Okresný súd Stará Ľubovňa 17. novembra 30, 064 27 Stará Ľubovňa

Na súde pracuje 10 sudcov.

Pre súd evidujeme 14 791 pojednávaní a 21 362 rozhodnutí.

Celkovo 6. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 303€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,1 mesiaca

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,3 mesiaca

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Stará Ľubovňa
17. novembra 30
064 27 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Erik Uhlár a podpredseda je JUDr. Jana Sroková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bitalová

sudkyňa

1 614

2 366

Mgr. Vladimír Gurka

sudca

910

1 670

Mgr. Lucia Kallová

sudkyňa

7

0

JUDr. Magdaléna Kurillová

sudkyňa

0

0

Mgr. Danka Majdáková

sudkyňa

2 920

3 040

JUDr. Emília Mišenková

sudkyňa

134

68

JUDr. Jana Sroková

podpredseda

2 808

3 293

JUDr. Miriam Szárazová

sudkyňa

1 392

1 075

JUDr. Bohuslav Toporcer

sudca

626

578

JUDr. Erik Uhlár

predseda

2 327

2 246

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bitalová

sudkyňa

1 614

2 366

Mgr. Eva Britaňáková

pravdepodobne VSÚ

0

680

Mgr. Michal Dlugolinský

pravdepodobne VSÚ

0

712

JUDr. Judita Dubjelová

sudkyňa

1 008

1 126

Mária Fabová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Vladimír Gurka

sudca

910

1 670

Mgr. Lucia Kallová

sudkyňa

7

0

Mgr. Ľudmila Kirschnerová

pravdepodobne VSÚ

0

172

Mgr. Agáta Kľocová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Zuzana Kontrová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Karol Krochta

sudca

798

598

JUDr. Magdaléna Kurillová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Lampartová

neznáma pracovníčka

0

168

JUDr. Jana Lissyová

pravdepodobne VSÚ

0

101

Mgr. Danka Majdáková

sudkyňa

2 920

3 040

JUDr. Emília Mišenková

sudkyňa

134

68

Marta Romanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Helena Ščigulinská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lenka Servická

pravdepodobne VSÚ

0

596

Mgr. Michal Sovič

pravdepodobne VSÚ

0

496

JUDr. Jana Sroková

podpredseda

2 808

3 293

JUDr. Miriam Szárazová

sudkyňa

1 392

1 075

JUDr. Bohuslav Toporcer

sudca

626

578

JUDr. Erik Uhlár

predseda

2 327

2 246

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava styku Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie výživného na dospelé… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vrátenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava výkonu rodič. práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Schválenie právneho úkonu za… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zverenie mal. dieťaťa do… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .