Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 50 Trenčín

Na súde pracuje 31 sudcov.

Pre súd evidujeme 48 529 pojednávaní a 65 414 rozhodnutí.

Celkovo 14. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 80 592€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 21,4 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 16,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 16,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,4 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 50 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:00 - 15:00
utorok: 7:00 - 15:00
streda: 7:00 - 15:00
štvrtok: 7:00 - 15:00
piatok: 7:00 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Marián Manduch a podpredseda je Mgr. Peter Hvizdoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

2

1

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

2 934

2 527

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 460

2 393

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

0

0

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

459

221

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

874

626

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

332

283

JUDr. Michal Fiala

sudca

1 742

2 316

Mgr. Michal Frátrik

sudca

718

380

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

463

2 042

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

7

1

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 352

1 541

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 549

2 082

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 136

1 365

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 135

Mgr. Patrície Kepeňová

podpredseda

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 536

1 565

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 024

2 159

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 220

1 278

JUDr. Marián Manduch

predseda

1 147

1 478

JUDr. Marcela Ostrihoňová

sudkyňa

778

394

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

1 841

1 485

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

2 453

2 042

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 294

2 165

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

108

12

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 251

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

40

1 186

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

2

1

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

2 601

2 594

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 210

1 890

Mgr. Boris Vittek

sudca

669

2 325

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Michal Antala

sudca

1 023

1 599

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

2

1

JUDr. Kristína Bagínová

pravdepodobne VSÚ

0

231

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

2 934

2 527

Mgr. František Berec

sudca

2

234

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 460

2 393

Mgr. Andrea Bučencová

pravdepodobne VSÚ

0

417

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Chochlíková

pravdepodobne VSÚ

0

518

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

459

221

Mgr. Natália Čulenová

pravdepodobne VSÚ

0

59

Mgr. Martin Daško

pravdepodobne VSÚ

0

1 072

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

874

626

Mgr. Marián Dunčko

pravdepodobne VSÚ

0

395

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

332

283

JUDr. Michal Fiala

sudca

1 742

2 316

Mgr. Michal Frátrik

sudca

718

380

Mgr. Andrea Gáboríková

pravdepodobne VSÚ

0

329

Mgr. Miriam Grellová

pravdepodobne VSÚ

0

296

Mgr. Martin Halač

pravdepodobne VSÚ

0

181

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

463

2 042

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

7

1

Henrieta Hupková

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 352

1 541

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 549

2 082

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 136

1 365

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 135

Mgr. Patrície Kepeňová

podpredseda

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 536

1 565

JUDr. Lucia Konečná

pravdepodobne VSÚ

0

352

Mgr. Miroslava Kosibová

pravdepodobne VSÚ

0

174

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 024

2 159

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 220

1 278

Mgr. Vladimíra Livinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Marián Manduch

predseda

1 147

1 478

Mgr. Helena Matkulčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 231

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

Mgr. Elena Mazúchová

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Zdenka Michalcová

pravdepodobne VSÚ

0

72

JUDr. Daniela Mončeková

pravdepodobne VSÚ

0

185

JUDr. Soňa Olišová

pravdepodobne VSÚ

0

553

JUDr. Jana Orlovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Oslej

sudca

0

0

Mgr. Jana Palková

pravdepodobne VSÚ

0

102

Ing. Lenka Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

1 841

1 485

Dagmar Poušová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 205

Mgr. Jana Sadloňová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

2 453

2 042

Mgr. Ivana Šebeňová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 294

2 165

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

108

12

Mgr. Juraj Škripec

pravdepodobne VSÚ

0

866

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 251

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

1 519

992

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

40

1 186

Martina Stopková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Milan Straka

sudca

509

1 187

Mgr. Dominika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Soňa Suchánová

pravdepodobne VSÚ

0

194

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

2

1

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

2 601

2 594

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 210

1 890

JUDr. Mária Tóthová

sudkyňa

270

592

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

98

302

JUDr. Denis Vékony

sudca

688

803

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

227

560

Mgr. Boris Vittek

sudca

669

2 325

Mgr. Ján Vojtek

pravdepodobne VSÚ

0

396

Mgr. Natália Záhorová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací prečin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – Ján Líška
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – Anton Gábor
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 4.001,01 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 2.810,88 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 47.892,30 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.648,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5877,78 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 7411,38 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Marián Manduch
  Obžalovaný – Domenico Russo
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .