Okresný súd Skalica Nám. Slobody 15, 909 01 Skalica

At the court there are 8 judges working.

For the court we register 18,826 hearings and 27,610 judgements.

Overall 21st at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 35,500€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 26th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 11.3 months
 • Average duration for year 2012 is 9.6 months
 • Average duration for year 2011 is 11 months
 • Average duration for year 2010 is 9.7 months

Overall 7th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 19.9 months
 • Average duration for year 2012 is 15.4 months
 • Average duration for year 2011 is 17.6 months
 • Average duration for year 2010 is 13.9 months

Overall 25th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 7.4 months
 • Average duration for year 2012 is 6.3 months
 • Average duration for year 2011 is 5.5 months
 • Average duration for year 2010 is 5.8 months

Overall 15th slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 4.8 months
 • Average duration for year 2012 is 4.7 months
 • Average duration for year 2011 is 6.3 months
 • Average duration for year 2010 is 7.2 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Skalica
Nám. Slobody 15
909 01 Skalica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Jarmila Bíliková a podpredseda je JUDr. Božena Michaláčová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jarmila Bíliková

predseda

1 490

2 807

JUDr. Ladislav Blaško

sudca

777

465

JUDr. Boris Buľubaš

sudca

2 988

3 041

JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

3 410

4 073

Mgr. Peter Guček

sudca

162

59

JUDr. Božena Michaláčová

podpredseda

3 845

3 648

JUDr. Ivan Šimek

sudca

1 916

2 016

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

2 805

2 189

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jarmila Bíliková

predseda

1 490

2 807

JUDr. Ladislav Blaško

sudca

777

465

JUDr. Boris Buľubaš

sudca

2 988

3 041

JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

3 410

4 073

Mgr. Nelly Erbertová

pravdepodobne VSÚ

0

717

Mgr. Peter Guček

sudca

162

59

Mgr. Ondrej Hertel

pravdepodobne VSÚ

0

353

Mgr. Nelly Hollá

pravdepodobne VSÚ

0

400

Mgr. Andrea Kucharičová

pravdepodobne VSÚ

0

698

JUDr. Božena Michaláčová

podpredseda

3 845

3 648

Mgr. Jozef Mikuš

pravdepodobne VSÚ

0

539

JUDr. Malvína Ozábalová

pravdepodobne VSÚ

0

96

Mgr. Andrea Poliaková

pravdepodobne VSÚ

0

244

Mgr. Helena Silavecká

sudca

736

611

JUDr. Ivan Šimek

sudca

1 916

2 016

Mgr. Adriana Šimková

neznáma pracovníčka

0

38

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

2 805

2 189

Mgr. Tomáš Šteflík

pravdepodobne VSÚ

0

53

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

neznáma pracovníčka

0

632

Mgr. Jana Vajayova

pravdepodobne VSÚ

0

46

Mgr. Jana Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

165

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 360a odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 221 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ladislav Blaško
  Obžalovaný – N. V.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 289/2 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ladislav Blaško
  Obžalovaný – E. T.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 326 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 378/1c), 2a), b)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ladislav Blaško
  Obžalovaný – R. N.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na premenu PO… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – U. Y.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 239 ods.1, písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ladislav Blaško
  Obžalovaný – G. R.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 221… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – U. X.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .