Okresný súd Trebišov Nám. mieru 838, 075 01 Trebišov

Na súde pracuje 23 sudcov.

Pre súd evidujeme 32 992 pojednávaní a 59 294 rozhodnutí.

Celkovo 16. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 185€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 23. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trebišov
Nám. mieru 838
075 01 Trebišov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ladislav Bujňák a podpredseda je JUDr. Eva Franková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

2 609

1 585

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

981

1 647

JUDr. Ladislav Bujňák

predseda

1 199

1 185

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

predseda

62

0

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

1 510

1 363

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 454

2 507

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

905

1 641

JUDr. Eva Franková

podpredseda

1 892

2 878

JUDr. Gabriela Fuchsová

sudkyňa

617

750

JUDr. Martin Kurečko

sudca

946

628

Mgr. Peter Lengyel

sudca

0

0

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

30

JUDr. Simona Mati

sudca

160

219

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

2 180

1 987

JUDr. Anna Miľková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

2 121

920

JUDr. Zuzana Pajtášová

sudkyňa

9

1 926

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

3 155

3 237

JUDr. Milan Petričko

sudca

566

661

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

2 914

3 628

JUDr. Marián Sopoliga

sudca

529

647

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 284

2 573

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Viera Antoniková

pravdepodobne VSÚ

0

37

Mgr. Tomáš Baulovič

pravdepodobne VSÚ

0

376

JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

2 609

1 585

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

981

1 647

Terézia Blanárová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ladislav Bujňák

predseda

1 199

1 185

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

predseda

62

0

Ing. Mgr. Ladislav Burda

pravdepodobne VSÚ

1

785

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

1 510

1 363

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 454

2 507

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

905

1 641

Viera Dziaková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Paula Feďáková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Franková

podpredseda

1 892

2 878

JUDr. Gabriela Fuchsová

sudkyňa

617

750

Mgr. Ján Hudák

pravdepodobne VSÚ

0

1 690

JUDr. Milan Jurko

sudca

537

504

JUDr. Ing. Marianna Kertésová

pravdepodobne VSÚ

0

629

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

1 018

1 676

Júlia Kosiaková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Anton Kudič

sudca

0

0

JUDr. Martin Kurečko

sudca

946

628

JUDr. Marek Kurtoš

pravdepodobne VSÚ

0

2 330

JUDr. Helena Kuzmová

sudkyňa

1 056

1 553

Mgr. Peter Lengyel

sudca

0

0

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

30

JUDr. Simona Mati

sudca

160

219

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

2 180

1 987

JUDr. Ján Miľko

sudca

1 720

2 582

JUDr. Anna Miľková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lýdia Figura Molnárová

pravdepodobne VSÚ

1

5

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

2 121

920

JUDr. Zuzana Pajtášová

sudkyňa

9

1 926

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

3 155

3 237

JUDr. Milan Petričko

sudca

566

661

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

2 914

3 628

Iveta Polanská

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Marián Sopoliga

sudca

529

647

Mgr. Tímea Takáčová

pravdepodobne VSÚ

0

451

Mária Talianová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 284

2 573

Mgr. Martin Zahorčák

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 914,4 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 23.635,19 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 514 233,37 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.854,16 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie nehnuteľností Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 9 000,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 218.630,62 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .