Okresný súd Trenčín Piaristická 27, 911 80 Trenčín

Na súde pracuje 35 sudcov.

Pre súd evidujeme 59 924 pojednávaní a 71 973 rozhodnutí.

Celkovo 14. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 80 592€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 6. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 15,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 21,4 mesiaca

Celkovo 8. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 16,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 16,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 18 mesiaca

Celkovo 11. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,4 mesiaca

Celkovo 2. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 6,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 7,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 8,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Roman Tarabus
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Trenčín
Piaristická 27
911 80 Trenčín
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Patricie Kepeňová a podpredseda je Mgr. Peter Hvizdoš.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

24

28

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 658

2 891

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 999

2 503

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

345

240

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

886

506

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

927

620

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

764

440

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 589

2 572

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 646

887

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

563

3 583

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

48

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 673

1 655

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 755

2 161

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 446

1 507

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 054

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

25

2 553

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 956

1 777

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 503

2 307

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 741

1 501

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 557

1 621

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

JUDr. Marcela Ostrihoňová

sudkyňa

778

378

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 243

1 564

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 031

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

3 176

2 099

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 889

2 536

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

745

443

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

211

1 225

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

272

194

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 416

2 990

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 576

2 014

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

98

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Michal Antala

sudca

1 023

1 481

JUDr. Mária Bačová

sudkyňa

24

28

JUDr. Kristína Bagínová

pravdepodobne VSÚ

0

229

JUDr. Ľubica Balalová

sudkyňa

3 658

2 891

Mgr. František Berec

sudca

2

227

JUDr. Alena Bieliková

sudkyňa

3 999

2 503

Mgr. Andrea Bučencová

pravdepodobne VSÚ

0

410

JUDr. Barbora Čavojská

sudkyňa

345

240

JUDr. Zuzana Chochlíková

pravdepodobne VSÚ

0

496

Mgr. Gabriela Chudovská

sudkyňa

886

506

Mgr. Natália Čulenová

pravdepodobne VSÚ

0

55

Mgr. Martin Daško

pravdepodobne VSÚ

0

1 029

JUDr. Martina Dubovcová

sudkyňa

927

620

Mgr. Marián Dunčko

pravdepodobne VSÚ

0

395

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

764

440

JUDr. Michal Fiala

sudca

2 589

2 572

Mgr. Michal Frátrik

sudca

1 646

887

Mgr. Andrea Gáboríková

pravdepodobne VSÚ

0

314

Mgr. Miriam Grellová

pravdepodobne VSÚ

0

261

Mgr. Martin Halač

pravdepodobne VSÚ

0

179

JUDr. Hana Hubináková

sudkyňa

563

3 583

JUDr. Alena Hudecová

sudkyňa

89

48

Henrieta Hupková

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Peter Hvizdoš

podpredseda

2 673

1 655

JUDr. Daniel Jakubovič

sudca

0

4

JUDr. Milina Jánošková

sudkyňa

2 755

2 161

JUDr. Erik Kačmár

sudca

2 446

1 507

JUDr. Marcela Kačmárová

sudkyňa

1 331

1 054

Mgr. Patricie Kepeňová

predseda

25

2 553

Mgr. Patrície Kepeňová

sudkyňa

0

0

JUDr. Judita Knociková

sudkyňa

2 956

1 777

JUDr. Lucia Konečná

pravdepodobne VSÚ

0

348

Mgr. Miroslava Kosibová

pravdepodobne VSÚ

0

173

JUDr. Viera Kumová

sudkyňa

3 503

2 307

Mgr. Lenka Kvasnicová

sudkyňa

2 741

1 501

Mgr. Vladimíra Livinková

pravdepodobne VSÚ

0

9

JUDr. Marián Manduch

podpredseda

1 557

1 621

Mgr. Helena Matkulčíková

pravdepodobne VSÚ

0

1 171

Mgr. Beata Matušková

sudkyňa

0

25

Mgr. Elena Mazúchová

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Zdenka Michalcová

pravdepodobne VSÚ

0

70

JUDr. Daniela Mončeková

pravdepodobne VSÚ

0

171

JUDr. Soňa Olišová

pravdepodobne VSÚ

0

535

JUDr. Jana Orlovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Jozef Oslej

sudca

0

0

Mgr. Jana Palková

pravdepodobne VSÚ

0

100

Ing. Lenka Poleková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Tatiana Porubänová

sudkyňa

2 243

1 564

Dagmar Poušová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Marta Rybárová

sudkyňa

1 904

2 031

Mgr. Jana Sadloňová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Schmidtová

sudkyňa

3 176

2 099

Mgr. Ivana Šebeňová

pravdepodobne VSÚ

0

0

Mgr. Katarína Šimková

sudkyňa

2 889

2 536

JUDr. Eva Širilová

sudkyňa

745

443

Mgr. Juraj Škripec

pravdepodobne VSÚ

0

849

JUDr. Zuzana Slušná

sudca

988

1 170

JUDr. Iveta Sopková

sudkyňa

1 519

932

JUDr. Milan Srogoň

sudca

0

0

JUDr. Barbora Štefanová

sudkyňa

211

1 225

Martina Stopková

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Milan Straka

sudca

509

1 065

Mgr. Dominika Suchá

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Soňa Suchánová

pravdepodobne VSÚ

0

187

JUDr. Marta Szántaiová

sudkyňa

272

194

JUDr. Renáta Topolčanská

sudkyňa

3 416

2 990

JUDr. Eva Tóthová

sudkyňa

1 576

2 014

JUDr. Mária Tóthová

sudkyňa

270

577

Mgr. Martina Trnavská

sudkyňa

98

299

JUDr. Denis Vékony

sudca

688

765

JUDr. Eva Vékonyová

sudkyňa

227

551

JUDr. Alena Vidová

sudkyňa

81

98

Mgr. Boris Vittek

sudca

694

2 335

Mgr. Ján Vojtek

pravdepodobne VSÚ

0

395

Mgr. Natália Záhorová

pravdepodobne VSÚ

0

12

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva +… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti a iné Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochrana osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 451.782,54 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie absolútnej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin marenia výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – N. I.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – X. K.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečini poškodzovania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Beáta Schmidtová
  Obžalovaný – I. R.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .