63

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

0

229

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

167

661

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

0

223

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

95

JUDr. Martin Michalanský

sudca

470

95

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 001

769

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

527

1 391

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

0

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

253

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

469

82

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

0

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

0

181

JUDr. Pavol Naď

sudca

735

1 443

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

7

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

445

174

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

0

0

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

652

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 703

944

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

4

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

429

98

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 109

1 570

JUDr. Ján Slebodník

sudca

0

978

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

0

247

JUDr. Ján Slovinský

sudca

0

0

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

558

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 345

857

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

156

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

91

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

0

202

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

581

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

66

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

555

424

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 583

165

JUDr. Peter Tutko

sudca

0

805

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

1 000

JUDr. Jozef Vanca

sudca

566

910

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

97

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

0

371

JUDr. Imrich Volkai

predseda

0

62

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

0

249

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

0

1

JUDr. Frederika Zozuľáková

sudkyňa

939

900

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody 43.085.000,-… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1 Pv 169/17 - § 326 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Róbert Lengyel
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 462/17 - § 207 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Ján Harčar
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 608/17 - § 208… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Ladislav Tomčovčík
  Obžalovaný – Ondrej Bunda
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 485/15 - § 212 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – Veronika Béresová
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, preskúmanie rozhodnutia č.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Tamara Sklenárová
  Navrhovateľ – JJ & BETROM s.r.o., Košice
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 37.316,35 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 77/18 - § 212 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – Ján Čopák
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 588/17 - § 194 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Košice
  Sudca – JUDr. Karol Kučera
  Obžalovaný – František Okoš
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .