Krajský súd Košice Štúrova 29, 041 51 Košice

Na súde pracuje 109 sudcov.

Pre súd evidujeme 33 668 pojednávaní a 40 132 rozhodnutí.

Celkovo 2. najviac pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 179€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Krajský súd Košice
Štúrova 29
041 51 Košice
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Podateľňa

Poznámka:
Trestné oddelenie Fax: +421558870191
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Ján Slovinský a podpredseda je JUDr. Jozef Maruščák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

28

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

51

0

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

44

2

JUDr. Pavol Barabas

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

680

1 288

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

121

775

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 089

580

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

277

528

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 307

711

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 911

909

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

265

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 831

159

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 299

145

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

64

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

132

648

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 461

768

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

125

117

JUDr. Branislav Gazdag

sudca

20

0

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

5

Mgr. Miloš Greguš

sudca

18

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

82

325

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

540

164

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

133

967

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

117

963

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

123

600

JUDr. Milan Husťák

sudca

293

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

176

101

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 138

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

447

JUDr. Evžen Kelij

sudca

682

105

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

137

642

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

16

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

749

983

JUDr. Martin Kolesár

sudca

152

14

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 421

1 437

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

627

511

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

2 221

180

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

1 144

980

JUDr. Jozef Kuruc

sudca

534

629

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

175

60

JUDr. Gizela Majerčáková

sudkyňa

0

168

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

153

280

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

281

743

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

239

360

JUDr. Jarmila Sopková Maximová

sudkyňa

0

353

JUDr. Jarmila Maximová

sudkyňa

35

56

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

95

JUDr. Martin Michalanský

sudca

732

125

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 172

874

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

136

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

245

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

731

114

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

198

293

JUDr. Pavol Naď

sudca

884

1 574

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

661

205

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

104

0

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

63

3

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

605

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

46

1

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 901

984

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

694

121

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 325

1 619

JUDr. Ján Slebodník

sudca

197

1 046

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

136

397

JUDr. Ján Slovinský

podpredseda

81

0

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

535

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

120

78

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

853

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

151

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

89

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

167

311

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

54

0

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

57

0

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

61

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

707

601

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 829

200

JUDr. Peter Tutko

sudca

217

912

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

919

JUDr. Jozef Vanca

sudca

650

995

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

178

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

175

483

JUDr. Imrich Volkai

sudca

67

73

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

43

5

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

197

365

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

203

7

JUDr. Frederika Zozuľáková

predseda

1 100

1 015

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ľudmila Babjaková

sudkyňa

0

28

JUDr. PhD. Lucia Baňacká

sudca

51

0

JUDr. PhD. Miroslav Baňacký

sudca

44

2

JUDr. Pavol Barabas

sudca

0

0

JUDr. Eva Baranová

sudkyňa

680

1 288

JUDr. Ludvika Bodnárová

sudkyňa

121

775

JUDr. Viera Bodnárová

sudkyňa

1 089

580

JUDr. Drahomíra Brixiová

sudkyňa

277

528

JUDr. Dana Bystrianska

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Čabaiová

sudkyňa

1 307

711

JUDr. Ladislav Cakoci

sudca

1 911

909

JUDr. Angela Čechová

sudkyňa

131

265

JUDr. Jaroslav Chlebovič

sudca

1 831

159

Mgr. Zuzana Čisovská

sudkyňa

167

0

JUDr. Peter Dubivský

sudca

0

0

JUDr. Marek Dudík

sudca

1 299

145

JUDr. Jana Dudíková

sudkyňa

64

0

JUDr. Ladislav Duditš

sudca

132

648

JUDr. Anna Ďugová

sudkyňa

0

0

JUDr. Helena Falatová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Ferková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Feťková

sudkyňa

1 461

768

Mgr. Jolana Fuchsová

sudkyňa

138

330

JUDr. Andrea Galdunová

sudkyňa

125

117

JUDr. Branislav Gazdag

sudca

20

0

JUDr. Monika Géciová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marta Goliášová

sudkyňa

355

5

Mgr. Miloš Greguš

sudca

18

0

Mgr. Mária Hlaváčová

sudkyňa

82

325

JUDr. Zuzana Homzová

sudkyňa

540

164

JUDr. Marianna Hrabovecká

sudca

133

967

JUDr. Vladimír Hrib

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Hríb

sudca

0

0

JUDr. Agnesa Hricová

sudkyňa

117

963

JUDr. Alexander Husivarga

sudca

123

600

JUDr. Milan Husťák

sudca

293

0

JUDr. PhD. Ondrej Hvišč

sudca

176

101

JUDr. Judita Juráková

sudkyňa

618

1 138

JUDr. Oto Jurčo

sudca

384

447

JUDr. Jana Karady

pravdepodobne VSÚ

0

136

Zdena Kazíková

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Evžen Kelij

sudca

682

105

JUDr. Janka Kočišová

sudkyňa

137

642

JUDr. Anna Kohútová

sudkyňa

153

16

JUDr. Zdenka Kohútová

sudkyňa

749

983

JUDr. Martin Kolesár

sudca

152

14

JUDr. Ján Konček

sudca

0

0

JUDr. Milan Konček

sudca

1 421

1 437

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

0

0

JUDr. Marek Kotora

sudca

627

511

JUDr. František Krempaský

sudca

0

1

Mgr. Lenka Kubejová

pravdepodobne VSÚ

0

86

JUDr. Jozef Kučečka

sudca

0

0

JUDr. Karol Kučera

sudca

2 221

180

JUDr. Ľuboš Kunay

sudca

1 144

980

JUDr. Vladimír Kurák

sudca

380

38

JUDr. Jozef Kuruc

sudca

534

629

JUDr. Ľubica Lenárthová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gizela Majerčák

sudca

175

60

JUDr. Jozef Maruščák

podpredseda

153

280

JUDr. Slávka Maruščáková

sudkyňa

281

743

JUDr. Lujza Maťašová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Matyiová

sudkyňa

239

360

JUDr. Jarmila Maximová

sudkyňa

35

56

JUDr. Andrea Mazáková

sudkyňa

39

95

JUDr. Martin Michalanský

sudca

732

125

JUDr. Viktória Midová

sudkyňa

1 172

874

JUDr. Valéria Mihalčínová

sudkyňa

565

1 382

JUDr. Alena Miková

sudkyňa

136

0

JUDr. Soňa Minxová

sudkyňa

127

245

JUDr. Daniela Mitterpáková

sudkyňa

731

114

JUDr. Denisa Novotná Mlinárcsiková

sudkyňa

83

0

JUDr. Adriana Murínová

sudkyňa

198

293

JUDr. Pavol Naď

sudca

884

1 574

JUDr. Katarína Nemešová

sudkyňa

131

7

JUDr. Katarína Némešová

sudkyňa

0

0

JUDr. Miroslav Osif

sudca

661

205

JUDr. Alžbeta Pasteráková

sudkyňa

0

0

Mgr. Rastislav Pella

sudca

0

0

JUDr. Anna Popovcová

sudkyňa

0

0

Mgr. Dana Popovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Igor Ragan

sudca

104

0

JUDr. Jana Raganová

sudkyňa

63

3

JUDr. Adriana Rakociová

pravdepodobne VSÚ

0

18

JUDr. Roman Rizman

sudca

82

605

JUDr. Tatiana Sabadošová

sudkyňa

46

1

JUDr. Andrej Šalata

sudca

1 901

984

JUDr. Lenka Saloková

sudkyňa

1

2

JUDr. Juraj Schwarcz

sudca

0

0

JUDr. Štefan Sekelský

sudca

353

0

JUDr. František Ševčovič

sudca

694

121

JUDr. Tamara Sklenárová

sudkyňa

1 325

1 619

JUDr. Ján Slebodník

sudca

197

1 046

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

136

397

JUDr. Ján Slovinský

podpredseda

81

0

Marianna Smreková

pravdepodobne VSÚ

0

22

JUDr. Miroslav Soga

sudca

676

535

JUDr. Diana Chlebovič Solčányová

sudkyňa

120

78

JUDr. Diana Solčányová

sudkyňa

1 374

853

JUDr. Zuzana Šoltýsová

sudkyňa

0

151

JUDr. Jarmila Sopková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Sopoliga

sudca

0

89

Mgr. Angelika Sopoligová

sudkyňa

167

311

JUDr. Anton Stavrovský

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Stolárová

sudkyňa

54

0

JUDr. Natália Štrkolcová

sudkyňa

57

0

JUDr. Eva Styková

sudkyňa

364

568

JUDr. Zoltán Szalay

sudca

1 155

61

JUDr. Pavol Tkáč

sudca

707

601

JUDr. Anna Toegelová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ladislav Tomčovčík

sudca

1 829

200

JUDr. Peter Tutko

sudca

217

912

JUDr. Janetta Tutková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Tymko

sudca

549

919

JUDr. Jozef Vanca

sudca

650

995

JUDr. Gabriela Varhalíková

sudkyňa

178

30

JUDr. Ladislav Veber

sudca

0

0

JUDr. Táňa Veščičiková

sudkyňa

175

483

JUDr. Imrich Volkai

sudca

67

73

JUDr. Petra Vysaníková

sudkyňa

43

5

JUDr. Slávka Zborovjanová

sudkyňa

197

365

JUDr. Margaréta Jurková Žoldáková

sudkyňa

203

7

JUDr. Frederika Zozuľáková

predseda

1 100

1 015

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv/227/17 - § 237 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 371/18 - § 207 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2 Pv 407/16 - § 245 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, povolenie obnovy konania Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, XIV GV 20/09 - § 326 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 329/16 - § 323 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 1Pv 75/15 - § 344 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, XIV GV 20/09 - § 326… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 2Pv 467/17 - § 207 ods.… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, 3Pv 194/13 - § 149 ods. 1… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .