Okresný súd Trebišov Nám. mieru 838, 075 01 Trebišov

Na súde pracuje 23 sudcov.

Pre súd evidujeme 35 063 pojednávaní a 61 287 rozhodnutí.

Celkovo 16. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 7 185€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 8. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,5 mesiaca

Celkovo 20. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 8,6 mesiaca

Celkovo 23. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,7 mesiaca

Celkovo 7. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 2,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,3 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
PhDr. Anna Pančurová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trebišov
Nám. mieru 838
075 01 Trebišov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 15:30
utorok: 7:30 - 15:30
streda: 7:30 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 15:30
piatok: 7:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ladislav Bujňák a podpredseda je JUDr. Eva Franková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

2 889

1 896

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

1 030

1 764

JUDr. Ladislav Bujňák

predseda

1 268

1 283

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

predseda

62

0

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

1 740

1 451

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 454

2 588

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

1 126

1 885

JUDr. Eva Franková

podpredseda

2 000

3 057

JUDr. Gabriela Fuchsová

sudkyňa

617

771

JUDr. Martin Kurečko

sudca

1 068

839

Mgr. Peter Lengyel

sudca

28

61

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

29

JUDr. Simona Mati

sudca

225

228

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

2 498

2 185

JUDr. Anna Miľková

sudkyňa

0

0

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

2 280

1 005

JUDr. Zuzana Pajtášová

sudkyňa

75

2 108

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

3 382

3 431

JUDr. Milan Petričko

sudca

566

683

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

3 197

4 009

JUDr. Marián Sopoliga

sudca

529

676

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 284

2 673

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Viera Antoniková

pravdepodobne VSÚ

0

40

Mgr. Tomáš Baulovič

pravdepodobne VSÚ

0

385

JUDr. Jana Berešová

sudkyňa

2 889

1 896

JUDr. Diana Bičová

sudkyňa

1 030

1 764

Terézia Blanárová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ladislav Bujňák

predseda

1 268

1 283

JUDr. Ladislav Bujňák, ml.

predseda

62

0

Ing. Mgr. Ladislav Burda

pravdepodobne VSÚ

1

809

Mgr. Ing. Ladislav Burda

sudca

1 740

1 451

JUDr. Eliška Čonková

sudkyňa

3 454

2 588

JUDr. Renáta Ďurková

sudkyňa

1 126

1 885

Viera Dziaková

pravdepodobne VSÚ

0

2

Paula Feďáková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Franková

podpredseda

2 000

3 057

JUDr. Gabriela Fuchsová

sudkyňa

617

771

Mgr. Ján Hudák

pravdepodobne VSÚ

0

1 750

JUDr. Milan Jurko

sudca

537

512

JUDr. Ing. Marianna Kertésová

neznáma pracovníčka

0

668

JUDr. Monika Koščová

sudkyňa

1 018

1 744

Júlia Kosiaková

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Anton Kudič

sudca

0

0

JUDr. Martin Kurečko

sudca

1 068

839

JUDr. Marek Kurtoš

pravdepodobne VSÚ

0

2 422

JUDr. Helena Kuzmová

sudkyňa

1 056

1 659

Mgr. Peter Lengyel

sudca

28

61

JUDr. Simona Lisá

sudca

25

29

JUDr. Simona Mati

sudca

225

228

JUDr. Zuzana Miklošová

sudkyňa

2 498

2 185

JUDr. Ján Miľko

sudca

1 720

2 677

JUDr. Anna Miľková

sudkyňa

0

0

JUDr. Lýdia Figura Molnárová

pravdepodobne VSÚ

1

6

Mgr. Jozef Nadzam

sudca

2 280

1 005

JUDr. Zuzana Pajtášová

sudkyňa

75

2 108

JUDr. Edita Pavková

sudkyňa

3 382

3 431

JUDr. Milan Petričko

sudca

566

683

Mgr. Viera Petrová

sudkyňa

3 197

4 009

Iveta Polanská

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Marián Sopoliga

sudca

529

676

Mgr. Tímea Takáčová

pravdepodobne VSÚ

0

464

Mária Talianová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eva Vargová

sudkyňa

2 284

2 673

Mgr. Martin Zahorčák

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Martin Záhorčák

sudca

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 447.074,98 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 5371,08… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7 141,54 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5467,5 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, záložné právo neexistuje z… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .