Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 80 Trenčín

At the court there are 35 judges working.

For the court we register 56,029 hearings and 69,007 judgements.

Overall 14th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 80,592€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 6th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 15.4 months
 • Average duration for year 2012 is 15.7 months
 • Average duration for year 2011 is 15.3 months
 • Average duration for year 2010 is 21.4 months

Overall 8th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 16.4 months
 • Average duration for year 2012 is 14.9 months
 • Average duration for year 2011 is 16.9 months
 • Average duration for year 2010 is 18 months

Overall 11th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 11.1 months
 • Average duration for year 2012 is 8.9 months
 • Average duration for year 2011 is 7.8 months
 • Average duration for year 2010 is 7.4 months

Overall 2nd slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.7 months
 • Average duration for year 2012 is 7.1 months
 • Average duration for year 2011 is 8.9 months
 • Average duration for year 2010 is 9.8 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Patricie Kepeňová a podpredseda je Mgr. Peter Hvizdoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

2

1

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 463

2 722

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 769

2 426

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

122

85

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

746

431

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

886

596

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

632

385

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 325

2 415

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 424

733

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

525

3 286

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

48

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 579

1 591

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 628

2 099

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 369

1 440

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 052

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

10

2 147

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 831

1 697

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 401

2 244

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 575

1 417

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 398

1 515

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

JUDr. Marcela Ostrihoňová

sudkyňa

778

378

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 096

1 486

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 029

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

2 899

2 006

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 672

2 340

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

527

283

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

109

1 204

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

173

138

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 174

2 786

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 446

1 901

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

81

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Michal Antala

sudca

1 023

1 477

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

2

1

JUDr. Kristína Bagínová

pravdepodobne VSÚ

0

229

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 463

2 722

Mgr. František Berec

sudca

2

227

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 769

2 426

Mgr. Andrea Bučencová

pravdepodobne VSÚ

0

412

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

122

85

JUDr. Zuzana Chochlíková

pravdepodobne VSÚ

0

496

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

746

431

Mgr. Natália Čulenová

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Martin Daško

pravdepodobne VSÚ

0

1 029

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

886

596

Mgr. Marián Dunčko

pravdepodobne VSÚ

0

395

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

632

385

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 325

2 415

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 424

733

Mgr. Andrea Gáboríková

pravdepodobne VSÚ

0

315

Mgr. Miriam Grellová

pravdepodobne VSÚ

0

261

Mgr. Martin Halač

pravdepodobne VSÚ

0

179

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

525

3 286

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

48

Henrieta Hupková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 579

1 591

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 628

2 099

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 369

1 440

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 052

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

10

2 147

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 831

1 697

JUDr. Lucia Konečná

pravdepodobne VSÚ

0

348

Mgr. Miroslava Kosibová

pravdepodobne VSÚ

0

173

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 401

2 244

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 575

1 417

Mgr. Vladimíra Livinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 398

1 515

Mgr. Helena Matkulčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 171

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

Mgr. Elena Mazúchová

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Zdenka Michalcová

pravdepodobne VSÚ

0

71

JUDr. Daniela Mončeková

pravdepodobne VSÚ

0

171

JUDr. Soňa Olišová

pravdepodobne VSÚ

0

535

JUDr. Jana Orlovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Oslej

sudca

0

0

Mgr. Jana Palková

pravdepodobne VSÚ

0

101

Ing. Lenka Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 096

1 486

Dagmar Poušová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 029

Mgr. Jana Sadloňová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

2 899

2 006

Mgr. Ivana Šebeňová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 672

2 340

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

527

283

Mgr. Juraj Škripec

pravdepodobne VSÚ

0

848

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 170

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

1 519

930

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

109

1 204

Martina Stopková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Milan Straka

sudca

509

1 064

Mgr. Dominika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Soňa Suchánová

pravdepodobne VSÚ

0

187

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

173

138

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 174

2 786

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 446

1 901

JUDr. Mária Tóthová

sudkyňa

270

577

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

98

298

JUDr. Denis Vékony

sudca

688

765

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

227

551

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

81

Mgr. Boris Vittek

sudca

694

2 325

Mgr. Ján Vojtek

pravdepodobne VSÚ

0

395

Mgr. Natália Záhorová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie otcovstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právnych… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie oprávnenosti… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie popretej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, odporovateľnosť právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie 29.334,- € s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, o zaplatenie 19285,5 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Predbežné prejednanie sporu, PR zaplatenie 67.401,41 € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .