Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 80 Trenčín

At the court there are 34 judges working.

For the court we register 62,421 hearings and 74,594 judgements.

Overall 14th at most fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 80,592€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 6th slowest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 15.4 months
 • Average duration for year 2012 is 15.7 months
 • Average duration for year 2011 is 15.3 months
 • Average duration for year 2010 is 21.4 months

Overall 8th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 16.4 months
 • Average duration for year 2012 is 14.9 months
 • Average duration for year 2011 is 16.9 months
 • Average duration for year 2010 is 18 months

Overall 11th slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 11.1 months
 • Average duration for year 2012 is 8.9 months
 • Average duration for year 2011 is 7.8 months
 • Average duration for year 2010 is 7.4 months

Overall 2nd slowest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 6.7 months
 • Average duration for year 2012 is 7.1 months
 • Average duration for year 2011 is 8.9 months
 • Average duration for year 2010 is 9.8 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Patricie Kepeňová a podpredseda je Mgr. Peter Hvizdoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

55

52

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 749

3 001

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

4 129

2 558

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

466

372

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

960

565

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

975

632

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 786

2 707

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 782

994

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

593

3 941

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

39

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 726

1 695

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 816

2 228

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 499

1 552

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 055

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

40

2 947

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

3 032

1 838

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 587

2 359

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 864

1 573

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 646

1 713

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

JUDr. Marcela Ostrihoňová

sudkyňa

778

377

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 350

1 634

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 032

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

3 349

2 196

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 985

2 635

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

895

559

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

292

1 270

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

380

254

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 540

3 093

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 678

2 105

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

116

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Michal Antala

sudca

1 023

1 482

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

55

52

JUDr. Kristína Bagínová

pravdepodobne VSÚ

0

229

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 749

3 001

Mgr. František Berec

sudca

2

227

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

4 129

2 558

Mgr. Andrea Bučencová

pravdepodobne VSÚ

0

410

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

466

372

JUDr. Zuzana Chochlíková

pravdepodobne VSÚ

0

496

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

960

565

Mgr. Natália Čulenová

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Martin Daško

pravdepodobne VSÚ

0

1 029

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

975

632

Mgr. Marián Dunčko

pravdepodobne VSÚ

0

395

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

796

486

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 786

2 707

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 782

994

Mgr. Andrea Gáboríková

pravdepodobne VSÚ

0

314

Mgr. Miriam Grellová

pravdepodobne VSÚ

0

262

Mgr. Martin Halač

pravdepodobne VSÚ

0

179

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

593

3 941

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

39

Henrieta Hupková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 726

1 695

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 816

2 228

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 499

1 552

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 055

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

40

2 947

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

3 032

1 838

JUDr. Lucia Konečná

pravdepodobne VSÚ

0

348

Mgr. Miroslava Kosibová

pravdepodobne VSÚ

0

173

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 587

2 359

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 864

1 573

Mgr. Vladimíra Livinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 646

1 713

Mgr. Helena Matkulčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 171

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

Mgr. Elena Mazúchová

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Zdenka Michalcová

pravdepodobne VSÚ

0

70

JUDr. Daniela Mončeková

pravdepodobne VSÚ

0

175

JUDr. Soňa Olišová

pravdepodobne VSÚ

0

536

JUDr. Jana Orlovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Oslej

sudca

0

0

Mgr. Jana Palková

pravdepodobne VSÚ

0

97

Ing. Lenka Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 350

1 634

Dagmar Poušová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 032

Mgr. Jana Sadloňová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

3 349

2 196

Mgr. Ivana Šebeňová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 985

2 635

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

895

559

Mgr. Juraj Škripec

pravdepodobne VSÚ

0

849

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 170

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

1 519

934

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

292

1 270

Martina Stopková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Milan Straka

sudca

509

1 065

Mgr. Dominika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Soňa Suchánová

pravdepodobne VSÚ

0

187

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

380

254

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 540

3 093

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 678

2 105

JUDr. Mária Tóthová

sudkyňa

270

577

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

98

299

JUDr. Denis Vékony

sudca

688

765

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

227

551

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

116

Mgr. Boris Vittek

sudca

694

2 345

Mgr. Ján Vojtek

pravdepodobne VSÚ

0

395

Mgr. Natália Záhorová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena priezviska Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 53.345,92 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1.315,20 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 46.706,64 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmeny úpravy styku+uloženie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin krádeže Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – U. Q.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10776,96 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .