Okresný súd Spišská Nová Ves Stará cesta 3, 052 80 Spišská Nová Ves

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 40 108 pojednávaní a 78 263 rozhodnutí.

Celkovo 27. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 23 246€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 8,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,2 mesiaca

Celkovo 27. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 11,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 14. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Ján Slovinský
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Spišská Nová Ves
Stará cesta 3
052 80 Spišská Nová Ves
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 14:30
utorok: 7:30 - 14:30
streda: 7:30 - 14:30
štvrtok: 7:30 - 14:30
piatok: 7:30 - 14:30

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:30
utorok: 7:00 - 15:30
streda: 7:00 - 15:30
štvrtok: 7:00 - 15:30
piatok: 7:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ján Slovinský a podpredseda je JUDr. Radoslav Rusnák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 507

6 278

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 212

6 636

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 249

6 259

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 493

6 559

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 039

1 370

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 247

1 781

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

652

561

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 001

754

JUDr. Matej Okály

sudca

555

538

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

692

568

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 210

6 806

JUDr. Radoslav Rusnák

podpredseda

1 643

1 703

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

2 680

6 473

JUDr. Ján Slovinský

predseda

960

789

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 414

5 421

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 577

6 465

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Radoslav Baláž

sudca

4 507

6 278

JUDr. Monika Balážová

sudkyňa

263

1 212

JUDr. Mária Blahovská

sudkyňa

1 867

5 320

JUDr. Mgr. Monika Dubjel

sudca

878

984

JUDr. Viera Dubovinská

sudkyňa

3 212

6 636

JUDr. Oľga Durajová

pravdepodobne VSÚ

0

160

JUDr. Alena Ernestová

sudkyňa

1 697

4 098

JUDr. Blažena Fedorková

sudkyňa

2 249

6 259

JUDr. Jana Gargulová

sudkyňa

2 493

6 559

JUDr. Eva Herichová

sudkyňa

2 039

1 370

JUDr. Denisa Hiščáková

sudkyňa

1 247

1 781

JUDr. Mária Husárová

sudkyňa

2 097

3 463

JUDr. PhD. Richard Klimek

sudca

652

561

Mariana Kostelníková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Monika Kráľová

sudkyňa

1 001

754

JUDr. Ján Lapšanský

sudca

1 689

1 325

JUDr. Matej Okály

sudca

555

538

JUDr. Petra Pavlisová

sudkyňa

692

568

JUDr. Darina Puklušová

sudkyňa

2 210

6 806

JUDr. Dušan Puobiš

sudca

0

0

JUDr. Erika Romanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Radoslav Rusnák

podpredseda

1 643

1 703

JUDr. Stanislava Semanová

sudkyňa

2 680

6 473

JUDr. Anna Slovinská

sudkyňa

483

1 667

JUDr. Ján Slovinský

predseda

960

789

JUDr. Katarína Šťastná

sudca

2 414

5 421

JUDr. Júlia Weiserová

sudkyňa

2 577

6 465

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie bez odôvodnenia – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8194,21 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4230,47 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada za sťaženie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .