Okresný súd Skalica Nám. Slobody 15, 909 01 Skalica

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 18 826 pojednávaní a 25 657 rozhodnutí.

Celkovo 21. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 500€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,7 mesiaca

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 19,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 17,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,9 mesiaca

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,8 mesiaca

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Skalica
Nám. Slobody 15
909 01 Skalica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Jarmila Bíliková a podpredseda je JUDr. Božena Michaláčová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jarmila Bíliková

predseda

1 490

2 807

JUDr. Ladislav Blaško

sudca

777

465

JUDr. Boris Buľubaš

sudca

2 988

3 041

JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

3 410

4 073

Mgr. Peter Guček

sudca

162

59

JUDr. Božena Michaláčová

podpredseda

3 845

3 648

JUDr. Ivan Šimek

sudca

1 916

2 016

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

2 805

2 189

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jarmila Bíliková

predseda

1 490

2 807

JUDr. Ladislav Blaško

sudca

777

465

JUDr. Boris Buľubaš

sudca

2 988

3 041

JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

3 410

4 073

Mgr. Nelly Erbertová

pravdepodobne VSÚ

0

717

Mgr. Peter Guček

sudca

162

59

Mgr. Ondrej Hertel

pravdepodobne VSÚ

0

353

Mgr. Nelly Hollá

pravdepodobne VSÚ

0

400

Mgr. Andrea Kucharičová

pravdepodobne VSÚ

0

698

JUDr. Božena Michaláčová

podpredseda

3 845

3 648

Mgr. Jozef Mikuš

pravdepodobne VSÚ

0

539

JUDr. Malvína Ozábalová

pravdepodobne VSÚ

0

96

Mgr. Andrea Poliaková

pravdepodobne VSÚ

0

244

Mgr. Helena Silavecká

sudca

736

611

JUDr. Ivan Šimek

sudca

1 916

2 016

Mgr. Adriana Šimková

neznáma pracovníčka

0

38

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

2 805

2 189

Mgr. Tomáš Šteflík

pravdepodobne VSÚ

0

53

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

neznáma pracovníčka

0

632

Mgr. Jana Vajayova

pravdepodobne VSÚ

0

46

Mgr. Jana Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

165

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 360a odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 221 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ladislav Blaško
  Obžalovaný – N. V.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 289/2 TZ Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ladislav Blaško
  Obžalovaný – E. T.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 326 odsek 1… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 378/1c), 2a), b)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ladislav Blaško
  Obžalovaný – R. N.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na premenu PO… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – U. Y.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 239 ods.1, písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ladislav Blaško
  Obžalovaný – G. R.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 221… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ivan Šimek
  Obžalovaný – U. X.
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .