Okresný súd Svidník Sov. hrdinov 35, 089 01 Svidník

At the court there are 9 judges working.

For the court we register 18,833 hearings and 20,583 judgements.

Overall 9th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 2,546€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 12th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 7.6 months
 • Average duration for year 2012 is 7.2 months
 • Average duration for year 2011 is 6.7 months
 • Average duration for year 2010 is 10.4 months

Overall 17th fastest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 11.9 months
 • Average duration for year 2012 is 9.7 months
 • Average duration for year 2011 is 7.5 months
 • Average duration for year 2010 is 7 months

Overall 15th fastest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 5.2 months
 • Average duration for year 2012 is 4.3 months
 • Average duration for year 2011 is 4.1 months
 • Average duration for year 2010 is 3.6 months

Overall 10th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 2.3 months
 • Average duration for year 2012 is 3.2 months
 • Average duration for year 2011 is 3 months
 • Average duration for year 2010 is 3.9 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Svidník
Sov. hrdinov 35
089 01 Svidník
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Bugeľ a podpredseda je JUDr. Ivo Parada.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Anna Bejdová

sudkyňa

2 389

1 844

JUDr. Jaroslav Bugeľ

predseda

83

28

JUDr. Michal Calko

sudca

2 670

2 698

JUDr. Anna Frigová

sudkyňa

2 475

1 963

JUDr. Jana Gombárová

sudkyňa

27

52

JUDr. Jana Keselicová

sudkyňa

2 464

1 692

JUDr. Ivo Parada

podpredseda

2 370

2 349

JUDr. Matúš Tarcala

sudca

1 267

937

JUDr. Mária Tvrdíková

sudkyňa

2 351

2 562

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Albrechtová

pravdepodobne VSÚ

0

693

JUDr. Anna Bejdová

sudkyňa

2 389

1 844

JUDr. Jaroslav Bugeľ

predseda

83

28

JUDr. Marek Bujňák

neznámy pracovník

0

590

JUDr. Štefan Bujňák

sudca

1 430

786

JUDr. Michal Calko

sudca

2 670

2 698

Oľga Ferencová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Anna Frigová

sudkyňa

2 475

1 963

JUDr. Jana Gombárová

sudkyňa

27

52

JUDr. Slavomír Kačmár

pravdepodobne VSÚ

0

1 308

JUDr. Jana Keselicová

sudkyňa

2 464

1 692

Mgr. Ján Liška

pravdepodobne VSÚ

0

193

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

931

519

JUDr. Natália Paňková

pravdepodobne VSÚ

0

368

JUDr. Ivo Parada

podpredseda

2 370

2 349

Mgr. Tomáš Paranič

pravdepodobne VSÚ

0

273

JUDr. Ladislav Prokopič

sudca

0

0

JUDr. Mikuláš Rodák

sudca

0

0

Mária Slivovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Matúš Tarcala

sudca

1 267

937

JUDr. Mária Tvrdíková

sudkyňa

2 351

2 562

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyhlásenie za mŕtveho
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Vlastnícke právo k hnuteľným veciam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba s návrhom na vydanie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 412,80 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 550,00 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5 220 eura s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vec: Žaloba o určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 895,91 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného pre plnoleté… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .