Okresný súd Stará Ľubovňa 17. novembra 30, 064 27 Stará Ľubovňa

Na súde pracuje 10 sudcov.

Pre súd evidujeme 15 667 pojednávaní a 22 749 rozhodnutí.

Celkovo 6. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 303€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,1 mesiaca

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,3 mesiaca

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Stará Ľubovňa
17. novembra 30
064 27 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Erik Uhlár a podpredseda je JUDr. Jana Sroková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bitalová

sudkyňa

1 614

2 442

Mgr. Vladimír Gurka

sudca

1 049

1 900

Mgr. Lucia Kallová

sudkyňa

7

0

JUDr. Magdaléna Kurillová

sudkyňa

0

0

Mgr. Danka Majdáková

sudkyňa

3 071

3 342

JUDr. Emília Mišenková

sudkyňa

284

226

JUDr. Jana Sroková

podpredseda

3 000

3 599

JUDr. Miriam Szárazová

sudkyňa

1 565

1 217

JUDr. Bohuslav Toporcer

sudca

626

600

JUDr. Erik Uhlár

predseda

2 516

2 424

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bitalová

sudkyňa

1 614

2 442

Mgr. Eva Britaňáková

pravdepodobne VSÚ

0

693

Mgr. Michal Dlugolinský

pravdepodobne VSÚ

0

736

JUDr. Judita Dubjelová

sudkyňa

1 008

1 163

Mária Fabová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Vladimír Gurka

sudca

1 049

1 900

Mgr. Lucia Kallová

sudkyňa

7

0

Mgr. Ľudmila Kirschnerová

pravdepodobne VSÚ

0

175

Mgr. Agáta Kľocová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Zuzana Kontrová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Karol Krochta

sudca

798

623

JUDr. Magdaléna Kurillová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Lampartová

neznáma pracovníčka

0

178

JUDr. Jana Lissyová

pravdepodobne VSÚ

0

106

Mgr. Danka Majdáková

sudkyňa

3 071

3 342

JUDr. Emília Mišenková

sudkyňa

284

226

Marta Romanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Helena Ščigulinská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lenka Servická

pravdepodobne VSÚ

0

615

Mgr. Michal Sovič

pravdepodobne VSÚ

0

503

JUDr. Jana Sroková

podpredseda

3 000

3 599

JUDr. Miriam Szárazová

sudkyňa

1 565

1 217

JUDr. Bohuslav Toporcer

sudca

626

600

JUDr. Erik Uhlár

predseda

2 516

2 424

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie, že žalovaný nie je… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1067.4 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 13134,56 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 115,03 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 3049,80 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 311,08 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 9751,60 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .