Okresný súd Svidník Sov. hrdinov 35, 089 01 Svidník

Na súde pracuje 11 sudcov.

Pre súd evidujeme 21 016 pojednávaní a 25 187 rozhodnutí.

Celkovo 9. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 2 546€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 10,4 mesiaca

Celkovo 17. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7 mesiaca

Celkovo 15. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,6 mesiaca

Celkovo 10. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,9 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Svidník
Sov. hrdinov 35
089 01 Svidník
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Režimové opatrenie Okresného súdu Svidník v súvislosti s výskytom prenosného ochorenia COVID-19 na území Slovenskej republiky dňa 16.03.2020 do 27.03.2020 budú úradné hodiny podateľne: Pondelok až piatok od 08.00 hod. do 11.00 hod. Prosíme o uprednostnenie komunikácie so súdom elektronicky alebo písomnou formou, prípadne telefonicky, a to v infocentre tunajšieho súdu od 08.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Jaroslav Bugeľ a podpredseda je JUDr. Ivo Parada.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Anna Bejdová

sudkyňa

2 676

2 301

JUDr. Jaroslav Bugeľ

predseda

198

114

JUDr. Štefan Bujňák

sudca

1 430

838

JUDr. Anna Frigová

sudkyňa

2 925

2 639

JUDr. Jana Gombárová

sudkyňa

195

825

JUDr. Jana Keselicová

sudkyňa

2 792

2 207

JUDr. Ivo Parada

podpredseda

2 709

3 016

JUDr. Ladislav Prokopič

sudca

0

0

JUDr. Mikuláš Rodák

sudca

0

0

JUDr. Matúš Tarcala

sudca

1 537

1 096

JUDr. Mária Tvrdíková

sudkyňa

2 766

3 233

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Albrechtová

pravdepodobne VSÚ

0

862

JUDr. Anna Bejdová

sudkyňa

2 676

2 301

JUDr. Jaroslav Bugeľ

predseda

198

114

JUDr. Marek Bujňák

neznámy pracovník

0

613

JUDr. Štefan Bujňák

sudca

1 430

838

JUDr. Michal Calko

sudca

2 857

3 194

Oľga Ferencová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Anna Frigová

sudkyňa

2 925

2 639

JUDr. Jana Gombárová

sudkyňa

195

825

JUDr. Slavomír Kačmár

pravdepodobne VSÚ

0

1 375

JUDr. Jana Keselicová

sudkyňa

2 792

2 207

Mgr. Ján Liška

pravdepodobne VSÚ

0

202

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

931

539

JUDr. Natália Paňková

pravdepodobne VSÚ

0

464

JUDr. Ivo Parada

podpredseda

2 709

3 016

Mgr. Tomáš Paranič

pravdepodobne VSÚ

0

314

JUDr. Ladislav Prokopič

sudca

0

0

JUDr. Mikuláš Rodák

sudca

0

0

Mária Slivovičová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Matúš Tarcala

sudca

1 537

1 096

JUDr. Mária Tvrdíková

sudkyňa

2 766

3 233

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Povolenie uzavrieť manželstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyhlásenie za mŕtveho
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o vydanie veci a prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženie na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Svidník
  Sudca – JUDr. Matúš Tarcala
  Obžalovaný – X. R.
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že nehnuteľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, podvod - § 221/1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Svidník
  Sudca – JUDr. Jana Gombárová
  Obžalovaný – X. G.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin porušovania ochrany… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Svidník
  Sudca – JUDr. Jana Gombárová
  Obžalovaný – R. B.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin subvenčného… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Svidník
  Sudca – JUDr. Jaroslav Bugeľ
  Obžalovaný – I. H.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zmena výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin úverového podvodu… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Svidník
  Sudca – JUDr. Matúš Tarcala
  Obžalovaný – Z. D.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .